POGLEDI

Dvoli~nata prateni~ka alternativa na alternativcite

KLU^OT VO SENKA NA ^IP-KARTI^KITE

@aklina MITEVSKA

Qup~o PAN^EVSKI

  • Dodeka liderot Tupurkovski se prilagoduva{e na novonastanatata situacija i ja kroe{e novata strategijata na negovata alternativa, istomislenicite preku no} go menuvaa misleweto i preminuvaa vo drugi partiski redovi
  • Dokraj optimisti~ki nastroeniot Tupurkovski go zapostavi faktot deka edinstveniot klu~ za 21 vek ne e kaj nego, tuku kaj negoviot dov~era{en koalicionen partner. O~igledno, klasi~nite klu~evi se s# pomalku vo upotreba, a kepencite vo 21 vek se otvoraat so ~ip- karti~ki

Epilogot na pove}emese~noto partiskoprevirawe vo Demokratska alternativa zavr{i so ostavka na partiskite funkcioneri i Sekretarijatot. Mnogubrojnite verbalni dueli i uli~nata tepa~ka me|u eks-ministerot za nadvore{ni raboti, g. Dimitrov, i negoviot sopartiec Trpkov rezultiraa so dezorientiranosta na Partijata i na nejziniot vrv. Neefikasnoto rabotewe i nemo`nosta ovaa partija da izgradi sopstvena strategija, kako i razdelbata so koalicioniot partner poradi nedovolnata kooperativnost vo me|usebniot odnos, be{e pri~ina i za zaminuvaweto na potpretsedatelot i ~lenot na Sekretarijatot, g. Savo Klimovski, od partiskite redovi.

Izjavata na g. Tupurkovski deka ne postoi masovno osipuvawe na ~lenstvoto na Alternativata, padnaa vo voda, bidej}i praktikata potvrdi deka po primerot na pionerite vo politi~kiot transfer, }e trgnat i drugite alternativno nastroeni alternativci. Vsu{nost, vakvata situacija e prodol`enie na fijaskoto koe DA go do`ivea u{te pri obidot za formirawe na novo parlamentarno mnozinstvo.

PARLAMENTARNO LUDILO

Po primerot na toga{nite tri, odnosno ~etiri (tri od DA, i edno od Sojuzot na Romite) "isprazneti mesta", trgnaa u{te trojca alternativci koi bez ni malku sovest go obelodenija svoeto preminuvawe vo partiskite redovi na vladeja~kata garnitura. Gospodata pratenici Alija [ahi}, Pavle Todorovski i Risto Spana}ov im go osvetlija patot i na svoite kolegi od sobraniskite klupi: Tomislav Petrovski, Ilija Prangovski i Trajko Ge{ovski. Nivnata postapka voop{to ne soodvetstvuva so Odlukata potpi{ana na 26.11. 2000 godina so koja potvrdija deka bezrezervno stojat zad, so aklamacija iska`anata vernost na Izvr{nata kancelarija na DA i oti edna{ zasekoga{ izleguvaat od neprirodnata koalicija so DPMNE. Vo me|uvreme, za da go prikrie sopstveniot politi~ki debakl, Tupurkovski se transformira vo lider koj edinstveno si aplaudira samiot sebesi. I pokraj negoviot epitet stegnat vo sintagmata "~ovek od narodot" i imixot steknat vo komunisti~kata kumrove~ka {kola, ne mu pojde od raka navreme da predvidi deka za negovata alternativa nema alternativnost. Negoviot optimizam se kosi so stavot na odredeni krugovi vo Partijata deka dezorientiranosta e ta`en obid da se odlo`i frakciskata borba i da se fini{ira so vnatre{no-partiskite izbori.

Vo me|uvreme, g. Tupurkovski spasot go bara vo deleweto na partiskite funkcii na alternativnite marginalci. I dodeka liderot se prilagoduva{e na novonastanatata situacija i ja kroe{e novata strategija na negovata alternativa, negovite istomislenici preku no} go menuvaa misleweto i preminuvaa vo drugi partiski redovi. Vakvata refleksivnost se odrazi i vrz preostanatoto malubrojno ~lenstvo koe ne ostana ramnodu{no i ne mo`e{e da se otka`e od privilegiite koi gi nudi vlasta, pa zatoa poita da najde re{enie za sopstveniot opstanok. Svesen za toa deka alternativnoto tkivo se raspa|a, Tupurkovski najavi nova politi~ka platforma kako podarok za alternativniot tret rodenden.

TUPURKOVSKI ZAKLU^EN

Dali toa zna~i deka, baraj}i go vistinskiot alternativen pat, g. Tupurkovski se zaklu~i vo politi~kite lavirinti od koi nitu klu~ot na 21 vek ne mo`e da go otklu~i i namesto otvorena vrata, za tretiot milenium, sega edinstven spas mu e prozorecot, dokolku vo me|uvreme nekoj od negovite dvoli~ni alternativci ne mu go zatvoril. Dokraj optimisti~ki nastroeniot Tupurkovski go zapostavi faktot deka edinstveniot klu~ za 21 vek ne e kaj nego, tuku kaj negoviot dov~era{en koalicionen partner. O~igledno, klasi~nite klu~evi se s# pomalku vo upotreba, a kepencite vo 21 vek se otvoraat so ~ip- karti~ki. Tupurkovski, bezdrugo, mnogu dobro znae deka parite go vrtat svetot, no ne mo`e ili ne saka da go prifati faktot deka vo politi~kata centrifuga vletuvaat i pratenici vo uloga na smokvini listovi, koi go pokrivaat sramot na vlastodr{cite. Najstra{no od s# e toa {to prikaznata za alternativata ja raska`uvaat lu|e bez alternativa, koi sakaat {to pobrzo da go zatvorat "sinxirot na ishrana" i alternativnosta da ja snema od politi~kata scena.

Kolku }e mo`e liderot na ovaa partija da go spre~i procesot na sramniot transfer i dali }e ima doblest da go priznae sopstvenoto fijasko vo politikata, koe mu se slu~uva po kojznae koj pat!? Zna~i li toa deka alternativata, kako vpro~em i sekoja politi~ka opcija, ja plati cenata na ekspresno sobrani politi~ki vlastoqupci ~ija edinstvena cel be{e da se sedne na vladiniot tron i da se u`iva vo blagodedite koi gi nudi vlasta? Zna~i li toa deka Tupurkovski za seto vreme bil vo zabluda i ne znael deka ~lenovite na negovata prateni~ka grupa otsekoga{ bile desno orientirani?

Kako i da e, Tupurkovski e s# u{te optimist deka }e go najde alternativniot pat za DA i veruva deka i ponatamu }e opstoi na politi~kata scena, kako {to vpro~em mu pora~aa i negovite dov~era{ni sopartijci, koi ja izneverija negovata alternativna opcija koja{to smeta{e deka edinstveno taa go poseduva klu~ot za 21 vek. Rezultatite od parlamentarnite, pretsedatelskite i od lokalnite izbori, a najmnogu neuspe{niot obid za novo parlamentarno mnozinstvo, poka`aa deka alternativcite za seto vreme si pravea "bajram so umot", arno ama i Bajram gi izneveri.Trajko Ge{ovski, porane{en pratenik na DA i aktuelen pratenik od VMRO - DPMNE

Na{eto preminuvawe vo VMRO - DPMNE se dol`i na pove}e raboti. Tuka e nezadovolstvoto vo Sekretarijatot, fizi~kite presmetki itn. Ovaa situacija zapo~na u{te so izleguvaweto na prvite tri na{i pratenici, za da eskalira so na{eto zaminuvawe od DA.


Tomislav Petrovski, porane{en pratenik od DA i aktuelen pratenik od VMRO - DPMNE

Jas & pripa|am na mnozinskata lista i ne sakam da gi izneveram moite glasa~i. Pove}eto ~lenovi od DA se desnoorientirani i nikoj ne mo`e da me natera da se orientiram levo. Moeto zaminuvawe be{e poradi nedorazbirawata vo Sekretarijatot. Na Demokratska alternativa & posakuvam da opstoi na politi~kata scena.


Vo nekolku navrati se obidovme da stapime vo kontakt i so gospodinot Ilija Prangoski, koj premina od prateni~kata grupa na DA vo prateni~kata grupa na VMRO-DPMNE so cel da mu otstapime prostor vo koj }e go obrazlo`i vakviot negov ~ekor. Za `al, ne uspeavme vo na{ata najdobronamerna namera poradi objektivni pri~ini.