BALKANIKA

Reagirawe na Georgi Radule na intervjuto so Georgi Markov vo vesnikot "Novinar"

SO MAKEDONIJA MO@AT DA NE SKARAAT SAMO [OVINISTITE VO BUGARIJA

Podgotvila: @aklina MITEVSKA

  • Za da gi demantira obinuvawata od strana na prof. Markov, Radule zapo~nuva so istorijata i objasnuva deka Aristotel bil Makedonec, deka e roden vo Makedonija, a sporot za negovoto etni~ko poteklo bil besmislen
  • Tvrdewata deka Prli~ev, Miladinovci i nekoi drugi si ja promenile svojata nacionalnost, spored Radule, se neosnovani

Vo vesnikot "Narodna volja" od januari, 2001 godina, g. Georgi Radule reagira na intervjuto na prof. Georgi Markov dadeno za vesnikot "Novinar" od 19 oktomvri 2000 godina.

Radule veli deka vnimatelno go pro~ital spomenatoto intervju i zaklu~il deka vo nego ima mnogu nevistini. Na tvrdeweto na g. Markov deka vo knigata na Radule bilo napi{ano oti zborot "Bugari" zna~elo najvulgarno su{testvo, toj veli deka takvi razmisluvawa vo negovata kniga ne mo`at da se najdat i deka vo mnogu slu~ai taka bile nare~eni slavjanite verojatno poradi niskoto kulturno nivo.

Radule se somneva deka odgovorot na pra{aweto: "Kakvi tezi plasira Radule?" go ima dadeno direktorot na ovoj Institut, t.e g. Markov, zatoa {to ne veruva deka eden inteligenten ~ovek mo`e da pi{uva na takva osnova. Za da gi demantira obinuvawata od strana na prof. Markov, toj zapo~nuva so istorijata i objasnuva deka Aristotel bil Makedonec, deka e roden vo Makedonija, a sporot za negovoto etni~ko poteklo bil besmislen. Aristotel bil sin na makedonskata zemja. U~el i pi{uval na gr~ki, bil u~enik na Platon, no i naslednik na negovite filozofski idei.

Radule objasnuva deka vo negovata kniga nema tvrdewa oti Bugarite bile Tatari kako {to vsu{nost tvrdel prof. Markov i ne znae od kade e toa izvadeno. Profesor Markov tvrdel i deka Radule napi{al oti svetite bra}a Kiril i Metodij ja izmislile makedonskata azbuka koja im bila dadena na edna milijarda lu|e. Za da go objasni vakvoto pi{uvawe, g. Radule veli deka vo srednovekovna Makedonija se sozdava slovenskata pismenost i deka tuka preovladuvale dve kulturi - slovenskata i vizantiskata. Opitite na mnogu istra`uva~i da doka`at deka svetite bra}a se Sloveni, a na bugarskite istori~ari deka se Bugari, ostanale bez uspeh. Najverojatno svetite bra}a se potomci na starite Makedonci, objasnuva toj.

Pi{uvawata vo vesnikot "Novinar" deka Radule go proslavuva Samuil kako makedonski car koj se borel ne tolku mnogu protiv Vizantija, kako {to se borel protiv Bugarija, spomenatiot, go objasnuva so toa {to Samuil vodel vojni protiv Vizantija, no na samiot po~etok makedonskoto naselenie krenalo vostanie protiv bugarskiot car Petar. Tvrdewata deka Prli~ev, Miladinovci i nekoi drugi si ja promenile svojata nacionalnost, spored Radule se neosnovani. Toj objasnuva deka vo knigata napi{al oti Bugarite i Makedoncite ja prodol`uvaat borbata, deka Bugarija rodila dostoinstveni sinovi, a eden od eden niv e Vasil Levski, koj gi organiziral Bugarite za slobodata na svojata tatkovina. Za g. Radule ne se korektni i pi{uvawata za odnosite me|u Gocevata VMRO i bugarskata dr`ava i dodava deka za toa ima mnogu falsifikati vo bugarskata istorija i niv ne mo`e da gi odmine. Na tvrdewata deka makedonskoto naselenie begalo kon Bugarija i na pra{aweto zo{to toa ne u~estvuvalo vo gr~kata armija, odgovara deka okolu 150 ~eti vo Severna Makedonija & pomagale na srpskata i gr~kata vojska zatoa {to veruvale oti }e se borat za osloboduvawe na Makedonija. Radule demantira deka vo negovata kniga napi{al oti Bugarite go ubile prviot makedonski partizan Ivan Kozarov, kako {to tvrdel prof. Markov i objasnuva deka Kozarov po gre{ka e ubien od svoite sopartijci, a nacionalnoto ~uvstvo na Nikola Vapcarov e jasno. Toa {to negovata kniga ne trpi nau~na recenzija, kako {to e ka`ano vo intervjuto vo vesnikot "Novinar", spored Radule e zatoa {to se krijat i mol~at. Toj veli deka nikoga{ ne se zalagal za korekcija na granicite, tuku za razvoj na nacionalizmot vo kulturen aspekt, a da se potisnuva politi~kiot. Radule reagira na obvinuvawata za separatizmot i zaklu~uva deka samo {ovinistite vo Bugarija mo`ele da n# skaraat so Makedonija.