KOMENTAR

Gledano odnadvor

MAKEDONSKIOT JAZIK VE]E VO EVROPA

Pi{uva: Slavko MANGOVSKI

Na naslovnata stranica ja gledate vleznata stranica na Internet-sajtot na politi~kata koalicija Evropska slobodna alijansa i Demokratskata partija na narodite na Evropa, koalicija vo evropskiot Parlament vo koja vleguvaat desetina ragionalni partii od Evropskata unija, me|u koi i partijata na Makedoncite od Grcija "Vino`ito". Za ovaa koalicija pi{uvavme nekolku pati, kako i za aktivnostite i uspesite na ovaa makedonska partija koja raboti vo te{ki uslovi na totalen bojkot od gr~kite mediumi. Ovoj pat stanuva zbor za vklu~uvaweto na makedonskiot jazik vo Internet-sajtot na koalicijata kako ramnopraven regionalen jazik vo Evropskata unija. Me|u drugite informacii, za "Vino`ito" na sajtot se nao|a i geografska karta na Evropa vo koja pribli`no e obele`ano kade `iveat Makedoncite vo Grcija. Borbata nema da zavr{i s# do kompletnoto priznavawe na Makedoncite vo Grcija kako nacionalno malcinstvo i vklu~uvaweto na makedonskiot jazik vo gr~kiot obrazoven sistem. Adresata na Internet-sajtot e www.efa-dppe.org .

DEKLARACIJA NA OMO "ILINDEN" PIRIN

Do pratenicite na zemjite-~lenki na Evropskata unija i NATO,

Do evropskiot Parlament

Do g. Van der [tul

Va{a ekselencijo, po~ituvani ~lenovi na evropskiot Parlament

Dami i gospoda, g. Van der [tul,

Izrazuvaj}i ja na{ata dlabok po~it i priznanie kon site vas, koi dolgo vreme cvrsto gi pretstavuvavte, kako vo minatoto, taka i sega, na po~etokot na noviot vek, PRAVATA NA ^OVEKOT I MALCINSTVATA - prava vlezeni vo redica dokumenti, ratifikuvani od site vistinski demokratski zemji od svetot, nie Makedoncite od Bugarija, si dozvolivme da go privle~eme va{eto vnimanie so slednata

DEKLARACIJA

Po~ituvani gospoda,

Dlaboko sme voznemireni od prividnata demokratija praktikuvana od bugarskite vladi vo poslednoto desetletie kako vnatre vo dr`avata, taka i nadvor. Vo praktikata, zad "dobrite nameri" - ratifikaciite i deklariranite demokratski principi se krijat nekoi neiz`iveani i nedostignati vo minatoto velikodr`avni ambicii i nacional{ovinisti~ki strategiski celi.

Povod za ovie te{ki obvinenija, bidej}i nie sepak sme lojalni gra|ani na bugarskata dr`ava, ni gi davaat slednite voznemiruva~ki fakti:

1. Pri poslednite nekolku prebrojuvawa na naselenieto vo dr`avata po 1948 g. nikoga{ ne e upotrebena grafata "Makedonec" vo popisnite formulari. Toa im pre~i na iljadnicite Makedonci od pirinskiot kraj, a i nadvor od nego, da ja deklariraat smelo i otvoreno svojata etni~ka pripadnost. Kako za vreme na popisot od 1992 g., taka i za sledniot vo 2001 godina, vo popisnite formulari }e otsustvuva grafata "Makedonec", iako prividno sega{nite vlasti go priznavaa postoeweto na 10.500 Makedonci, iako vo praktikata tie se mnogupati pove}e. Seto ova im nosi nepopravlivi {teti na makedonskoto malcinstvo i im nudi mo`nosti na vlastite, no i najrazli~ni {ovinisti~ki organizacii i politi~ki partii da se slu`at so sekakvi {pekulacii, izmislici i javni lagi, da ja iskrivuvaat istoriskata vistina. Posegaweto kon kulturata, folklorot i istorijata zaedno, so skrienata i javnata asimilacija, se sekojdnevna praktika vo bugarskata dr`ava i toa go zagrozuva i samoto postoewe na makedonskoto malcinstvo!

2. Drugiot takov fakt e ve}e poznatata vo cel svet nepredizvikana zabrana na politi~kata partija OMO "Ilinden" - PIRIN vo koja, iako neosnovana na etni~ki princip, ~lenuvaat pred s# Makedonci od cela Bugarija. Zabranata na Partijata definitivno gi li{i ~lenovite od u~estvo vo politi~kiot `ivot na dr`avata i stana pri~ina na Makedoncite da im bidat odzemeni i poslednite mo`nosti da se izrazat samite sebe kako etnos.

3. N# voznemiruva faktot deka otvoreno i javno vo dr`avata se naso~uvaat li~nosti i organizacii koi uporno rabotat vrz polnoto asimilirawe na Makedoncite isto kako {to sli~ni li~nosti i organizacii rabotea pred dvaesetina godini vrz asimilacijata na etni~kite Turci.

Zatoa, Va{i ekselencii, po~ituvani dami i gospoda, izrazuvaj}i ja na{ata zagri`enost, smetame na va{ata poddr{ka za slednoto:

Ve molime za va{a sorabotka za vklu~uvawe na grafata "Makedonec" vo popisnite formulari, kako {to logi~no bi trebalo da postoi i grafata "Bugarin" pri popisite vo Republika Makedonija.

Ve molime za va{ata sorabotka za zabrzuvawe na procesot na razgleduvawe na na{ata `alba protiv Republika Bugarija pred Evropskiot sud za ~ovekovi prava vo Strazburg.

Da se izrabotat jasni kriteriumi za primawe vo EU i NATO dr`avi so etni~ki problemi za da se izbegne prenesuvaweto na takvite problemi vo 21-ot vek, koga tie zemji }e stanat ~lenki na ovie organizacii.

Evropskite narodi edna{ zasekoga{ neka razberat koi se Makedoncite vo Bugarija i koi se Bugarite vo Makedonija.

Za Makedoncite od Republika Bugarija

Ivan Singartijski

Pretsedatel na partijata OMO "Ilinden" - PIRIN