SRAM I REZIL ZA I TAKA IZREZILENATA VLAST

Po~ituvana Redakcijo,

Pred s# sakame da Vi iska`eme odli~no mislewe za Va{iot demokratski i cenet vesnik bidej}i vo celost gi objavuvate raznite vistini, na{ite pisma vo celost gi objavuvate, i ne gi kriete ako ne & odgovaraat na aktuelnata vlast. Zatoa se re{ivme Vas da vi go ispratime tekstot na ova pismo, a se odnesuva za edna labilna psihofizi~ka li~nost, koja ja srami i rezili i taka izrezilenata vlast, odnosno vlada. Ova pismo sigurno }e go pro~itaat visokite kadrovski partiski funkcioneri na VMRO -DPMNE, koi sigurno i ne znaat kakvi s# li~nosti gi vrabotuvaat i pretstavuvaat. Gospo|o Dosta i gospodine PREMIER, ovaa labilna psihi~ka li~nost se vika Martin Pe{ev, koj sega nema nikakva funkcija, a be{e {ef na Kabinetot na Ministerstvoto za iseleni{tvo. Sega }e Ve zapoznaeme kakvi li~nosti ima vo Va{ata partija, ili nemate podobri ili site ste takvi kako nego, za{to ugledot na Va{ata partija i taka e padnat na minimum vo op{testvoto, i bidete sigurni za{to obi~nite lu|e na slednite izbori nema da glasaat za Va{ata partija. Doti~niot gospodin Martin Pe{ev e edna psihi~ki nestabilna li~nost, toj uzurpiral edna kancelarija vo Agencijata za iseleni{tvo so ko`en mebel i izigruva paradirektor, gi maltretira vrabotenite, {eta so pi{tol v race niz Agencijata, zboruva kako nie sme bile komuwari i ni se zakanuva deka site }e n# ubiel. Na tie {to prezimeto im zavr{uva na -i} im se zakanuva deka }e im dal kur{um vo ~elo i }e gi frlel od taa strana na Tabanovce. Na vrabotenite vo Agencijata frla so slatki (baklavi) {to prethodno gi donese eden od vrabotenite, zatoa {to mu rekle deka mnogu jade slatki, a na edna kole{ka & re~e: "Ako sega go imav pi{tolot, }e te ubiev". Na site ni se fali kako imal kanadski paso{, kako vo Kanada imal zavr{eno kolex, kako imal dve kompanii vo Wujork, kako imal akcii vo nekoj rudnik za dijamanti vo Ju`na Afrika. Negovata psihi~ka nestabilnost otide dotamu {to na edna bremena `ena vo Agencijata, dodeka be{e vo toalet, & tropa{e na vratata kako nenormalen i pri izleguvaweto od toaletot & stavi pi{tol vo usta, pri {to mo`e{e da dojde do nesakani posledici. Gi molime i nadle`nite slu`bi da mu go odzemat pi{tolot, a na tie {to mu izdale dozvola da znaat na kogo davaat dozvoli. Pismoto pak, objaveno vo vesnikot "Start" deka prodaval kanadski paso{i e to~no bidej}i i kaj nas toj izjavuva{e deka se ~uvstvuva kako B'lgarin i be{e na promocijata RADKO . Kaj nego doa|aat i drugi ~lenovi na RADKO, kako {to e i gospodinot Vlado Perev. Vo na{ata Agencija se javi i gospodinot Trajko Dimoski od Kanada - Toronto i ni re~e deka nemal zavr{eno nikakov kolex, tuku imal zavr{eno nekoe stru~no u~ili{te vo Skopje, i deka vo Skopje e praten po zada~a na bugarskata MPO za {to dobiva i pari. Dodeka rabotel vo restoranot kako mija~ na ~inii Trajko go prskal so voda, a na{iot sega{en golem funkcioner pla~el kako malo dete. Gi zloupotrebuva telefonite vo Agencijata, zboruvaj}i so negovite od RADKO vo Kanada i se pretstavuva kako direktor. Nas-vrabotenite ni ka`uva kako }e n# izbrkal od rabota, a na na{e mesto }e vrabotel devoj~iwa od 19 godini, koi na rabota kako rabotna obleka }e nosele isklu~ivo mini-zdolni{ta. Vo momentov n# vika na razgovor, site vraboteni, i ni poka`uva razni spisoci koi }e gi brkal od rabota, koi }e gi primel na rabota, kolku plata }e im daval. Ka`uva kako rabotel so dijamanti i {to li u{te ne "tropa" ovaa psihofizi~ka nestabilna li~nost. Za prv pat vo istorijata na emigracijata od pe~alba, vo slu~ajov od Kanada, da dojde vo Makedonija i toa da rabota vo buxetski organizacii kade {to platata e minimalna. Odgovorot e prost, vo Kanada e poznat kako {utrak i site go brkaat od rabota, a tuka e ispraten po zada~a na negovite naredbodavci. Zatoa dami i gospoda, Dosta i Qup~o, vnimavajte kogo vrabotuvate i nazna~uvate za direktori vo Agencijata za iseleni{tvo, bidej}i toj se fali deka }e bidel direktor. Nie pak, mu prepora~uvame deka ne e po`elen na rabota, neka si odi kaj negovite dijamantski rudnici, a nas obi~nite lu|e neka n# ostavi na mira da si rabotime, da ne n# maltretira edna {izofrenska nestabilna li~nost. Ako partijata VMRO-DPMNE nema zdravi li~nosti, toga{ te{ko na ovaa dr`ava so takvi umobolni lica.

Na ova pismo sigurno }e ima demant, no nie, pogolema grupa vraboteni, sme podgotveni na razgovor so visokite funkcioneri na VMRO-DPMNE da go potvrdime goreiznesenoto, ako n# povikaat na razgovor. So po~it do Va{iot objektiven vesnik .

Pogolema grupa vraboteni vo Agencijata za iseleni{tvo


NEGODUVAWE VO OK NA VMRO-DPMNE GEVGELIJA

Pogolemiot broj ~lenovi na VMRO-DPMNE ve}e nekolku meseci negoduva protiv aktuelnoto rakovodstvo na OK - Gevgelija. Poradi postignatite (ne)rezultati na lokalnite izbori 2000, nepotizmot koj {to vladee vo ovoj OK i mafija{kite strukturi koi se vo tesna sorabotka so aktuelnoto rakovodstvo na OK na SDSM od Gevgelija.

Se vr{i selekcija na podobni i nepodobni kadri t.e. podobni se onie koi se novodojdeni od drugite politi~ki partii, a nepodobni se onie ~lenovi koi{to go donesoa VMRO-DPMNE na vlast, t.e. dolgogodi{nite aktivisti. Pretsedatelot Lazar Brzilov smeta deka tie se potrebni samo koga ima izbori, a potoa ima drugi negovi lu|e koi vo sorabotka so rakovodstvoto na SDSM, LDP i DA mo`at da ja ispletat svojata kriminalna mre`a.

Nezadovolnoto ~lenstvo pred nekolku meseci pokrena inicijativa na sobirawe potpisi protiv aktuelniot pretsedatel Lazar Brzilov, i site tie materijali (24 str. vo kratka verzija za pove}eto anomalii) se dostaveni do site partiski institucii, no rasplet na slu~ajot - Gevgelija s# u{te nema. Zo{to? Bidejki nekoi (ne)~lenovi gi gledaat samo li~nite materijalni i egoisti~ki interesi gi zapostavuvaat povisokite partiski interesi i namerno go prikrivaat slu~ajot Gevgelija, i na IK, CK i Premierot mu prenesuvaat sosema pogre{na slika za sostojbite vo OK Gevgelija, a najdobar pridones za toa ima i koordinatorot za ovoj region, Aleksandar Pandov i potsekretarot Nikola Pop-Iliev.

Nezadovolnoto ~lenstvo na VMRO-DPMNE se obide na nekolku na~ini svoite viduvawa da gi iska`e pred pretsedatelot na VMRO-DPMNE g. Qub~o Georgievski, no toj e nedostapen od lu|eto okolu nego (Aleksandar Pandov i Nikola Pop-Iliev), koi la`no go informiraat za sostojbite vo OK Gevgelija, pa zatoa ova e edinstveniot na~in (preku sredstvata za javno informirawe) na{iot glas da dopre do nego...

Vo tek e i manipulacijata so UMS na VMRO-DPMNE, kade {to za VD pretsedatel e predlo`en Tome Avramov (eden od li~noto obezbeduvawe na Lazar Brzilov)... Dokolku IK na VMRO-DPMNE vo najskoro vreme ne go razgleda slu~ajot Gevgelija i ne stapi vo kontakt so Inicijativniot odbor za razre{uvawe na Lazar Brzilov, ~lenstvoto e podgotveno da gi blokira prostoriite na OK, a potoa organizirano i najaveno da otidat i masovno da protestiraat pred Centralniot {tab na VMRO-DPMNE i da baraat razre{uvawe na nepopularniot pretsedatel Lazar Brzilov...

Inicijativen odbor


OTVORENO PISMO DO QUP^O GEORGIEVSKI

Ti se obra}am ne kako na Premier i ne kako nekomu komu so "Vie, "Vam" i "Vas" }e ti poka`am deka te po~ituvam za{to ednostavno i ti ne poka`a deka me po~ituva{ mene, moite deca, moite sogra|ani, mojot narod, mojata dr`ava. Ednostavno, ne poka`a deka gi po~ituva{ i stavovite koi nekade do 1997-ta ni bea zaedni~ki, a denes tolku razli~ni {to edvaj mo`eme i da razgovarame. Ti ne me razbira{ mene za{to ne sum "politi~ar vo trend so moderni stavovi", a jas ne te razbiram tebe, kako {to, vsu{nost, ne go razbirav toga{ nitu Branko Crvenkovski, koj go prave{e istovo {to denes go pravi{ ti, samo {to ti otide mnogu podaleku.

Ti se obra}am za da te potsetam na septemvri 1995-ta koga vo Skopje, Prilep i Ohrid (ako ne be{e atentatot vrz Kiro Gligorov i vo Ki~evo i povtorno Skopje) protestiravme protiv promenata na imeto na Republika Makedonija i nejziniot simbol - {esnaesetzra~noto makedonsko sonce. Denes te gledam, ne na oficijalna me|udr`avna sredba za {to mo`ebi i bi te sfatil, ami na sredba na tvojata partija so evropskite desni partii. Pred tebe istoporena tabli~ka so natpis "VMRO - DMPNE FYROM".

Denes, te gledam, seriozno razmisluva{ i u{te javno ka`uva{ deka koe bilo ime na na{ata dr`ava bi bilo podobro od imeto BJRM. A ovoj narod od tebe, kako od Premier, o~ekuva da re~e{ deka na{ata tatkovina ima edno, edinstveno i nemenlivo ime - MAKEDONIJA. Ako navistina saka{ da bide{, a ne da si igra{ Premier (za{to dr`avata i narodot se premnogu skapa igra~ka za da mo`e{ da ja iskr{i{ kako bebe{ka tropalka), toga{ po~ituvaj ja voljata na ovoj narod, na generaciite {to pred nas zaginaa za slobodna, samostojna i nezavisna Makedonija i jasno soop{ti deka za imeto na na{ata dr`ava, za imeto Makedonija ne mo`e i ne smee da se pregovara. Poinaku, povle~i se dodeka ima vreme, za{to i jas i ti dobro znaeme kako minuvale predavnicite niz istorijata. Za ova tolku.

Me rastrevo`i koga te vidov so kolkava lesnotija se prostuva{ od 24-te hektari zemja {to im pripa|ala, im pripa|a i treba da im pripa|a na generaciite u~enici od srednoto zemjodelsko u~ili{te vo Tetovo, za da otvora{ privatni [tulovi univerziteti, nebare taa zemja e na tatko mi ili na tatko ti. Sakam samo da te potsetam deka vo 1997-ta, koga zaedno so tvoeto sega{no generalno konzul~e vo Wujork, koe, patem, skri{um jade{e vo restoranot na sega{niot gradona~alnik na ^air, dodeka negovite drugari vistinski {trajkuvaa so glad, ja povikavte mladinata da se sprotivstavi na toga{noto otvarawe Pedago{ka akademija na albanski jazik, tokmu decata od ova sredno u~ili{te dojdoa pe{ od Tetovo do Skopje za da ti dadat poddr{ka. Ma{kite, umorni i so pluskavci, a devoj~iwata so noze raskrvaveni od 40-kilometarskoto pe{a~ewe. Jas ova go pametam oti toga{ bev so niv, a i sega ostanuvam so niv. A ti? Sega gledam deka ne si so niv, a se pra{uvam dali i toga{ ti trebaa samo za da dojde{ na vlast? Nemoj taka, za{to ti treba da im slu`i{ nim, na tie deca, a ne na tu|i interesi i valkani milioni germanski marki. I za ova tolku.

Pove}e, se ~ini i ne zaslu`uva{ da ti napi{am oti ednostavno, ne znam dali mo`e{ da me razbere{. Za{tojas i ponatamu pi{uvam na makedonski, so zborovite od 1990-ta, koga go formiravme MAAK. A ti, denes, govori{ so nekoj drugjazik, so nekoi drugi zborovi. Da mu ostavime na vremeto da ni ka`e koj e vo pravo, a narodot neka ni sudi.

Stra{o Angelovski,

pretsedatel na MAAK - Konzervativna


PO BLAGODETITE NA VLASTA

Mili bra}a i sestri Makedonci, i ova go do`iveavme. Doma{nite kodo{i nas obi~nite gra|ani n# prislu{kuvaat, balisti~kite formacii n# granatiraat, Grcite kompletno n# ignoriraat dodeka pak mongolsko-bugarskite kreaturi formirani od odrodenite Makedonci n# asimiliraat. Od site strani se vr{i pritisok, sekoj na svoj na~in, a nie mol~ime da ne go raspipeme ovoj ambient na blagosostojba vo koj se nao|ame. Sekoga{ Makedoncite se tie {to treba da trpat, a samo zatoa {to nemame lider koj }e im ka`e na site koi & mislat lo{o na Makedonija da prestanat, ako ne vo sprotivno }e se soo~at so siot gnev makedonski.

Mnogu pati site se pra{uvame, {to e toa {to ni SDSM, ni DPMNE iskreno ne ja sakaat Makedonija. Odgovorot verojatno e deka prvo ja sakaat vlasta, komplet so site blagodeti, pa pak vlasta itn. Dali ovie lu|e (vlastodr`a~i i biv{i vlastodr`a~i) se najstra{nata kombinacija pome|u li~noto profiterstvo i blagosostojba, nasproti zaostanatiot kodo{ki podmolen gen so edna edinstvena cel - raspad na Makedonija?! Se najavuvaat novi sojuzi pome|u starokomunisti~kite ideolozi (Trajanov-Stojmenov-Tupurkovski) sakaj}i da bidat vo centarot, ama samo na vnimanieto, a ne so idejata.

Samo da go potsetime B. Stojmenov, dali vo centarot ima mesto i za PDP-NDP zatoa {to imal `elba da koalicira so PDP-NDP, i pak da se dograbi do li~niot blagodet. Dali Vie g. Stojmenov gi pra{avte va{ite partiski ~lenovi, dali mo`e da koalicirate so PDP-NDP, ili tie ne vi se bitni. Se prika`uvate golem patriot, a ako taka se ~uvstvuvate toa e va{ problem, no ne go bunete obi~niot narod zatoa {to }e pomisli deka golemite patrioti se najgolemi meraklii za vlast. Na ovie konstatacii im nema kraj, zatoa {to tie istite patrioti se grabaat po funkcii za da mo`at u{te pove}e da profitiraat. No, edno ne ni e jasno, so parite mo`at s# da kupat, no ~esta nema cena. Ako imate barem malku qubov za na{ata zemja vreme e da prezemete merki, dodeka ne ni bide docna na site.

TMORO