RETROSPEKTIVA: Premierot Georgievski do narodot

DALEKU OD ONA [TO SAKAME DA BIDEME

Podgotvil: Qup~o PAN^EVSKI

  • "Vladata s# u{te ja dava globalnata ocenka deka Republika Makedonija e daleku od ona {to sakame da bide i vo pogled na ekonomskiot `ivot i vo pogled na politi~kata integracija, no i vo mnogu drugi raboti", izjavi neodamna Georgievski vo intervju za Makedonskoto radio
  • 18.09.1998 godina. Miting na VMRO - DPMNE vo Kavadarci. Qub~o Georgievski: "VMRO - DPMNE }e otvori iljadnici novi fabriki i u{te tolku rabotni mesta. ]e se formiraat tri slobodni zoni vo Republika Makedonija vo koi stranskite investitori }e bidat oslobodeni od dano~ni obvrski kon dr`avata dokolku vrabotat 200 rabotnici"
  • Qub~o Georgievski vo intervjuto za vesnikot "Ve~er" od 3.10.1998 godina, na pra{aweto kako }e go re{i problemot so korumpiranosta izjavuva: "Ministerskite plati }e gi zgolemime barem tri pati kako na~in za zapirawe na korupcijata"

Pretsedatelot na Vladata na Republika Makedonija, Qub~o Georgievski, mnogupati & se obratil na makedonskata javnost. Ovde Vi prenesuvame delovi od intervjuto na Premierot za Makedonskoto radio - Radio Skopje, {to be{e realizirano denovive.

Istovremeno, Ve potsetuvame i na nekolku izjavi na Georgievski dadeni za vreme na kampawata za parlamentarnite izbori vo 1998 godina, a koi se zasvedo~eni vo vesnikot "Ve~er".

NOVO INTERVJU

Vo intervjuto za Makedonskoto radio, realizirano neodamna, Premierot me|u drugoto izjavi:

"Vladata s# u{te ja dava globalnata ocenka deka Republika Makedonija e daleku od ona {to sakame da bide i vo pogled na ekonomskiot `ivot i vo pogled na politi~kata integracija, no i vo mnogu drugi raboti.

Sepak, ne mo`eme da ne se zadr`ime na globalnite uspesi na ovaa dr`ava. Kako prioritet bi go izdvoil momentot na parafirawe na Dogovorot za asocijacija i stabilizacija so Evropskata unija, zatoa {to smetam deka toj ~in, koj e navistina istoriski, ja odbele`a ovaa godina, no vo taa nasoka bi gi spomenal i uspesite na Vladata na Republika Makedonija na planot na reformite. Kako uspeh bi go spomenal i finaliziraweto, po dolgogodi{no ~ekawe, na dvata aran`mana i so Me|unarodniot monetaren fond (MMF) i so Svetskata banka, koi se potpi{ani, no od niv proizleguvaat novi obvrski. Tretiot moment e stavaweto na Republika Makedonija na prvo mesto na listata na Evropska banka za obnova i razvoj (EBRD) spored intenzitetot na reformite i spored makrofinansiskite rezultati. Ova go izdvojuvam i pokraj toa {to mnogu raboti ne se napraveni i doprva treba da se napravat",

Vo vrska so proda`bata na "Makedonski telekomunikacii", Georgievski smeta deka ovaa investicija otvora golemi ekonomski mo`nosti.

"Prvo, pokraj ovie pari vo gotovo {to }e gi dobieme na 11 januari, nie go pretvorame dolgot na Republika Makedonija na prethodnata Vlada od 1998 godina od 50 milioni, mi se ~ini, dolari, vo akcii. Dvanaeset milioni }e prezeme Svetskata banka, a drugite gi prezema noviot sopstvenik. Toj prezema duri 50 milioni germanski marki dolg na makedonski Telekom, {to zna~i deka toa }e bide vkupno napojuvawe na makedonskata dr`ava i na makedonskite gra|ani kako dol`nici".

[to se odnesuva, pak, do privatizacijata na ESM, Georgievski smeta deka toj proces e otvoren, kako prvo, zatoa {to toa e eden od pritisocite {to proizleguva od dogovorot so MMF i Svetskata banka.

Za {trajkovite, Premierot smeta deka vo princip {trajkovite vo RM, onie poedine~nite, ne se odraz na antireformsko raspolo`enie, dodeka {trajkovite koj gi najavuva Sindikatot ja imaat i dimenzijata - antireformski.

Vo vrska so na{ata nadvore{na politika, Premierot veli: "Imame eden golem zastoj vo popolnuvawata, pred s#, na onie ambasadorski mesta koi po sila na zakonot bea isprazneti. Ima{e ambasadori koi, koga pominaa ~etiri godini, se vratija i mestata bea prazni. Me|utoa, imame mnogu ambasadori na koi im pominal ~etirigodi{niot mandat i ne se vrateni, taka {to, mislam deka vo taa nasoka sega }e odime so edna mnogu brza politika i veruvam deka tuka }e se demonstrira i novata ideja na Vladata - ambasadorite da bidat popolnuvani so eden malku po{irok krug lu|e, otkolku ona {to se narekuva tesen partiski politi~ki izbor".

STARI IZJAVI

Na 7.8.1998 godina oficijalno vo "Grand hotel - Skopje", gospodata Qub~o Georgievski i Vasil Tupurkovski ja obelodenija Koalicijata me|u VMRO-DPMNE i DA koja na parlamentarnite izbori }e se pretstavi pod mototo "Sorabotka za promeni".

Den potoa startuva{e izbornata kampawa vo koja VMRO-DPMNE nastapi pod mototo "Promeni za dostoinstven `ivot".

8.9.1998 godina.

Qub~o Georgievski, vo vrska so novata Koalicija:

"Siguren sum deka ovaa Koalicija }e pobedi".

10.9.1998 godina.

Pres na VMRO - DPMNE.

"Site ekonomski merki predvideni so programata se vo funkcija na novite investicii i bitkata so nevrabotenosta koja spored podatocite na na{ata partija e me|u 40 i 50 otsto".

17.9.1998 godina.

Miting na VMRO-DPMNE vo Dra~evo.

"Vo borbata protiv korupcijata }e doneseme nov antikorupciski zakon i }e ja smenime politikata na visoki danoci i carini koi sega slu`at za kontrolirawe na pretprijatijata od sega{nata vladea~ka partija".

18.9.1998 godina.

Miting na VMRO - DPMNE vo Kavadarci.

"VMRO - DPMNE }e otvori iljadnici novi fabriki i u{te tolku rabotni mesta. ]e se formiraat tri slobodni zoni vo Republika Makedonija vo koi stranskite investitori }e bidat oslobodeni od dano~ni obvrski kon dr`avata dokolku vrabotat 200 rabotnici".

21.9.1998 godina.

Miting na VMRO - DPMNE vo Radovi{.

"Dojde vreme na promeni vo dr`avava na koi se ~eka{e i nie itno }e gi sredime sostojbite vo koi n# dovede aktuelnata vlast".

23.9.1998 godina.

Miting na VMRO - DPMNE vo Sveti Nikole i Lozovo.

"Krajno vreme e za promeni koi samo VMRO-DPMNE mo`e da gi donese so golemi investicii vo stopanstvoto, so novi vrabotuvawa i voop{to vo celiot `ivot. Dokolku mojata partija dojde na Vlast, vetuvam deka kone~no }e se formira famoznata agroberza".

29.9.1998 godina.

Miting na VMRO - DPMNE vo Ko~ani.

"Vremeto na SDSM vo Makedonija pomina. Lu|eto od ovaa partija treba da sfatat edna rabota, deka izborniot falsifikat koj go napravija vo 1994 godina be{e edna golema kra`ba i nema da se povtori vo ovaa izborna godina".

Na 1.10 1998 godina neoficijalno obelodeneto e formiraweto na tripartitna koalicija me|u VMRO - DPMNE, DA i DPA.

1.10.1998 godina.

Miting na VMRO - DPMNE vo Gevgelija.

"Vladeja~kata SDSM nepravdata ja donese na golema vrata, a nie za sto dena }e ja doneseme evropskata pravda".

2.10.1998 godina.

Miting na VMRO - DPMNE vo Ki~evo.

"Ekonomijata ne e sporna rabota. Ako saka Crvenkovski, }e go izmestime tekot na na{ite govori i }e progovorime za nadvore{nata politika, za me|uetni~kite odnosi i za demokratijata".

3.10.1998 godina.

Qub~o Georgievski vo intervjuto za vesnikot "Ve~er" na pra{aweto zo{to na mitinzite na VMRO - DPMNE malku se govori za me|unacionalnite odnosi i me|unarodnata politika izjavi:

"Gi izbegnuvame pra{awata za me|unarodnata politika i me|uetni~kite odnosi, zatoa {to smetame deka narodot najmnogu saka da n# slu{a koga govorime za ekonomijata".

Vo istoto intervju na pra{aweto kako }e go re{i problemot so korumpiranosta, Georgievski izjavuva:

"Ministerskite plati }e gi zgolemime barem tri pati kako na~in za zapirawe na korupcijata".

7.10 1998 godina.

Miting na VMRO- DPMNE vo Bogdanci.

"Za edna godina }e ja stopirame korupcijata i organiziraniot kriminal koj za `al vo na{ava dr`ava i den-denes cveta, a za istiot period novata Vlada }e napravi vistinski ekonomski bum vo malite i sredni pretprijatija".

14.10.1998 godina.

Qub~o Georgievski na pres-konferencija vo Skopje izjavi:

"O~ekuvam sedumdeset prateni~ki mesta vo Parlamentot. Vo slu~aj da gi izgubime i ovie izbori, }e ja napu{tam liderskata funkcija vo VMRO -DPMNE".

18.10. 1998 godina. Prv krug od parlamentarnite izbori na koi pobedija "Promenite". Narodot "sre}no" `ivee vo is~ekuvawe na promeni na "Promenite".