KOMENTAR: Gledano odnadvor

NOV MILENIUM

Pi{uva: Slavko MANGOVSKI

Noviot milenium kone~no dojde. Site onie {to mislevme deka nekako }e se po~uvstvuvame poinakvi, se izla`avme. Problemite ni ostanaa isti kakvi {to si bea i vo minatata godina i po s# izgleda deka novata neminovno }e ni donesi u{te mnogu drugi.

Mnogu bi sakal da izrazam barem malku optimizam za na{ata idnina, no gledaj}i gi okolnostite vo koi `iveeme, ne nao|am nikakvi pri~ini za takov ~ekor. Ili mo`ebi postoi edna pri~ina za optimizam. Toa e makedonskata `ilavost, makedonskata istrajnost, pa i ako sakate makedonskiot inaet. Istoriski sme gi pre`iveale i Rimjanite i Turcite i Grcite i Bugarite i Srbite i Jugoslovenite i komuwarite, pa spored toa imame izgledi da gi pre`iveeme i ovie, iako dosega ne sme imale vlast koja skrieno raboti protiv na{ite interesi, pa taka imame mo`nost da `iveeme vo eden svoeviden eksperiment.

Koj }e pobedi? Na{ata `ilavost i inaet ili pak stranskite (doma{nite) propagandi? Vo ovoj dvoboj protiv nas raboti i na{ata tradicionalna rascepkanost i na{ata neorganiziranost. Za uteha e deka mnogu od nas rabotat za nadminuvawe na negativnostite i zatoa krajniot ishod mora da bide na{a pobeda. Nemame drug izbor.