POGLEDI

Najnoviot tender na vlasta kako oglas za raspark~uvawe na "Gali~ica"

SE PRODAVA PLANINA KRAJ EZERO

Pi{uva: Marina STAMENKOVA

  • Promenata na statusot na eden od trite nacionalni parkovi bi zna~elo "u{te eden golem uspeh" na ovaa Vlada koja se gordee so site svoi promeni, me|u koi ovoj potfat bi bil presedan vo uni{tuvaweto na prirodnite resursi
  • Stariot Zakon ne dozvoluva da se prezemaat aktivnosti bez dozvola na Upravata na Nacionalniot park, a noviot po toa pra{awe predviduva nadle`nosta da ja prezeme ministerot za `ivotna sredina i prostorno planirawe

Inicijativata za proglasuvawe na "Prespa park" }e bide za~ineta so inicijativa za bri{ewe na "Gali~ica" od listata na nacionalni parkovi vo dr`avava.

Vo Makedonija, barem zasega, postojat samo tri nacionalni parkovi i u{te eden koj s# u{te ~eka da bide vnesen vo listata, a kako {to momentalno stojat rabotite, postojat realni {ansi za kuso vreme nivniot broj da se namali na dva. Toa bi se napravilo na mo{ne ednostaven na~in - Nacionalniot park "Gali~ica" da se izbri{e od listata na nacionalni parkovi, za smetka na novi skija~ki tereni, luksuzni kazina i centri za odmor i rekreacija. Vladata, toa e pove}e od o~igledno, re{itelno ~ekori kon zacrtanite "Promeni".

Zna~i, Makedonija ednostavno e zemja vo koja postojano mora da se slu~uvaat nekakvi promeni, polo{i ili podobri (za kogo kako), bidej}i so dr`avava, za `al, s# u{te vladeat dve tretini od "Koalicijata za promeni". Promenata na statusot na eden od trite nacionalni parkovi vo toj kontekst bi zna~elo "u{te eden golem uspeh" na ovaa Vlada koja se gordee so site svoi promeni, me|u koi ovoj potfat bi bil presedan vo uni{tuvaweto na prirodnite resursi. Pa taka, nasproti zemjite vo koi prirodnoto bogatstvo e pod posebna za{tita, kaj nas vakvoto bogatstvo se gleda niz prizmata na parite i negovata rasproda`bata. Toa i ne e tolku stra{no koga bi se zelo predvid deka sekoj den na pazarot dr`avava nudi proda`ba na materijalnoto, duhovnoto, ekonomskoto ili drug tip "nacionalno" bogatstvo.

ZADKULISNI IGRI

Dali Vladata i ovoj pat, dokolku ne daj Bo`e toa ve}e ne e storeno, }e go potpi{e ramkovniot dogovor za konsultantski uslugi so slovene~kata firma "A1 Marketing i In`enering" za realizacija na posebnata programa za intenzivirawe na ekonomsko - turisti~kiot i infrastrukturniot razvoj na Op{tina Ohrid?! I zo{to, dokolku toa ne e taka, resornoto Ministerstvo za `ivotna sredina i prostorno planirawe ne gi negira vakvite "{pekulacii"? Tokmu poradi mol~eweto na Ministerstvoto, se nametnuva stavot deka ne{to zadkulisno se planira vo vrska so idniot status na Nacionalniot park "Gali~ica".

Od druga strana, pak, direktorot na Nacionalniot park kategori~no istaknuva deka ne smee da se giba najubaviot priroden objekt vo Makedonija i deka ovoj park ima re`im na strogo za{titena oblast kade {to antropogeniot faktor nema pristap, osven koga se vr{at nau~ni istra`uvawa. Za potrebite na turizmot istiot ima turisti~ko - rekreativna zona vo koja se dozvoleni sportsko - rekreativni aktivnosti i skija~ki centar koj postoi ve}e dvaeset godini, me|utoa ne e vo funkcija. Izgradba na kakvi bilo objekti bi mo`ela da dojde predvid samo nadvor od strogo za{titenata zona i vo nasoka na razvoj na ekoturizmot.

ODGOVORNOST?!

Zakonot za nacionalni parkovi e s# u{te na sila dodeka ne se donese Zakonot za za{tita na posebnoto prirodno bogatstvo koj se nao|a vo poslednata faza na usvojuvawe pred pratenicite. Stariot Zakon ne dozvoluva da se prezemaat aktivnosti bez dozvola na Upravata na Nacionalniot park, a noviot po toa pra{awe predviduva nadle`nosta da ja prezeme ministerot za `ivotna sredina i prostorno planirawe.

Me|utoa, kako {to toa obi~no biduva, dokolku Vladata re{ila Parkot "Gali~ica" da go izbri{e od spisokot na nacionalni parkovi toa }e se slu~i, bez ogled na protiveweto na nekoi lu|e od resornoto Ministerstvo ili, pak, od Upravata na Nacionalniot park. Toa vpro~em se slu~i i so ispu{taweto na vodata od Ohridskoto Ezero, i pokraj toa {to stanuva zbor za na{e prirodno bogatstvo i toa pod za{tita na UNESKO!

Mo`ebi }e zvu~i pomalku pateti~no, no mora da konstatirame deka dokolku Vladata navistina se odlu~i da go izbri{e ovoj na{ biser od listata na nacionalni parkovi, toa }e bide mo`ebi najtragi~niot antiekolo{ki poteg {to koja i da e vlast bi si go dozvolila!