Gledano odnadvor

AFERI... VO KAZABLANKA

Pi{uva: Slavko MANGOVSKI

Aferi odlevo i oddesno, aferi odgore i oddolu... Kade i da se svrti ~ovek afera do afera, skandal do skandal. I site tie imaat ne{to zaedni~ko: nikoj ne znae koj e odgovoren. Po~nuvaj}i od TAT, atentatot na Gligorov i oktopodot, pa s# do falsifikuvanite izbori, ubistvata na policajci vo Ara~ino, zavr{uvaj}i do poslednite so prislu{kuvaweto na telefonite i najnoviot atentat, site ovie slu~ki imaat zaedni~ki vinovnik. Toa e sekoga{ nekoj drug, nekoja nepoznata, nedopiriliva neprijatelsko-mafija{ka sila polna so bezobraznici, koi ja mrazat postojanata vlast (mala razlika dali se ovie sega ili onie porano). Li~na odgovornost ne postoi vo ovaa dr`ava na (ne)pravoto. Zatoa politi~arite i kriminalcite mo`at slobodno da la`at bez da se pla{at deka }e gi ~ini, politi~ki ili krivi~no. Posebno neli toa go pravele i tie pred niv? Na~inot na reakciite na odgovornite politi~ari e sekoga{ istiot (osnovnoto pravilo {to sekoj kriminalec go znae): negiraj, negiraj i negiraj, pa potoa prenesija vinata na onoj {to te obvinuva ili na nekoj drug. Demek, storenoto delo e protiv moite (na{ite) interesi, bidej}i o~igledno n# obvinuva, taka {to vinovnikot ne mo`e da sme nie, bidej}i sigurno nema da si rabotime protiv na{ite interesi. Predlagame vedna{ da se formira komisija koja pod itno }e go ispita slu~ajot (barem vo slednite 20 ili 100 godini), a vo me|uvreme eve nekolku "nezavisni eksperti" koi }e go zamaglat slu~ajot u{te malku. Narodot ne si veruva na o~ite i ve}e otrpna i s# si misli deka ova e serija na sapunski operi i mo`ebi navistina toj, narodot, e kriv i vinoven i deka zaslu`il vakva kazna. S# se ~ini kako eden ogromen vior na akteri, {arlatani, politi~ari, komedijanti, teroristi, aramii, ajduci... vo koi narodot e samo nabquduva~ i publika vo serijata tragikomedii. Ovie lakrdii sekoga{ me potsetuvaat na policiskiot na~alnik od filmot "Kazablanka" koj sekojdnevno si sobiral procent od ilegalnoto kazino na Rikovoto "Kafe Ameriken". Vo eden moment, koga e o~igledno deka sepak ne{to se slu~uva, toj vika : "Jas sum {okiran! [okiran! Kocka vo ovoj lokal! Vedna{ da se zatvori za edna nedela!" Taka i na{ite politi~ari. Site se {okirani kutrite, a Makedonija s# pove}e prilega na Kazablanka (taa za vreme na vojnata. Se somnevam deka i Maroko denes e ponapred od nas).

Mo`ebi i vie ste iznedadeni i {okirani od toa deka ni gi prislu{kuvaat telefonite, no ne bi trebalo. Od poodamna se slu{aat glasini deka se izvr{uva prislu{kuvawe. Samo naivnite mo`ea da pomislat deka edna politi~ka sila koja trgnala kon patot na odnaroduvaweto na edna nacija }e zastane pred takov bezna~aen, iako ekstremno ilegalen i protivustaven akt. Informacijata {to ti pravi neprijatelot e od prvostepena va`nost taka {to veruvam deka i sega, vo momentov koga gi ~itate ovie redovi, prodol`uva prislu{kuvaweto. A koj }e gi spre~i, ve molam? I na onoj koj }e re{i da ka`e ne{to mo`at vedna{ da mu ja zatvorat muckata: ~ovekot la`e zaradi li~ni interesi, ~ovekot e od opozicijata, a pa ako treba tuka se i doj~markite, a bogami i ambasadorskata fotelja. Koj risjanin bi odbil takva ponuda. A vo me|uvreme }e se formiraat komisii, pa }e re{avaat so meseci za dnevniot red i za bojata na perdiwata vo salata za konferencii, a prislu{kuvaweto }e si prodol`i. A ako vo neverojatniot slu~aj deka nekoj }e mora i da vleguva i proveruva po zgradi, e pa toga{ dovolni se nekolku ~asa da se razmontira opremata, na kamion (a bogami i na helikopter sred bel den) i za nekolku ~asa e preku granica kaj koj bilo od "prijatelite". A praznata prostorija? E, pa taa be{e otsekoga{ prazna. Kako ve molam, koga videle lu|e deka se iznesuvaat raboti ottamu? A pa toa bea samo avtomati za kapu~ino, znaete... I taka vo nedogled. Ne e ~udno deka Premierot postojano ni se sme{ka i e poln so samodoverba. Toj sigurno znae raboti koi nie ne gi znaeme. Za xabe se ma~i opozicijata i pretska`uva vonredni izbori. Nema takvo ne{to.

Objavuvaweto na prislu{kuvanite materijali vo javnosta pretstavuva i redok na~in da se yirne kako funkcionira ovoj na{ "politi~ki sistem" za koj tolku mnogu pi{uvame i zboruvame. Pogolem broj od prislu{kuvanite razgovori nemaat skoro nikakva vrednost za javnoto mnenie, no ima dovolen broj koi se navistinski otkritija. Nekoi od niv gi pojasnuvaat politi~kite zbidnuvawa vo odredeni periodi, a nekoi duri nosat na prv pogled dovolni dokazi za krivi~ni prijavi protiv nekoi li~nosti od sega{nata i minatata vlast. Ima pokazateli na vme{anost na novinari vo politi~kite intrigi, zaedno so vrvni politi~ari. S# na s#, fascinanten materijal so koj sekoj Makedonec treba da se zapoznae kako del od narodnoto politi~ko obrazovanie. Za taa cel "Makedonsko sonce" re{i da gi objavi site materijali za koi mislime deka na{ite ~itateli treba da znaat. Se razbira, pretsedatelot na Parlamentot navestuva deka }e pridonese do brzo razjasnuvawe na skandalot i }e go spre~i sekoe objavuvawe na materijalite, no za toa }e vidime.

Za obvinuvawata deka ovoj ili onoj gi vr{el prislu{kuvawata malku }e se zadr`ime: prislu{kuvaweto e ilegalna aktivnost. Ministerot za vnatre{i raboti i da znael i da ne znael za takvi raboti treba da si odi. Zaedno so site drugi {to znaele ili ne znaele, no trebale da znaat.

TEARCE

Site prirodno pla~eme zad zaginatite i povredeni policajci, no s# mi se ~ini deka opravdaniot gnev za napadot go naso~uvame na pogre{no mesto. Jas re{iv deka mojot gnev }e go naso~am protiv onie koi ne dozvoluvaat da se pronajdat krivcite vo site drugi kriminalni napadi vrz policijata, vrz narodot i vrz dr`avata. Od teroristite i kriminalcite ne o~ekuvam ni{to podobro od napadi i atentati. No, od policijata i od tie koi bi trebalo da se odgovorni o~ekuvam da gi pronajdat teroristite i kriminalcite i mojot gnev }e go naso~am tamu. Neka pronajdat barem EDNA[ nekoj golem kriminalec ili }e po~neme da mislime deka i onie i ovie se isti.

NA[IOT ^OVEK VO MOSKVA

Eve go "na{iot" nov ambasador Dimitar Dimitrov kako gi predava akreditivite na ruskiot pretsedatel Putin. Zamislete samo {to mu ka`al "na{iov" vo vrska so na{ata istorija i koreni? Se kladam deka toa voop{to ne se razlikuva od ona {to mu go rekol bugarskiot ambasador. Mo`ebi e vreme nie i Bugarite da imame zaedni~ki ambasador vo Moskva. Da ne tro{ime pari za xabe.