Gledano odnadvor

GOCE

Pi{uva: Slavko MANGOVSKI

Pred nekolku dena go proslavivme rodendenot na edna od najgolemite, sekako najpopularnite, li~nosti vo makedonskata istorija. Goce za nas e ona {to e Xorx Va{ington za Amerikancite ili Garibaldi za Italijancite. ^ovek so izvonredna inteligencija i vizija koj go dade `ivotot za negoviot ideal, za Makedonija, i so toa toj samiot stana ideal na sekoj borec za slobodna, nezavisna Makedonija, a toa zna~i na sekoj Makedonec. Pred nekolku dena se sobravme Makedonci od site delovi na svetot, ako ne fizi~ki barem vo mislite, i mu se poklonivme na grobot i na spomenikot na ~ovekot ~ija posledna `elba be{e da bide pogreban vo glavniot grad na nezavisna Makedonija. Pove}e za Goce Del~ev pro~itajte na str.16.

SIMBOLI

Na{ata dr`ava ima problemi so simbolite. Imavme prekrasno zname, pa go smenivme. Grbot ni e istiot onoj od komunisti~koto vreme. Vo vakva konfuzija sekoj se snao|a kako {to znae i umee. Duri i dr`avata trgnala po toj pat, pa nekoi delovi od nea si izmislile svoi simboli. Ovoj pat se raboti za simbol koj mo`ebi ste go videle, no ne znaete {to zna~i: dve piliwa (rajski ptici, koko{ki, fazani?), koi pijat voda od "izvorot na `ivotot". Ovoj znak se pojavuva kako simbol na Ministerstvoto na nadvore{ni raboti, Ministerstvoto za kultura i e vtisnat kako voden pe~at na makedonskite paso{i. Eve go objasnuvaweto {to zna~i simbolot: motiv so dvojna konotacija, univerzalna i lokalna, koja mo`ela da komunicira na dve nivoa. Ednovremeno, toa bila arhetipska tema od univerzalna (svetska) mitska svest i od tradicionalnata mitska slika vo na{iot kulturen krug. Pticite bile simbol na vrskata me|u neboto i zemjata, sinonim na nebeskiot znak i poraka, gi simbolizirale duhovnite sostojbi, povisoki sostojbi na bitieto. Jazikot na pticite bil jazik na bogovite kon lu|eto. Pticite na lu|eto im go nosele napitokot na besmrtnosta. Tie bile `ivi simboli na bo`estvenata sloboda, na mo} i `ivot, a ~esto i na plodnost. So niv se vrzuvala osnovnata ~ovekova sposobnost, darot na govorot (!?). Pticite bile i simbol na qubovta, koja bila izvor na `ivotot, a toj aspekt se prenesuval na zemjata koja ja simbolizira - sakanata zemja, centarot na Svetot i Vselenata. Taka tie simbolizirale edno sredi{te na pozitivna energija, plodnost, izobilstvo i pred s#, na celovitost. Ova bi trebalo da zna~i deka site onie koi tvrdat deka sme nemale simboli se zlobnici i la`govci.

PARI

Denovive slu{ame kako }e se podelat parite od proda`bata na Telekomot i eden od predlozite be{e da se potro{at okolu 60 milioni marki za gradewe ambasadi po svetot. Ambasadite se mesta koi ja izrazuvaat finansiskata situacija na zemjata koja ja pretstavuvaat. Nie ne sme tolku bogati za da si dozvolime luksuzni objekti po svetot. Za rabotata koja treba da se vr{i ni se dovolni i obi~ni kancelarii. Mnogu poubavo bi bilo parite da se potro{at vo opremuvawa i renovirawe na u~ili{tata, studentskite domovi, bolnicite i voop{to vo obrazovanieto i vo zdravstvoto.