KOMENTAR

Gledano odnadvor

FYROM

Pi{uva: Slavko MANGOVSKI

Na minatonedelnata konferencija na Evropskata demokratska unija dve partii od na{ava dr`ava bea primeni vo asocijativno ~lenstvo: VMRO-DPMNE i DPA. Kako {to se gleda od slikata na naslovnata strana, prvata partija be{e pretstavena od nivniot pretsedatel i premier na na{ava dr`ava, koja, ako se sudi po natpisot, se vika FYROM. Bez razlika dali bil tamu kako premier ili pretsedatel na partija, porakata do site onie koi{to sledat {to se slu~uva so problemot na imeto na na{ata dr`ava e jasna: imeto na na{ata dr`ava ne e visok prioritet na ovaa Vlada i, ako se pra{a taa, mo`eme da si go nosime ova (ne)ime za slednite 100 godini. Imeto FYROM go vidoa i mnogu evropski lideri, koi prisustvuvaa na konferencijata: Sali Beri{a, Silvio Berluskoni, Kostas Karamanlis, Nade`da Mihajlova i dr. Eve kako bea pretstaveni drugite dr`avi:

Vo delegacijata na FYROM bea i ovie lu|e.

Komentarite se izli{ni, a politi~kata odgovornost (ako takva postoi vo ovaa dr`ava) e jasna. ^itatelite }e ni prostat za lo{iot kvalitet na fotografiite, koi se prezemeni od Makedonskata televizija.

"MAKEDONKATA" MARA BUNEVA

Kako {to sekoja godina bugaromanite vo Makedonija stanuvaat s# posmeli, taka sekoja godina e posmelo i slaveweto na Mara Buneva. Vo princip nema problem, neka si slavat {to si sakaat, i onaka si go slavat najgolemiot Bugarin na site vremiwa, Ivan (Van~o) Mihajlov. Problemot e deka nikade ne se spomenuva deka stanuva zbor za `ena od Makedonija koja se smetala za Bugarka i se ka`uva deka taa bila del od makedonskiot narod. Namerata e, se razbira, da se poka`e deka taa bila del od makedonskiot narod, koj, ete, vo tie godini imal bugarsko samo~uvstvo, {to e vo potpolna soglasnost so bugaromanskata strategija za doka`uvawe na bugarskiot koren na Makedoncite. Providna strategija za onie {to znaat da gledaat, no opasna za onie koi ne veruvaat deka bugar{tinata se {iri vo Makedonija. [to se odnesuva do nas, "podvigot" na Mara Buneva mora da se smeta kako akt na edna Bugarka vo Makedonija i nejzinoto mesto vo na{ata istorija mora da e sli~no kako toa na Majka Tereza.

MAKEDONSKA VE^ER VO SOLUN

Minatata sabota vo prisustvo na nad 300 du{i vo kafeanata "Planinata" na vlezot vo Solun se odr`a makedonska ve~er. Vo prekrasna patriotska atmosfera donesena od muzikata na "Lerinskite bilbili" se igra{e i pee{e od 10 ~asot ve~erta, s# do zori. Makedonskiot identitet e s# posilen vo Egejska Makedonija, posebno me|u najmladite. I makedonskata muzika e s# poprisutna, duri i vo sela kade dosega lu|eto se pla{ea da slu{aat makedonski pesni. Po s# izgleda centarot na makedon{tinata se pomestuva na jug.