AFERA "PRISLU[KUVAWE"

Vo ovoj broj od na{iot nedelnik prodol`uvame so objavuvawe na prislu{kuvanite telefonski razgovori od materijalite {to gi obelodeni pretsedatelot na SDSM.

Boris Stojmenov ; br: ; datum: 17.10. 2000 godina

razgovor br: 1

vreme: 17.21; traewe:

povikan: Boris Trajkovski

javuva~: Boris Stojmenov

BS: Pretsedatele, {to pravite?

BT: Na sostanok sum, ka`ete.

BS: Daj molim te neka prestanat tie kavgi, daj molim te da ja smirime rabotava.

BT: [to ima sega?

BS: Vidi sega tie po~nale sega... edna rabota. Jas sum za VMRO-DPMNE i za VMRO zaedno, a be ostavi gi na{ite sega, neka se prekine taa sednica (psue) diskutiraat site da zavr{i sednicata da ka`at na{ite }e bidat ... da zavr{i taa sednica. Toa definitivno odi kon raskol na Makedonija.

BT: Toa ti treba da im go ka`e{.

BS: Ne, ne, ama pazi.

BT: ^ekaj sega soslu{aj me.

BS: Da im ka`e Qup~e da ne diskutiraat tie tamu... zastra{uvaat {to pravat diskusii koj kogo }e napadne. A be, vo taa igra nema pobednici, koj }e pobedi vo taa rasprava, }e ima li pobednici? Nikoj pobednici, }e izgubi Makedonija.

BT: Dobro, vo pravo si deka }e izgubi Makedonija, ama...

BS: (go prekinuva) Su{tinata e slednata, Qup~o neka im ka`e na lu|eto neka ne diskutiraat na kogo }e go ubedat sega toa. Bitka vodat protiv SDSM gluposti, zo{to?! Ako se zavr{i sednicata brzo ako dadat na{ite da bidat umereni, }e zavr{i celata sednica, inaku {to pravat. Makedonija }e ja izgubime pretsedatele.

BT: Dobro, ama ete, ti tvoite smiri si gi.

BS: A be jas im rekov da ne se javuvaat i ne se javuvaat moite.

BT: Ne se javuvaat, taka li?

BS: Da. Ama ne mo`e, se vodi edna bitka, frustracija e, ne mo`e, ja izgubivme Makedonija.

BT: Ama sega znae{ li kako izleguva ova, izleguva deka gi ostavame SDSM celo vreme da zboruvaat.

BS: I ti molim te oslobodi se od toa, nikoj ne pobeduva na Parlament, ne se raboti za toa ovde da se pobedi ili da se izgubi... nie samo gubime poeni. Na niv im odgovara nie da odime, da diskutirame, im odgovara. Vo ovaa situacija koga si na vlast ne treba da pobedi{ nekogo koga toj e izguben be, ima edno zlatno pravilo ne mu davaj na protivnikot koj e vo opozicija da ti vra}a, pravilo broj eden. A nie im davame so ova da tie stalno zboruvaat. Nemoj, molim te. Mnogu lo{a strategija se vodi, epten lo{a, Makedonija }e izgubi.

BT: Dobro, vidi sega, ti na tvoite zo{to ne im ka`a da ne zborat?

BS: Jas im ka`av, me|utoa vidi edna rabota, treba da sedneme ako ima{ sostanok, oti v~era koga si se sretnal so toj tamu {to si se sretnal, toj e najgolemiot apa{.

BT: Koj e toj so kogo sum se sretnal?

BS: Branko Janevski. Toj e najgolem apa{.

BT: .........

BS: Teraj toa politika e, me|utoa mora da se sretneme da ti ka`am nekoi raboti, zagrozeni sme da znae{.

BT: Znam sega ti kako razmisluva{.

BS: ]e treba da sednam da ti ka`am strategija da napravam zo{to ne ja biva rabotata.

BT: Koja strategija da napravime?

BS: Da napravime {to treba da napravime, vo ovaa situacija gotova e Makedonija.

BT: Aha. . .

BS: A be gotova e. Ako nie bitka treba da napravime da ja spasime Makedonija gluposti. A be ne treba toa. A be nie treba da diskutirame gluposti a ima zlatno pravilo vo politikata vo vlasta pobedi i gotovo, re~i dobro site pogre{ivme po malku i zavr{i ja diskusijata.

BT: Vidi sega Boris, toa e na{ata dolgoro~na strate{ka opredelba sega {to }e pravime ti samo mi najavi toga{.

BS: Daj molim te ka`i mu na ~ovekot.

BT: [to da mu ka`am, ajde?_

BS: A be }e ja izgubi bitkata.

BT: Aha.

BS: A ne treba da ja izgubi.

BT: Zna~i ti ne saka{ da ja izgubi?

BS: Ne sakam be ~ovek, daj edna rabota treba da sfati, treba vo ovaa rabota ne treba so sila da odi. So sila ne biva ni{to.

BT: Dobro, ajde }e...

BS: Vidi, mnogu e, rabotata epten e lo{a. Ti si tamu, me|utoa jas od strana gi gledam rabotite.

BT: Dobro, ne sum slu{al denes ni{to ne sum slu{al.

BS: Jas sakam da ti ka`am nekoi raboti, {to gi dobiv

informacii se sretnav so mnogu ambasadori. Tebe ti ka`uvaat edna rabota, mene mi ka`uvaat druga rabota.

BT: SDSM baraa rasprava i tvoite baraa rasprava.

BS: Slu{aj me ti.

BT: Tvoite baraa.

BS: A be, a be, ostavi go SDSM (gi psue) ostavi gi niv ti be. Ostavi gi ti niv be.

BT: (nejasno) kogo, (ili) mnogu gi pcue{ (psue)

BS: A be tie sakaat rasprava a nie im davame {ansa.

BT: Vika{ davame {ansa nie, ama tvoite poteraa, zna~i pak nie sme, tvoite moite, se isti.

BS: E dobro, moite dadoa oti se predavnici na Makedonija, neli?

BT: Ne se predavnici tvoite. Dobro de ne se luti ti.

BS: Ne se lutam, jas sum ~ovek {eeset godini, Makedonija mi e va`na ~ovek. Abe, ti treba da ja spasi{ vo ovoj moment Makedonija. Ne sum va`en ni jas, ni Qup~o, ni Branko, nikoj.

BT: Dobro, vidi }e i ka`am na potpretsedatelkata na Dimovska, jas treba nea da ja sretnam.

BS: Trojcata da se vidime.

BT: Molam?

BS: Trojcata da se vidime?

BT: Saka{ so nea da se vidi{?

BS: Da

BT: E sega vidi ne znam sega.

BS: E vide li, e toa ti e.

BT: Dobro de, odma me se~e{ pravo, vide li, vide li ne davam da se vidi{ so nea.

BS: Jas sakam da se vidam.

BT: Ke ja pitam pa }e ti ka`am. Odma me se~e{ pravo.

BS: Trojcata sakam da se vidime.

BT: Dobro.

BS: Ne vikaj be, Makedonija e vo pra{awe.

BT: Dobro, }e i predlo`am, }e se Javam.

BS: Javi se ajde.

BT: Za dva-tri sati zo{to jas sega imam ne{to rabota, taa za sat vreme treba da dojde, }e vidam so nea }e se dogovoram.

BS: Jas }e odam }e ja zamolam so Vilma politi~ki da razgovaram so nea.

BT: Dobro.

BS: Izvini molim te ama so Vilma }e razgovaram.

BT: Va`i, }e se slu{nam jas so ovaa ako mo`e da ja najdam sega nekoj drug sostanok imam (se prekina vrskata).