UNAZADENI ^OVEKOVI PRAVA VO MAKEDONIJA

Pravata na ~ovekot vo na{ata zemja vo tekot na minatata godina se unazadeni, smeta Helsin{kiot komitet za ~ovekovi prava i taa konstatacija ja vnel vo svojot godi{en izve{taj za po~ituvaweto na pravata na gra|anite vo Makedonija. Najkarakteristi~en primer za naru{enite ~ovekovi prava se lokalnite izbori vo koi imalo mnogu nepravilnosti i nasilstva. Se kritikuva i odnosot na vlasta kon mediumite i novinarite, a lo{i oceni "zarabotija" i odnesuvaweto na policijata i uslovite vo zatvorot "Idrizovo".

Komitetot smeta deka pravata na site drugi nacionalnosti, osven albanskata, se zapostaveni i deka polo`bata na Makedoncite vo sosednite zemji e vlo{ena.

"MAT" NACIONALEN AVIOPREVOZNIK

Aviokompanijata "MAT" oficijalno stana nacionalen avioprevoznik, otkako od Upravata za civilna vozdu{na plovidba dobi izvestuvawe deka celosno }e bide sproveden dogovorot so Vladata potpi{an vo noemvri.

Upravata za civilna vozdu{na plovidba gi ukinala dozvolite na "Avioimpeks" za letovite vo Stokholm i vo Kopenhagen.

ADMINISTRATIVCI VO PENZIJA

Vrabotenite vo javniot sektor {to imaat pomalku od tri godini do redovna penzija, predvreme }e se penzioniraat ili }e si zaminat kako tehnolo{ki vi{ok so 12 plati. Diskreciskoto pravo e na dr`avnite organi spored potrebite na slu`bite da go opredelat na~inot na koj }e se prekine rabotniot odnos na administrativcite.

Toa e su{tinata na izmenite na Zakonot za rabotni odnosi {to na 28 minatiot mesec gi usvoi Parlamentot. Na toj na~in se otvora mo`nost administracijata da se namali spored barawata na Me|unarodniot monetaren fond.

Sojuzot na sindikatite na Makedonija tvrdi deka so ovie izmeni se sozdava neednakvost me|u rabotnicite vo stopanstvoto i javniot sektor i bara od pretsedatelot Trajkovski da ne go potpi{uva Ukazot.

ZAGADUVA^ITE NA "985"

Dr`avniot inspektorat za `ivotna sredina }e vr{i aktiven nadzor nad site pravni i fizi~ki lica {to imaat izvori na zagaduvawe i vo tekot na praznicite.

Gra|anite {to }e zabele`at zagaduvawe na `ivotnata sredina treba da prijavat kaj de`urnite slu`bi na gradskiot Centar za izvestuvawe i trevo`ewe na telefonot 985. Po zavr{uvaweto na praznicite inspektorite }e prezemat soodvetni merki protiv zagaduva~ite.

255 MILIONI EVRA VO "MOBIMAK"

Ungarskiot vesnik "Ma|ar Hirlap" pi{uva deka otkako "Matav" oficijalno }e stane sopstvenik na makedonskata kompanija "Makedonski telekomunikacii", ungarskiot konzorcium }e investira 255 milioni evra vo razvoj na novata kompanija.

Celta na investiciite, kako {to naveduva vesnikot, e zgolemuvawe na brojot na telefonskite priklu~oci, so {to sega{nata brojka od 25 priklu~oci, }e se zgolemi na 36 na 100 lica.

RADIO I TV MOLK

Najgolem del privatni radio i televiziski stanici na 28 dekemvri nakratko ja prekinaa programata za da go iska`at nezadovolstvoto od Odlukata na Vladata za raspredeluvawe na parite od radiodifuznata taksa nameneti za proekti od javen interes.

PRIVATIZACIJA NA MIA

Makedonskata informativna agencija MIA, kako i pove}e organi od nekolku ministerstva, mo`e da se privatiziraat i na toj na~in dr`avata }e mo`e da se oslobodi od zna~itelen broj ~inovnici, {to e cvrsto barawe na MMF. Privaten kapital }e mo`e da vleze i vo nau~nite instituti, no ottamu stignuvaat podeleni mislewa za taa ideja, bidej}i sakaat pokraj sredstvata {to sami gi obezbeduvaat, da koristat sredstva i od Buxetot. S# u{te nema proceni kolkav e procentot na institucii {to mo`e da se komercijaliziraat, prenesuva "Dnevnik".

SVETSKI KONGRES NA PEN VO MAKEDONIJA

"Makedonija go dobi Kongresot vo 2001 godina" - be{e istaknato na pres-konferencija za pe~at koja ja svika Makedonskiot PEN Centar vo vrska so odr`uvaweto na Svetskiot kongres na Me|unarodnata organizacija na pisatelite PEN, vo Makedonija vo 2001 godina.

ASOCIJACIJA NA ARHITEKTITE

Objektot na amerikanska gimnazija "NOVA", proekt na arhitektite Martin Guleski i Vlatko P. Korobar, ja dobi golemata godi{na nagrada za arhitektura, koja ja dodeluva Asocijacijata na arhitektite na Makedonija (AAM), Investitor na najuspe{niot objekt realiziran godinava e semejstvoto Novakovski.

Nominirani objekti za nagradata vo soglasnost so Delovnikot za rabota na arhitektonskata Akademija pri AAM, godinava bea i sanacijata i revitalizacijata na kambanarijata vo kompleksot "Sveti Spas" na avtorot Nikola Ni~ota, zgradata na pravosudnite organi od proektantskiot tim od Institutot za proektirawe na ADG "Beton", a pod rakovodstvo na Dionis Abdonov.