KUJNA

BO@IKNA TRPEZA

Pi{uva: Aneta POPANTOSKA

Prazni~nata atmosfera e nezamisliva bez tradicionalnoto prazni~no jadewe. Neizbe`nite makedonski specijaliteti, koi{to }e gi podgotvite so seta svoja qubov, }e go zgolemat praznuvaweto i }e gi razveselat srcata, kako na doma{nite, taka i na gostite, so koi }e gi minete bo`iknite praznici.

BAKLAVA

Za podgotuvawe na baklavata se zemaat 500 gr. kori, koi se redat vo podma~kana tepsija i od vreme na vreme se proprskuvaat so me{avina od maslo i rastopen margarin. Na sekoja vtora kora se stava griz, na sekoja treta - tol~eni orevi, a po `elba mo`e da se stavi i cimet.

[erbetot se pravi od 1.250 gr. {e}er i 1. 250 ml. voda. Koga vodata i {erbetot }e zovrijat, se varat u{te 20 minuti bez me{awe. Vreliot {erbet, se stava vrz prethodno izladenata baklava.

POSNA SARMA

Edna glavica praz, se secka i se pr`i, a potoa se dodavaat 300 gr. oriz, 1 la`. crven piper, crn piper, sol. Se zema "storena" zelka so sredna golemina, a listovite se se~at na pomali par~iwa. Filot se stava na par~encata zelka i od niv se vitkaat sarmi, golemi kolku pogolema maslinka. Sarmite se redat vo podlaboko tenxere i se prelevaat so voda. Se vari na tivok ogan dodeka ne se svari orizot. Otkako sarmata e svarena se pravi zapr{ka od maslo i crven piper.

KADAIF

500 grama kadaif se stava vo pleh (po `elba mo`e da se stavat orevi, suvo grozje) i postepeno se pe~e vo rerna. Otkako }e dobie zlatnokafeava boja se vadi od rerna i se ostava da se izladi. [erbetot se podgotvuva od 1 kg. {e}er i 1. 250 ml. voda. Otkako }e zovrie se ostava da se izladi i se stava vrz izladeniot kadaif. Namesto maslo vo kadaifot mo`e da se stavi i rastopen margarin.

PITA SO TIKVA

Potrebno: 400 gr. kori, 500 gr. tikva, 150 gr. {e}er, 100 gr. margarin, vanilin-{e}er, limon.

Podgotovka: Tikvata se ~isti od korata i semkite, se renda, se dodava {e}erot, sokot od limon, vaniliniot-{e}er i s# dobro se me{a. Korite se redat vo podma~kana tepsija i sekoja se poprskuva so rastopen margarin i malku voda za da bide poso~na. Koga }e se stavi edna tretina od korite se stava polovina od tikvata i povtorno na ist na~in se stava drugata tretina od korite i odozgora ostatokot od tikvata. Se pokriva so ostatokot od kori i se poprskuva so margarin i voda. Se pe~e na umerena temperatura okolu polovina ~as, se ostava da se izladi i se se~e na par~iwa.

PITA SO ORIZ

Se zemaat 500 gr. gotovi kori, koi mo`ete da gi napravite i doma. 250 gr oriz se vari vo solena voda i se ostava da se izladi. Korite se redat vo podma~kana tepsija i sekoja od niv se prska so maslo i kisela voda, a na sekoja treta kora se stava od orizot. Pitata se se~e na par~iwa i se pe~e vo zagreana rerna. Pred da se stavi vo rerna se prema~kuva so maslo.