HRISTIJANSKI APEL

Vo sehristijanskata sveta 2000 godina, so Bo`ja pomo{ i milost otpo~na gradbata na manastirot koj }e bide posveten na golemiot na{ molitvenik svetiot Otec Prohor P~inski. Ovoj manastir se gradi na prostorniot kompleks nad novoizgradenata naselba vo s. Strezovci-Kumanovsko.

Za da se realizira ova sveto delo, upatuvame apel, site zaedno da prilo`ime pari~na pomo{, zaedni~koto sveto delo da bide u{te pogolemo, podelotvorno i pouspe{no.

Va{ite denarski pari~ni sredstva prilo`ete gi na `iro-smetka pri "Komercijalna banka" - Kumanovo 40900-620-16 8070000-4-5704-74, i na devizna `iro-smetka 40900-620-16 7271000-29421-31, so doznaka za manstirot "Sveti Otec Prohor P~inski" s. Strezovce. EDB 4017995102085.

Mitropolit Evropski, g. Gorazd