LEBOT POSKAP?

Melni~arite podgotvuvaat novi ceni na lebot, no s# u{te ne istapuvaat so oficijalen stav za kolkav procent bi bilo poskapuvaweto i koga bi se slu~ilo toa. Vo osnova, visinata na korekcijata zavisi od najavenata vladina intervencija vo ovoj sektor {to, kako mo`nost ja najavi ministerot za zemjodelstvo, Marjan \or~ev.

Kako {to se najavuva, poskapuvaweto na lebot }e se slu~i na po~etokot na ovaa godina.

PREDVREMENI IZBORI SO USLOVUVAWE

Po izjavata na premierot Georgievski deka na SDSM mu e ponudena mo`nost za formirawe tehni~ka vlada vo januari 2002 i organizirawe predvremeni parlamentarni izbori vo proletta istata godina i deka ponudata ne bila prifatena, reagira{e pretsedatelot na SDSM, gospodinot Branko Crvenkovski.

"Georgievski ispra}a{e lu|e koi mi prenesuvaa poraki deka toj razmisluva za zaka`uvawe predvremeni parlamentarni izbori, ako mo`e taka da se nare~at, bidej}i toa e godina koga se odr`uvaat i redovni izbori. Me|utoa, toj vo svojata izjava ne ka`a deka postoe{e i dopolnitelen uslov, odnosno novata vlast da veti imunitet za nego i za negovoto semejstvo. Ponudata mi izgleda{e neseriozna, kako provokacija" - izjavi g. Crvenkovski.

"Gospodinot Crvenkovski, ~uvstvuvaj}i deka kone~no ja zagubi i poslednata nade` za pa|awe na aktuelnata Vlada, baraj}i spas, pred s# za sebe, prodol`uva vo negoviot poznat stil na zboruvawe nevistini i {irewe dezinformacii vo koi ovoj pat ne mo`at da poveruvaat ni bliskite do nego" - odgovori g. Georgievski na izjavata od g. Crvenkovski.

TRAJKOVSKI VO JUGOSLAVIJA

Pri posetata na pretsedatelot na RM Boris Trajkovski vo SRJ, jugoslovenskiot pretsedatel, Voislav Ko{tunica, izjavi deka stabilnosta na Balkanot najmnogu zavisi od jugoslovensko-makedonskata sorabotka i dodade deka pra{awata za granicata, sukcesijata i ekonomskata sorabotka se pred re{avawe.

Po sredbata, pretsedatelot Trajkovski izjavi deka kon sredinata na ovoj mesec }e se otvori rasprava me|u dvete komisii za obele`uvawe na granicata me|u Makedonija i SRJ i deka 90 otsto od pra{aweto e ve}e re{eno.

IMOTITE NA PARTIITE PRED USTAVEN SUD

Ustavniot sud na Republika Makedonija odlu~i da povede postapka za ~lenot 28 stav 1 od Zakonot za politi~kite partii vo delot vo koj e predvidena mo`nost partija da ostvaruva sredstva za svoeto dejstvuvawe i prihodi od sopstveniot imot. Pri~ina za ovaa odluka e toa {to odredbata ovozmo`uva politi~kite partii da ostvaruvaat prihodi i od sopstveni trgovski dru{tva, odnosno pravni subjekti {to se zanimavaat so stopanska dejnost. Toa zna~i deka kako osnova~i partiite mo`e da steknuvaat dobivka, odnosno dividenda-kamata i drugi formi na profit.

SMENET GLASNOGOVORNIK PROTIV BUGARIZACIJATA

"Se protivev na bugarizacijata na kulturata vo Makedonija, reagirav na 'Radko', Van~o, MPO, na proslavi na Miladinovci. Nekoi lu|e od vlasta se mo`ebi povredeni {to Dramski teatar na golema vrata pred niv vleze vo Evropa i kotira na visoko 11 mesto na institucii so koi treba da se sorabotuva" - izjavi me|u drugoto Dimitar Stankovski koj kon krajot na minatiot mesec be{e smenet od funkcijata direktor na Dramskiot teatar vo Skopje.

KAMATA ZA NEISKORISTEN KREDIT

Makedonija pla}a "le`arina" od 0,5 otsto godi{no za toa {to ne e celosno iskoristen kreditot od 16,9 milioni dolari dodelen vo 1996 godina za reformite vo zdravstvoto. Ova e potvrdeno i vo Proektnata edinica na Svetskata banka za reformi vo zdravstvoto.

Gospodinot Zoran Andonovski, portparol vo Proektnata edinica na Svetskata banka, tvrdi deka stanuva zbor za IDA kredit za reformite vo zdravstvoto za koj se pla}a minimalna kamata na onie pari koi ne se iskoristeni. Toa ne se kazneni penali, no sepak se pla}a za nepovle~enite sredstva.

NOV ZAKON ZA NADVORE[NI RABOTI

Gospodinot Sr|an Kerim, noviot minister za nadvore{ni raboti, ima namera da go osve`i svoeto Ministerstvo so nov zakon za nadvore{ni raboti. Kako {to tvrdi "Dnevnik", ministerot Kerim gi anga`iral profesorite Tito Beli~anec i Gale Galev da go izgotvat tekstot na predlog-zakonot. Ovoj zakon treba da bide podgotven po ekspresna postapka i treba da mu konkurura na predlo`eniot zakon zad koj stoeja pratenicite Stojan Andov i Jordan Bo{kov i koj ve}e e vo sobraniska procedura.

Vo politi~kite krugovi se ocenuva deka predlogot na Kerim ima cel da go sobori tekstot na Andov i Bo{kov so koj mu se zgolemuvaat ovlastuvawata na pretsedatelot na dr`avata.

TOLEVSKI: "O^AJNO LO[A GODINA"

Prviot sindikalec vo dr`avava, @ivko Tolevski, izjavi deka na{ava dr`ava tone vo socijalna kriza, siroma{tija i bedotija nasproti objasnujvawata na Vladata za uspe{na godina. Tolevski veli deka "vo nikoj slu~aj ne stanuva zbor za uspe{na godina".

Nema firma ili pretprijatie vo dr`avava vo koe godinava ne se {trajkuva ili izrazuva revolt. Na krajot se slu~i i predupreduva~kiot {trajk organiziran preku Sojuzot na sindikatite na Makedonija, no o~igledno Vladata nema ~uvstvo za celokupnata situacija i za vospostavuvawe socijalen dijalog. "Zna~i, o~ajno lo{a godina" - izjavi, me|u drugoto, Tolevski.