POLITIKA

DR@AVA - IME: Kumovite na dr`avata so ustavno ime s# u{te sporat okolu imeto

GR^KI "ZA^INI" ZA IMETO NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

Pi{uva: Qup~o PAN^EVSKI

  • Gr~kata "~uvstvitelnost" po ova pra{awe predizvika represivni merki kon Republika Makedonija, a s# so cel da se diskriminira eden narod koj vo svojata slavna istorija poka`al i doka`al deka poseduva sopstven identitet u{te od vremeto na najgolemiot vojskovodec na site vremiwa, Aleksandar Makedonski
  • Obidot na "demokratskite" mediumi na na{iot ju`en sosed da ja proturat tezata deka pra{aweto okolu sporot za imeto e zavr{ena rabota i deka ponudenata varijanta koja e zgotvena po nivniot recept navodno e prifatena od makedonskata strana, e samo potvrda za naivnosta na gr~kite "gotva~i" koi uporno go upotrebuvaat istiot za~in so pominat rok

Sramnata referenca FYROM, ili ako sakate BJRM, koja & be{e nametnata na Republika Makedonija vo Obedinetite nacii kako privremeno re{enie za problemot koj go implicira{e i go nametna Grcija okolu imeto, s# u{te predizvikuva ~uvstvo na ogor~enost i sram kaj Makedoncite. Deka vakvata bezumna referenca e "non sens" i nadvor od zdraviot razum, najdobro govori faktot {to taa "Porane{na Jugoslavija" odamna ne postoi na svetskiot atlas kako dr`ava. Mo`e li da n# opredeluvaat, odnosno definiraat, kako narod i kako dr`ava vrz osnova na ne{to {to odamna ne postoi?!

Jalovite objasnuvawa na "biv{iot jugoslovensko-republikansko makedonski" pretsedatel, g. Kiro Gligorov, deka stanuva zbor za ime koe privremeno }e se koristi s# do momentot dodeka ne bideme priznati pod ustavnoto ime i dodeka dominantnosta na na{iot ju`en sosed ne splasne i ja voo~i nepravdata koja mu ja nanel na makedonskiot narod, se provlekoa vo nedogled.

Gr~kata "~uvstvitelnost" po ova pra{awe predizvika represivni merki kon Republika Makedonija, s# so cel da se diskriminira eden narod koj vo svojata vekovna vremenska dimenzija poka`al i doka`al deka poseduva sopstven identitet u{te od vremeto na najgolemiot vojskovodec na site vremiwa, Aleksandar Makedonski. Mnogubrojnite embarga, vospostavuvaweto na specijalen vizen re`im kako i kumuvaweto pri podelbata na vardarskite od egejskite Makedonci (pri {to pobaraa od ovie vtorive da se deklariraat kako Grci) samo gi vlo{ija i onaka lo{ite odnosi me|u dvata sosedi. Posledniot neuspe{en obid na la`no dodvoruvawe na ministerot za nadvore{ni raboti na Grcija, g. Jorgos Papandreu, da ja "spu{ti topkata", a pritoa sakaj}i vodata da ja navrti na svojata vodenica, ne vodej}i smetka deka ovoj narod taka lesno ne gi zaborava site nepravdi koi mu bea naneseni od negovata zemja, samo ja potvrdi tezata deka permanentnoto vodewe na glupavata gr~ka strategija po ova pra{awe za seto vreme ne uspeala da evoluira.

Obidot na "demokratskite" mediumi na na{iot ju`en sosed da ja proturat tezata deka pra{aweto okolu sporot za imeto e zavr{ena rabota i deka ponudenata varijanta koja e zgotvena po nivniot recept navodno e prifatena od makedonskata strana, e samo potvrda za naivnosta na gr~kite "gotva~i" koi uporno go upotrebuvaat istiot za~in so pominat rok! Za toa kako se podgotvuvaat giro i suflaki pro~itajte vo provladinite mediumi na "demokratska" Grcija!!!

Mo`ebi nizata izjavi koi "dobronamerno" ni gi servira{e makedonskiot Premier, koj i samiot si go promeni sopstvenoto ime, vo vrska so ovoj problem vo koi, patem re~eno, mo`e{e me|u redovi da se pro~ita deka lesno }e se najde re{enie za imeto i kone~no }e se stavi to~ka na ova pra{awe, pridonesoa po podolgo vreme da se po~uvstvuva relaksiranost vo Atina. No, dvajcata pregovara~i moralno erozivni, namerno ili slu~ajno, zaboravija na faktot deka za vakvi i sli~ni pra{awa koi se od interes na eden cel narod nemaat nitu pravo, nitu kredibilitet da menuvaat ime na dr`ava ni po cena za "dobroto na site", a najmalku za sopstvenoto dobro.

Makedonija kako dr`ava i Makedoncite kako narod ne se nitu od v~era, nitu od zav~era, ami zad niv stoi dolga mnoguvekovna tradicija. Tokmu zatoa, za re{avawe na vakov specifi~en i seriozen "problem" (koj najmalku e makedonski) duri i referendumot kako najsovremen demokratski model e izlitena rabota, bidej}i ovaa generacija Makedonci, potomci na Aleksandar Makedonski, ne e taa koja mo`e i koja ima pravo da se proiznese za kakva bilo promena na imeto makedonsko koe e ostav{tina na slavnite makedonski predci.