POLITIKA

MAKEDONIJA-MPC: Stavot na politi~arite za promenata na imeto na Republika Makedonija i na imeto na Makedonskata pravoslavna crkva

NIKOJ NEMA KREDIBILITET DA GO MENUVA IMETO

Pi{uva: @aklina MITEVSKA

Qub~o Georgievski, pretsedatel na Vladata na Republika Makedonija

KOMPROMISOT ZA DVE IMIWA E VARIJANTA NA GLIGOROV

Mo`am da vi ka`am deka mi e `al {to mediumite vo Republika Makedonija ne sakaat da vidat deka otstapkite so imeto se mnogu odamna napraveni. Zna~i, site razgovori {to se vodat sega se okolu razlikite i s# so cel da se podobrat i da se spasi sramot na Makedonija {to e napraven vo minatata decenija. Barame re{enie so koe }e se trgne sramot od na{ata dr`ava. Mislam deka vo ovoj moment s# u{te nema prifatlivo re{enie.

Kompromis za dvete imiwa e varijanta u{te od vremeto na Kiro Gligorov. Nie taa ideja od negova strana samo ja prodol`ivme. Taa ideja e pozicija na Republika Makedonija ve}e devet godini. Nie stoime zad toa deka ako se najde drug kompromis, nie }e go prifatime.

Za razlika od problemot so imeto na Republika Makedonija {to trae desetina godini, problemot so priznavaweto na MPC trae okolu 350 godini. Vo taa nasoka morame da gi razgrani~ime dvata problema. Prvo, i da se donese re{enie od strana na preostanatiot pravoslaven svet MPC da bide priznata ne edna{, tuku da bide priznata na kvadrat, mora da se trgne po patot na procedurata, a toa e prvo avtonomija, pa kompletna avtokefalnost. Toa e primerot po koj odele site crkvi i toa e isto kako {to odite najnapred vo prvo oddelenie, pa potoa vo vtoro, ili kako {to Makedonija prvo ima dogovor za asocijacija so EU, pa potoa eden den }e ~eka da bide polnopravna ~lenka.

Zna~i, pra{aweto na avtonomijata kolku {to jas imam informacii od MPC, e pra{awe na procedura. [to se odnesuva do imeto, jas mo`am samo u{te edna{ da go potenciram faktot deka mene mi e `al {to najgolemite negatori na religijata vo Republika Makedonija denes poka`uvaat najgolema zagri`enost za re{enieto na priznavaweto na MPC. U{te edna{ go povtoruvam stavot {to postojano go ka`uvam: Sekoe re{enie {to Sinodot na MPC }e go donese ednoglasno, zna~i nitu eden vladika da nema sprotivno mislewe, tuku naprotiv, site vladici da bidat edinstveni po toa pra{awe, od moja strana kako gra|anin na Republika Makedonija }e bide prifateno i pozdraveno.

Kiro Gligorov, porane{en pretsedatel na Republika Makedonija

NE E DIREKTNO VME[AN VO PREGOVORITE

Od Kabinetot na g. Gligorov ni rekoa: Bidej}i Gligorov ne e direktno vme{an vo re{avaweto na problemot i zatoa {to toa ne se odviva pod negovo pokrovitelstvo, toj ne bi sakal da {pekulira i zatoa nema da dava kakvi bilo izjavi.

Igor Gievski, portparol na VMRO - DPMNE

USTAVNOTO IME VO SITE ME\UNARODNI INSTITUCII

Na{iot stav e da si go vratime na{eto ustavno ime vo site me|unarodni institucii, bidej}i vo site sme primeni pod BJRM. Se nadevame deka vo toa }e uspeeme. Vo Statutot na VMRO - DPMNE se veli deka & pomagame na crkvata, me|utoa toa ne zna~i deka treba da se me{ame vo nejzinite vnatre{ni raboti. Ako VMRO - DPMNE propadne kako partija, {to mislam deka nema da se slu~i, na{iot imot }e & go ostavime na crkvata. Go poddr`uvame Sinodot i negovite odluki, bidej}i tie najdobro znaat za vnatre{nite raboti i za odnosite so drugite crkvi.

Branko Crvenkovski, pretsedatel na SDSM

NEMA SILA KOJA ]E NE PRISILI DA GO PROMENIME IMETO

Vo posledno vreme aktuelnata Vlada, podmolno, zad grbot na makedonskiot narod, vovede poaktivna dinamika vo pregovorite so R. Grcija za imeto na Republika Makedonija. Vo vrska so vakvite aspekti, na pregovorite involvirana e duri i MPC, so mo`na namera da dojde do promena i na nejzinoto ime. Nesfatlivo e brzaweto na makedonskata Vlada ovie pregovori da zavr{at {to poskoro. Za nas ustavnoto ime na Republika Makedonija e edinstveno re{enie i ne mo`e da ima alternativa. Ako pred osum godini, vo vremeto koga ne bevme ni me|unarodno priznata zemja gi izdr`avme site pritisoci i ne go promenivme imeto, toga{ sekomu treba da mu bide jasno deka sega, koga Republika Makedonija pod ustavnoto ime e priznata od 76 dr`avi, me|u koi i dve ~lenki na Sovetot za bezbednost na OON, nema sila {to }e n# prisili da go promenime imeto. Vremeto raboti za nas.

Involviraweto pak vo slu~ajot i na MPC, vo paket, isto taka e presedan od nevideni razmeri. Nema Vlada i Sinod koj mo`e da ja anulira aftokefalnosta na MPC. Koj e toj {to so ponudata na nekakov avtonomen status saka da se izdigne nad slobodno izrazenata volja na sve{tenstvoto i vernicite vo zemjata i vo dijasporata. Site pravoslavni crkvi vo svetot se nacionalni i istoriski poteknuvaat od patrijar{ijata, kako i MPC od pred 350 godini od Ohridskata arhiepiskopija. Na{e e da predupredime deka obidot na aktuelnata Vlada, na Crkvata da & nametne promena na imeto, }e dovede do podvoenost i raspad na MPC. Nie toa nema da go dozvolime.

Spiro Hristov, potpretsedatel na Makedonska alijansa

@ESTOKI PROTESTI PROTIV PROMENA NA IMETO

Vo odnos na poslednite nastani okolu pregovorite na sega{nata vlast so Republika Grcija za promena na imeto, Makedonskata alijansa u{te edna{ kako i mnogu pati dosega go iska`uva svojot cvrst stav deka ne prifa}a nikakva promena na imeto Makedonija. Edinstveno prifatlivo za Makedonska alijansa e na imeto Makedonija da & stoi pridavkata Republika, iako stavot na Makedonska alijansa e za site su{tinski pra{awa vo interes na na{ata dr`ava da odlu~uva narodot i samo narodot i toa po pat na referendum, za pra{awa kako {to se promena na znameto, grbot, promena na imeto itn.

Nitu sme zadol`eni, nitu sme ovlasteni od site minati makedonski generacii i nitu ima pravo koja bilo generacija da go promeni vekovnoto ime na Makedonija i ne samo {to Makedonska alijansa go iska`uva svojot revolt i e protiv sekakvi pregovori za promena na imeto na Makedonija, tuku najenergi~no & se zakanuva na ovaa vlast i na koja bilo druga {to }e se osmeli da go menuva vekovnoto ime Makedonija. Makedonska alijansa zaedno so svoite istomislenici }e organizira `estoki protesti protiv sekoj obid za promena na imeto Makedonija.

Kako {to e stavot na Makedonska alijansa za imeto na na{ata dr`ava, isto taka imeto na MPC treba da ostane Makedonska pravoslavna crkva i ne prifa}ame nikakvi promeni na imeto na MPC, bidej}i toa ime ne samo {to ja simbolizira na{ata crkva, tuku i nacionalniot identitet. So vekovi makedonskiot narod se borel za opstanokot na svojata Makedonska crkva i nema da im dozvoli na nekoi politikanti vo Sinodot na MPC, koi se osmeluvaat da spomenat kakvo bilo promena na imeto na MPC, da go napravat toa.

Vlado Bu~kovski, portparol na SDSM

POGRE[EN TAJMING ZA PREGOVORITE ZA MPC

Pregovorite so Grcija }e mora da se odvivaat na bilateralno nivo. Objektivno so Grcija }e mora da se dogovarame, a i vremeto raboti za nas. Na poleto na pravoto sme posilni. Ekonomskata sorabotka so Grcija e na zavidno nivo. Vo pregovorite so Grcija treba da se objasni zo{to mora da bide sodr`ano imeto Makedonija.

[to se odnesuva do pregovorite za MPC, pogre{no e izbran tajmingot imeto na MPC da se re{ava vo paket so imeto na dr`avata.

Boris Zmejkovski, potpretsedatel na VMRO - Vistinska makedonska reformska opcija

ILUZORNO E DA SE PREGOVARA ZA IMETO

Iluzorno e da se pregovara za nekakvi kombinatoriki i varijanti okolu imeto. Jas sum prosto iznenaden od toa {to Premierot zaborava deka be{e najgolem protivnik za promena na imeto. Za imeto nema nikoj kredibilitet da pregovara.

Imeto na MPC treba da si ostane takvo, bidej}i ova mo`e da bide nekakva zamka od prethodnoto pra{awe. Ako go promenat imeto na MPC, jas veruvam deka toa }e bide na {teta na makedonskiot narod.

Stra{o Angelovski, pretsedatel na MAAK - Konzervativna

BOJKOT NA VERNICITE I SERIOZEN OTPOR

So edna perfidna dvojna igra od strana na gr~kata diplomatija i makedonskata Vlada se napravi obid vo svesta na makedonskiot narod da se vmetne mo`nosta za promena na imeto. Imeno, ministerot za nadvore{ni raboti na Republika Grcija vetuva blagosostojba za makedonskiot narod po pra{aweto na imeto, a Vladata na Georgievski podmetnuva relativno prifatlivo promeneto ime kako "dr`ava Makedonija". Vo momentot koga so vakvoto ime, za koe mnogumina i bi se soglasile, bi se prekr{ila svesta kaj Makedoncite deka e mo`na promena na imeto, a so toa }e bide ponudena vistinskata, vsu{nost }e bide ponudena nepovolna varijanta so koja definitivno makedonskiot narod treba da go izgubi sopstveniot identitet.

Za da nastane institucija koja so promenata na imeto na dr`avata sepak }e potvrduva za postoeweto na makedonskiot narod, no prethodno po sugestija na Vladata na Georgievski, treba da se izbri{e imeto makedonska i imeto pravoslavnata crkva na makedonskiot narod. Krajno e neprifatlivo MPC, koja celoto svoe postoewe go temeli na postoeweto na makedonskiot narod kako nejzini vernici, da bide {to bilo drugo osven makedonska crkva.

Za imeto na dr`avata ne sakame da razgovarame. Dokolku nekoj se obide da go promeni imeto na MPC, }e povikame na celosen bojkot na vernicite kon takvata ve}e za nas tu|a crkva, a dokolku nekoj se obide da go promeni imeto na dr`avata, }e povikame na senaroden otpor koj }e dovede do pa|awe na Vladata.

Tomislav Stojanovski - Bombaj, pretsedatel na Demokratska partija

SAMO EDNO IME IMAME

Samo edno ime imame, a toa e Republika Makedonija i Makedonska pravoslavna crkva. Seto drugo e rezultat na dogovori i uceni, {to nema da pomine. Site drugi hibridni re{enija otpa|aat, bidej}i go uni{tuvaat na{eto, makedonskoto.

Pavle Trajanov, pretsedatel na Demokratski sojuz

PROTIV PROMENA NA USTAVNOTO IME

Demokratskiot sojuz e protiv kakvo bila promena na ustavnoto ime na Republika Makedonija. Nitu Vladata, nitu dr`avata nema mandat da go menuva imeto na dr`avata i na Crkvata. Od Grcija doa|a pozitiven stav za razre{uvawe na problemot vo interes na Makedonija.

Rizvan Sulejmani, pratenik vo Parlamentot od prateni~kata grupa na PDP

RE[ENIE SPORED EVROPSKI PROPISI

Pregovorite s# u{te te~at. Se {pekulira okolu imeto. Makedonija preku donesuvaweto na Ustavot se izjasni deka imeto & e Republika Makedonija. Vo Dogovorot za stabilizacija i asocijacija, {to treba da se ratifikuva, me|u drugoto se veli deka Makedonija mora da si gi re{i problemite so sosedite, a eden od niv e i problemot so imeto. Zna~i, treba da si go re{i i ovoj problem i toa so dogovor i propisi karakteristi~ni za evropskite standardi.

Ne znam kakva e hierarhijata na MPC, no mislam deka treba da se najde re{enie prifatlivo za dvete strani.

Qubisav Ivanov- Yingo, pretsedatel na Socijalisti~ka partija

PROMENITE NARODOT ]E GI OSUDI

Jasno i glasno nie sme protiv promena na imeto. Imame ime i nema logika toa da se menuva. Nie otsekoga{ sme se vikale Makedonija. U{te pokatastrofalno e ako se promeni imeto na crkvata. Toa }e bide totalen kolaps, narodot }e gi osudi.