VERATA NA[A RISJANSKA

Bogojavlenie, Vodokrst, Sobor na Sveti Jovan Krstitel

"VIDOV I POSVEDO^IV DEKA OVOJ E SINOT BO@JI"

Pi{uva: axika @ivanka FILIPOVSKA

  • "Go vidov Duhot da sleguva od neboto kako gulab i ostana nad Nego. I jas vidov i posvedo~iv deka e ovoj Sin Bo`ji"
  • "Ni gladot, ni yverot ne mu go povredi teloto vo pustiwata niz mnogute godini, du{ata ne mu ja povredi ni o~ajuvaweto zaradi samotijata, nitu gordosta zaradi nebesnite videnija..."

Sinot Bo`ji, stanuvaj}i Bogo~ovek, go prosvetli svetot so svetlinata na znaeweto, mu go otkri Bo`jiot plan za spasenie na celiot ~ove~ki rod, mu ja otkri tajnata za svetoto ime na Boga, koja ja potvrdi od Neboto i Bog Otecot na 19.1/po nov kalendar pred 2000 g.

Na toj den, so vekovi se proslavuva Gospodoviot praznik Bogojavlenie-Vodici, vo spomen na kr{tevaweto na Gospod Isus Hristos, koga Bog se javil so svojot glas od Neboto nad r. Jordan, pojavuvaj}i se kako Sveta Troica, ednosu{na i nerazdelna.

@iviot i vistinski Bog od Neboto mu ja otkri na svetot najgolemata tajna, tajnata na bo`estvenata Sveta Troica, deka Bog e -Otec, Sin i Sveti Duh-tri bo`estveni lica, edna bo`estvena priroda i bitie, edno Bo`estveno dejstvuvawe, volja i qubov.

SVETO RA\AWE

Toga{ Isus Hristos bil krsten vo jordanskite vodi od Sveti Jovan Krstitel. Koga izlegol od rekata, mu se otvorile nebesata i Duhot Bo`ji vo telesen vid, kako gulab se spu{til nad nego. Glas od nebesata govorel: "Ovoj e mojot vozquben Sin, koj e po mojata volja" (Sv. ev. po Matej).

Sveti Jovan Krstitel svedo~i pred svetot: "Go vidov Duhot da sleguva od neboto kako gulab i ostana nad Nego. I jas vidov i posvedo~iv deka e ovoj Sin Bo`ji" (Sv. ev. po Jovan). Za istiot nastan svedo~at i evangelistite Sveti Luka i Sveti Marko. Otecot se javil so svojot glas, za svetot da slu{ne i da poveruva. Svetiot Duh se javil vo vid na gulab, so ~uvstvo na vidot, za svetot da vidi i da poveruva. Sinot Bo`ji se javil so ~uvstvo na dopirot. Kr{tevaweto e vsu{nost sveto ra|awe, o~istuvawe na ~ovekot od prvorodeniot grev. Zatoa Gospod Isus Hristos preku Svetoto pismo ostava poraka da se kr{tevaat lu|eto od celiot svet. Toj bil krsten na 30-godi{navozrast i zapo~nal so spasitelnata dejnost vo svetot. Na praznikot Bogojavlenie krstot se frla vo voda i taa so molitvi upateni kon Boga stanuva osvetena. Na 18 januari se slavi golemiot praznik Vodokrst. Toga{ se upatuvaat molitvi kon Boga povrzani so krstot: "Krstot e ~uvar na vselenata, ukras na Crkvata... slava na an|elite i propast na demonite". Se vr{i osvetuvawe, kr{tevawe na vodata koja dobiva lekovito dejstvo. Na 20 januari se praznuva praznikot Sobor na Sv. Jovan Krstitel, golemiot prorok, Prete~a, posebnata evangelska li~nost, Svetitelot so visoka moralna ~istota, koj zamina tragi~no od pustinata na ovoj zemen `ivot, poln so zloba, nepravdi i nemoral.

SILNA QUBOV I VERA

"Ni gladot, ni zverot ne mu go povredi teloto vo pustiwata niz mnogute godini, du{ata ne mu ja povredi ni o~ajuvaweto zaradi samotijata, nitu gordosta zaradi nebesnite videnija...", zo{to potpolno se be{e predal na bo`jata volja- pi{uva monah Tadij. Svetitelot go kritikuval nemoralot na car Irod koj `iveel so `enata na svojot brat Irodijada. Nejzinata strast za osveta kon nego ne bila zadovolena ni koga po naredba na carot mu ja otsekle glavata i & ja donele na poslu`avnik, tuku zlobno mu go izbodela so igla jazikot, svetiot jazik koj hrabro vo o~i im ja ka`al vistinata za nivniot blud, nivniot grev pred Boga. Istiot den se odbele`uva spomenot povrzan so desnata raka na Sveti Jovan Krstitel, ~esnata raka so koja pri kr{tevaweto ja dopre glavata na Gospod Isus Hristos i mu go poka`a na svetot onoj kogo go prorokuva{e. Svetiot evangelist Luka ja prenel svetata raka od Sevastija vo Antiohija, od kade podocna e prenesena vo Carigrad. "Glas, glas, glas, jas sum glas, a On Slovo Bo`jo...", prodol`uva da se slu{a glasot na ~ovekot so silna vera i qubov, glasot na Sveti Jovan Krstitel od koj vekovite treperat i koj nikoj ne mo`e da go zadu{i.