Gledano odnadvor

IMIWA... IMIWA...

Pi{uva: Slavko MANGOVSKI

Nema den, a da ne slu{neme od razni strani kako ni se podgotvuvaat paketi za promena na na{iot identitet, na na{eto dr`avno ime, na na{eto crkovno ime. Premierot, kako {to komentiravme vo minatiot broj, dava kontradiktorni izjavi. Razni strukturi na vlasta isto taka, tradicionalno, davaat kontradiktorni izjavi. Za sre}a, od druga strana narodot i skoro site mediumi se ednoglasni vo izjavite deka ne doa|a predvid menuvawe na imeto. Sepak vestite koi ni doa|aat, voglavno od Grcija, poka`uvaat deka navistina ne{to se podgotvuva. Duri i Micotakis dade izjava (gre{no prenesena kaj nas) vo gr~kiot Parlament deka potrebno e da se napu{ti me|upartiskiot konsenzus za neprifa}awe na{eto ime da go sodr`i zborot "Makedonija" i da se prifati ime koe }e go sodr`i toj zbor. Po nego se javi i grkomanot eks-ministerot Paptemelis koj izjavi deka kakvo bilo ime }e ja ima istata sudbina kako i FYROM t.e. nikoj nema da go upotrebuva (dijametralno razli~no mislewe od na{iot premier, koj e ubeden deka site go upotrebuvaat toa ime). Najposle i Papandreu govore{e vo Parlamentot. Dobro re~e deka so sila nema ubavina t.e. promena na imeto ne mo`e da se postigne so sila ili kupuvawe. I da se slo`i nekoja budala da ni go smeni imeto toa samo }e sozdade novi problemi, bidej}i site mo`at da razberat deka na{iot narod ne prifa}a nikakvi promeni. Predlo`eniot "paket" predviduva i promena na imeto na Makedonskata pravoslavna crkva vo Ohridska ili Ohridsko-makedonska arhiepiskopija. Tuka problemot e u{te pote`ok, bidej}i pove}eto od ~lenovite na Svetiot sinod izjavile podgotvenost toa da go napravat. Maloumnosta na vakvite izjavi e neverojatna i sigurno }e pridonese do ponatamo{ni raskoli vo crkvata. Ako svetite otci navistina mislat da go smenat imeto, toga{ ne zaslu`uvaat da slu`at vo edna crkva koja go nosi imeto Makedonska pravoslavna crkva. Osnovnata ideja na site ovie muabeti za promena na imiwata e jasna: Grcija saka nacionalno da n# obezli~i. Prokletstvoto sigurno }e gi stigne site onie koi se dogovaraat za takvo sramno delo.

VOJSKA BEZ LICE, ZEMJA BEZ IME

Ete kako Grcite ni se smeat. Vaka veli tekstot za ovaa fotografija objavena vo vesnikot "Katimerini". Fotografijata ja prika`uva posetata na {efot na Generel{tabot na Gr~kata armija na kasarnata "Ilinden" vo Skopje kade be{e izvedena ve`ba na specijalnata edinica "Volci". Posle ve`bata, gr~kiot general se pozdravuva so komandirot na specijalnata edinica, pa zatoa i komentarot pod slikata glasi: gr~kiot general se pozdravuva so vojnici bez lice vo zemja bez ime.

BEZBEDNOSTA VO DR@AVATA

Balkanot poleka tone vo krajno nestabilna situacija so s# pogolemata agresivnost na albanskite ektremisti, koi se obiduvaat namerno da sozdavaat nestabilnst so cel da mu poka`at na Zapadot deka neophodno e tie da si `iveat vo etni~ki ~ista zemja. Vo ovie planovi nesomneno del sme i nie. Minatata nedela se poka`a deka delovi od na{ata teritorija ne se pod na{a kontrola. Grupa novinari od TV A1 bea zarobeni za vreme na posetata na edno selo blisku do severnata granica. Za sre}a, onie koi gi zarobile (nosele oznaki na U^K) imale dobro mislewe za A1, pa gi pu{tile novinarite. Vo serija kontradiktorni izjavi sega odgovornite n# ubeduvaat deka s# bilo pod kontrola i deka ve}e se podgotuvvala akcija protiv oru`enata grupa. Vodej}i se od minatoto jas odbrav da ne im veruvam. Jas mislam deka bezbednosta vo na{ata zemja e krajno razni{ana i deka e krajno vreme za voveduvawe na vonredna sostojba vo pojasite kon severnata i zapadnata granica. Vreme e na{ata teritorija da e pod na{a kompletna kontrola.

ZAKON ZA NOVINARITE

Gledame u{te eden obid novinarite da se stavat pod nekakva dr`avna kontrola preku izdavawe na novinariski legitimacii. Morame site re{itelno da & stavime do znaewe na vlasta (ovaa i site sledni) deka novinarite ne smeat da se stavat pod kontrola. Sakale ili ne, novinarite ja pretstavuvaat sovesta na op{testvoto. Za onie koi }e zgre{at ima dovolno postoe~ki zakoni preku koi }e mo`e da se kontroliraat. S# drugo e samo obid na dr`avna kontrola na informaciite. Takva rabota nema da pomine.

GLOBALNO ZATOPLUVAWE

Mo`ebi ovaa ne e ba{ makedonska tema, no koga postoi ne{to koe ja zagrozuva celata planeta, toga{ i Makedonija e zagrozena. Do pred izvesno vreme ne mo`e{e so sigurnost da se tvrdi deka postoi globalno zatopluvawe koe, kako {to site znaeme, e rezultat na ~ove~kata glupost vo odnesuvaweto kon prirodnata okolina. Poslednite rezultati od nau~nite istra`uvawa doka`uvaat deka navistina globalno zatopluvawe ima i vsu{nost ne se znae kakvi s# posledici toa }e donese. Sigurno e samo deka posledicite }e bidat mnogu i katastrofalni. Iako golemite i razvienite industriski zemji se proporcionalno najvinovni za golemoto koli~estvo na zagaduvawe i nie tuka ne sme mnogu podolu. Makedonija e prepolna so zagaduvawe. Po~nuvaj}i od golemiot broj stari avtomobili koi se dvi`at po na{ite ulici, pa do mnogute fabriki koi zagaduvaat s# okolu niv. Dol`nost na sekoj od nas e da napravi s# za za{tita na sredinata vo koja `iveeme, za za{tite na planetata na koja `iveeme. Dol`ni sme im na na{ite deca, na Makedonija i na celata Zemja da napravime s# da gi za{titime.