Gledano odnadvor

2001

Pi{uva: Slavko MANGOVSKI

Eve n# pak na krajot na u{te edna godina i pak na te{ka maka da vidime kade sme. Vlasta i onie koi ja poddr`uvaat ka`uvaat deka re~isi s# e vo red, a onie pak drugite ka`uvaat deka ne e taka (fenomenot {to go narekovme "paralelna realnost"). Ona {to & dava te`ina na dilemata e deka sepak, voglavno, SITE mediumi se soglasuvaat so vtorata teorija. Site, se razbira so isklu~ok na vladinite glasila "Nova Makedonija", MRTV, glasiloto na VMRO-DPMNE "Glas" kako i "nezavisniot" nedelnik "Makedonsko delo". Nie, se razbira, sme vo vtorata grupa. ^itatelite ve}e znaat deka stavot na ovoj nedelnik e deka spored podatocite objaveni kaj nas i na drugi mesta nema somnenie deka Vladata na R. Makedonija e sostavena od, pomalku ili pove}e, kripto (skrieni) bugaromani ~ija cel e brza bugarizacija na R. Makedonija i eventualno ostvaruvawe na idejata na sekoj dobar Bugarin - obedinuvaweto na Bugarija so Makedonija ili barem nekoe del~e od nea. Za toa kako }e se izvr{i bugarizacijata sme zboruvale mnogu pati. Na krajot na ovaa godina i na po~etokot na slednata (kako i sledniot milenium) kripto-bugaromanite vo Makedonija se pojaki od sekoga{ dr`ej}i gi i upravuvaj}i gi strategiskite sredstva i interesi na ovaa dr`ava i vo isto vreme zgolemuvaj}i ja ekonomskata mo} preku kupuvaweto na razni pretprijatija i drugi finansiski transakcii. Nesomneno e deka pretstavnicite na ovie interesi }e se obidat da ja podobrat ekonomskata situacija vo zemjata. Toa }e im slu`i kako odli~en paravan zad koj }e mo`at da go pravat ona {to go naumile. Zatoa gre{at site onie koi apriori gi napa|aat site potezi na vlasta, bidej}i ima i dobri, kako na primer onoj so Telekomot za koj zboruvame podolu. Zna~i Makedonija na po~etokot na Novata godina i noviot milenium, skoro 10 godini po nezavisnosta, vleguva kako dr`ava so nejasna idnina, nejasna stabilnost i perspektiva, slaba ekonomija, so ogromen problem na korupcija, so golem stepen na siroma{tija i beznade`nost me|u narodot, a posebno me|u mladite koi svojata perspektiva ja gledaat vo stranstvo. Podelena, oslabena, sardisana, za da se spasi Makedonija potrebno e nejzinite deca da prestanat da se dogovaraat i da napravat ne{to vo stilot na na{ite tatkovci i dedovci koi koga be{e potrebno ne se pla{ea da zemat pu{ka vo race.

MAKTEL

"Makedonski telekomunikacii" najposle se prodadoa na verojatno najdobriot mo`en na~in i vo najdobroto mo`no vreme. MT navistina be{e "zlatna koko{ka", no samo zatoa {to crpe{e od makedonskata ekonomija so previsokite ceni i monopolskata polo`ba. So pojavata na Internet-telefonijata telekomite ne se tolku profitabilni kako {to bea vo starite dobri vremiwa, glavno zaradi zagubata vo segmentot na me|unarodniot soobra}aj. Denes vo SAD isto ~ini da se telefonira od Los Angeles do Frankfurt ili London, kolku {to ~ini da se zboruva so Majami (deset amerikanski centi za minuta). Zgolemenata konkurencija vo svetot zna~i i pomali profiti za sopstvenicite taka {to proda`bata na na{iot Telekom e dobrodojdena. Ako sudime po toa {to napravi "Matav" za Ungarija nema somnenie deka za nekolku godini telekomunikaciite vo dr`avava }e do`iveat prava renesansa, kako {to se slu~uva nasekade, i mo`eme da o~ekuvame deka navistina }e stanat dvigatel na celata makedonska ekonomija.

BIBLISKI NAROD

Slu{ame od na{ite vladici deka sme bile bibliski narod. Ubavo e toa, site nie go znaeme toa i se gordeeme so toa. Ostanuva pra{aweto dali istite tie ovaa rabota im ja ka`uvaat i na Srbite, Grcite i Bugarite, za vreme na nivnite sredbi i pregovori za priznavaweto na MPC.