POLITIKA
TERORIZAM: "Bureto barut" i zadkulisnite igri na vlasta

VLADINITE UJDURMI VO SENKA NA TERORIZMOT?

Pi{uva: Qup~o PAN^EVSKI

  • Koga imate atak na pripadnici na dr`avni institucii ~ija rabota e za~uvuvawe na redot i mirot, suzbivawe na kriminalot i za~uvuvawe na dr`avniot poredok vo reon koj odamna e poznat kako duvlo na {vercot, kriminalot i red drugi kriminalni dejstvija, osven politi~ki, site drugi motivi se isklu~eni. Dali taa no} makedonskite policajci bea na tu|a teritorija vo pogre{no vreme?
  • Zarem site ovie pokazateli ne se dovolen signal za vladeja~kata garnitura seriozno da se pozanimava so terorizmot koj ve}e predizvika nesigurnost i nemir vo "Oazata na mirot"
  • ]e bideme li samo nemi nabquduva~i na teroristi~kite akcii na povampirenite java~i na apokalipsata koi frustriranosta na nivnite pomateni umovi ja bistrat so mirisot na barutot

Koj toa puka vo Makedonija? Do koga na makedonskite majki prepoznatliv znak }e im bidat crnite marami?! Ima li hrabrost "prviot pendrek" vo dr`avava, g-ca Dosta Dimovska, da ja prifati moralnata odgovornost za poslednite slu~uvawa ~ija edinstvena cel e da se destabilizira dr`avata, da se vnese strav i ~uvstvo na nesigurnost kaj gra|anite i kone~no da si podnese ostavka?

Dali ova e smisleno scenario na ovaa Vlada, koja i po cena na ~ove~ki `ivoti gi realizira "Promenite" od koi o~igledno nema apsolutno ni{to?

I dodeka s# u{te sme {okirani od aferata so prislu{kuvaweto, vnimanieto na javnosta namerno se odvle~ka kon raketiranata policiska stanica vo Tearce, napadot na patni~kiot voz na relacija Skopje-Ki~evo i najavata deka e podmetnata eksplozivna naprava na @elezni~kata stanica vo Skopje. Vo me|uvreme Vladata na golemo sproveduva del od svoite t.n. "reformi" i pokraj toa {to terorizmot vo dr`avava prerasnuva vo epidemija. Koj vo ovaa dr`ava se preokupira so toa deka vo me|uvreme ni go poskapea osnovniot `ivoten produkt - lebot? Kogo vo momentov go zasegaat reformite vo zdravstvoto, koi i pokraj site slu~uvawa ne pominaa, a ministerot Danailovski gi povle~e. Komu mu e gajle {to naftenite derivati povtorno poskapea? Zatoa, kako bumerang, na vladinata neodgovornost & se vrati soop{tenieto na nekakva si Osloboditelna narodna armija koja "odgovorno" ja prezema odgovornosta za napadot vo Tearce!

Koja e celta?

Istragata za teroristi~ki napad vrz policiskata stanica vo tetovskoto selo Tearce, na~inot na sproveduvaweto na akcijata, kako i zadol`itelniot policiski dekor prosleden so paradirawe na ~elnicite od Ministerstvoto za vnatre{ni raboti i slu`bata za dr`avna bezbednost, mnogu potsetuva na ne{to {to javnosta ve}e go ima videno.

 

Blokadata na Tearce, prebaruvaweto po semejnite ku}i na negovite `iteli, masovnite priveduvawa na gra|ani i vo konkretniov slu~aj trojca osomni~eni za vooru`eniot napad, po stilot na akcijata e identi~en so "ara~inovskiot slu~aj" koj pred to~no edna godina ja potrese makedonskata javnost.

Se razbira, postapkata i procedurata pri vr{ewe istraga na vakvi i sli~ni teroristi~ki aktivnosti, koga e zagrozena bezbednosnata sostojba na dr`avata, zadol`itelno podrazbira demonstrirawe sila, oprema i tehnika, no {to fajde od seto toa koga epilogot (toa dosega{nata praktika go doka`uva) e poznat - storitelite na vakvi dela obremeneti so politi~ki motiv, so odnapred podgotvena koncepcija i strategija, te{ko ili nikoga{ ne se otkrivaat. [to e zaedni~ko vo ovie slu~ai? Za potsetuvawe, }e se navratime na slu~ajot vo skopskoto selo Ara~inovo koga na 11.1. 2000 godina, vo teroristi~ki napad bea ubieni trojca pripadnici na Ministerstvoto za vnatre{ni raboti.

Erol Gotak (26) Kiril Petru{evski (24) i Aco Angelovski (26) na najbrutalen na~in gi ostavija svoite `ivoti na ara~inovskiot asfalt vr{ej}i rutinska kontrola na motornite vozila koi vleguvaat i izleguvaat od seloto. Spored policiskiot izve{taj, napadot go izvr{ija ~etvorica vooru`eni lica koi od samo nim poznat motiv, gi izre{etaa telata na spomenatite policajci. Pri samata akcija, Ministerstvoto za vnatre{ni raboti poka`a totalen diletantizam, bidej}i navreme ne bea prezemeni niza proceduralni merki koi bi rezultirale so otkrivawe na zlostornicite na ovoj gnasen ~in. Dali vo "ara~inovskiot slu~aj" nekoj namerno saka{e istragata da ja odvle~ka vo drug pravec ili dezorientiranosta na policijata be{e rezultat na "stru~nosta" na onie koi ja vodea? Policiskite analiti~ari potvrdija deka vo ovoj slu~aj faktorot vreme bil zanemaren i se ostavilo prostor napa|a~ite da se oddale~at od reonot na zlostorstvoto. Vo momentov vo procedura e sudskata postapka protiv nekolkumina osomni~eni, no spored tvrdeweto na branitelite vo sudot im se sudi na pogre{ni lu|e. Koga imate atak na pripadnici na dr`avni institucii ~ija rabota e za~uvuvawe na redot i mirot, suzbivawe na kriminalot i za~uvuvawe na dr`avniot poredok vo reon koj odamna e poznat kako duvlo na {vercot, kriminalot i red drugi kriminalni dejstvija, osven politi~ki, site drugi motivi se isklu~eni. Dali taa no} makedonskite policajci bea na tu|a teritorija vo pogre{no vreme?

"PROLETNO SCENARIO"

Slu~ajot Tearce, kako {to ve}e napomenavme, prosleden so voobi~aenata jalova policiska postapka, i pokraj identi~nosta so "ara~inovskiot slu~aj" e karakteristi~en i prosleden so eden nov moment koj za ovie prostori e ne{to sosema nepoznato.

Za {to stanuva zbor? Odgovornosta za teroristi~kiot napad vrz policiskata stanica vo Tearce kade so ra~en raketen minofrla~ bea ispukani dva proektila vo pravec na stanicata pri {to zagina Momir Stojanovski (30), pripadnik na Ministerstvoto za vnatre{ni raboti, ja prezede nekakva si Osloboditelna narodna vojska koja, povtorno spored policiski izve{taj, e organizacija koja za niv e nepoznata. Istata ovaa organizacija isprati faks vo nekolku makedonski mediumi i ja potvrdi odgovornosta za celiot slu~aj. Pri toa im pora~a na makedonskite policajci da se povle~at od reonot i besmisleno da ne gi gubat svoite `ivoti. Ova e nov politi~ki moment za Makedonija koj najverojatno }e predizvika tektonski naru{uvawa na bezbednosniot sistem vo dr`avava i ako verodostojnosta na porakata e to~na, pretstavuva otvorena zakana za suverenitetot i stabilnosta na dr`avava.

Dali mo`ebi ova e samo uvertira na mo`noto "proletno scenario" koe neodamna go najavi i eden visok opozicionen funkcioner?

Kolku "relaksiraniot Premier" }e mo`e da ja kontrolira novonastanatata situacija ako, ne daj Bo`e, porakata od faksot e seriozna? Kolku poroznosta na granicata pridonesuva voenata doktrina na paravoenite strukturi da bide manifestirana na ovie prostori?

TERORISTI^KI NAPADI

So teroristi~kite napadi na teritorija na Republika Makedonija od osamostojuvaweto do denes, makedonskata javnost za prv pat se soo~i na treti oktomvri 1995 godina vo Skopje koga od s# u{te nepoznata teroristi~ka formacija be{e izvr{en atentat vrz toga{niot pretsedatel g. Kiro Gligorov, pri {to edno lica zagina, a pretsedatelot be{e te{ko povreden. Ponatamu, na 24.7.1997 godina vo Skopje, vo avtosalonot na "Inter Falko", be{e podmetnata eksplozivna naprava i pri ovoj napad nema{e `rtvi. Potvrda za toa deka celta na teroristite bile i drugi dr`avni institucii i potkopuvawe na bezbednosnite fundamenti na Makedonija, e napadot na Osnovniot sud vo Gostivar koj se slu~i na 16. 12. 1997 godina.

Samo nekolku dena vo novata 1998 godina, poto~no na ~etvrti januari okolu 21.30 ~asot, eksplodira bomba vo zgradata na UVR Prilep, a desetina minuti podocna na istiot datum be{e napadnata zgradata na UVR Kumanovo.

I dodeka makedonskata policija se klimatizira{e vo novonastanatiot ambient vo koj be{e involvirana i se preslu{uva{e za toa koja e pri~inata {to tokmu taa be{e cel na napadite, na 21.5.1998 godina, eksplodira bomba na ul. "Dimitrie ^upovski" vo Skopje, a nastanot pomina samo so materijalna {teta. Nekolku dena podocna na 25.5.1998 godina, eksplodira podmetnatata eksplozivna naprava na vlezot na Policiskata stanica "Bit pazar" vo Skopje. Iako vo me|uvreme intenzivno se traga{e po izvr{itelite, vlasta ostana politi~ki gluva na site predupreduvawa na relevantnite faktori koi dobro se zapoznati so situacijata vo regionot.

I pokraj s#, teroristi~kite napadi prodol`uvaat i sleduvaat eksplozii na otvorena pruga na Tabanovce, eksplozija vo krugot na Policiskata stanica vo Kumanovo i eksplozija pred vlezot vo kasarnata vo istiot grad, a karakteriti~no e toa {to ova se slu~i vo eden den, poto~no na 20.7.1998 godina. Nepolna godina potoa, na 19.5.1999 godina, nepoznati lica na ul. "Cvetan Dimov" vo Skopje, ostavile polna torba so eksploziv od koja po aktiviraweto te{ko be{e raneto edno lice, a kako posledica zaraboti traen invaliditet. Na 11.1. 2000 godina, na vlezot na skopskoto selo Ara~inovo be{e izvr{en teroristi~ki atak vrz pripadnici na MVR pri {to tri lica go zagubija `ivotot, a na 19.1.2000 godina, nepoznati storiteli ja granatiraa policiskata stanica vo ki~evskoto selo Oslomej. Nekolku dena potoa na vtori fevruari 2000 godina, be{e granatirana zgradata na UVR Kumanovo, a sli~en napad be{e izvr{en i na osmi mart 2000 godina, koga so ra~en frla~ be{e granatirana zgradata na UVR Tetovo. Samo tri meseci potoa, na 18.6.2000 godina, vo stanbena zgrada vo Ki~evo be{e pronajdena eksplozivna naprava, "zaboravena" od nepoznat storitel.

Na 22. 1. 201 godina granatirana e policiskata stanica vo Tearce, a nekolku dena podocna vo centarot na Skopje, pred vlezot na eden stanben blok, be{e pronajdena ra~na bomba "ka{ikara". Na 26 minatiot mesec be{e raketiran patni~kiot voz na relacija Skopje - Ki~evo kaj seloto Zajas, {to za sre}a zavr{i bez ~ove~ki `rtvi. Dva dena po ovoj nastan, policijata dobi anonimen povik za podmetnata eksplozivna naprava na @elezni~kata stanica vo Skopje. Povtorno za sre}a, stanuva{e zbor za la`na trevoga.

Zarem site ovie pokazateli ne se dovolen signal za vladeja~kata garnitura seriozno da se pozanimava so terorizmot koj ve}e predizvika nesigurnost i nemir vo "Oazata na mirot".

]e bideme li samo nemi nabquduva~i na teroristi~kite akcii na povampirenite java~i na apokalipsata koi frustriranosta na nivnite pomateni umovi ja bistrat so mirisot na barutot?!


Boris Trajkovski, pretsedatel na Republika Makedonija

NEMA SVIKUVAWE NA SOVETOT ZA BEZBEDNOST

"Od nekoi soop{tenija od koi u{te ne e utvrden izvorot, od kade doa|a, koi se namerite na takvoto soop{tenie, ne mo`e da povikuvame Sovet za bezbednost, zatoa {to utre mo`e nekoj drug da isprati nekoj drug vid soop{tenie, taka {to ne e dobro da tr~ame samo po nastanite. Me|utoa, treba temelno da se analiziraat rabotite i sostojbite kakvi {to se vo dr`avava", izjavi pretsedatelot Boris Trajkovski.


VMRO-DPMNE

PODGREVAWE NA ME\UNACIONALNITE TENZII

Vo vrska so isprateniot faks do mediumite, od navodnata "Osloboditelna nacionalna armija" VMRO-DPMNE smeta deka "nekoj saka da gi zagree tenziite vo Makedonija na me|unacionalna osnova". Portparolot na VMRO-DPMNE, Igor Gievski, dodava deka namerata na anonimniot ispra}a~ e da stavi crno petno na albanskiot faktor, deka tokmu tie atakuvaat na bezbednosta, teritorijalniot integritet i suverenitet na Makedonija.


Vlado Bu~kovski, portparol na SDSM

DESTABILIZACIJA NA MAKEDONIJA

Ako ova soop{tenie e verodostojno, Vladata definitivno treba da objasni koj vo ovoj moment se gri`i za bezbednosta na gra|anite. Ova doka`uva deka nekoi ekstremni sili sakaat da ja destabiliziraat Makedonija. Vakvite pojavi doka`uvaat deka vlasta namesto svoite bezbednosni strukturi da gi koristi za otkrivawe na teroristi i kriminalci, gi koristi za presmetka so svoite politi~ki neistomislenici.


Imer Imeri, pretsedatel na PDP

MAKEDONIJA NEMA DA SE DESTABILIZIRA!

"Nie kako partija nemame nikakva informacija za toa deka nekoja vooru`ena formacija ja prezela odgovornosta za napadot izvr{en vrz policiskata stanica vo Tearce. Taa informacija ja slu{navme od sredstvata za informirawe i ni{to pove}e ne znaeme nitu sakame da znaeme. Nie kako politi~ka partija dejstvuvame legalno i taka }e prodol`ime. Jas li~no ne veruvam deka mo`e da dojde do pogolema destabilizacija vo Makedonija".