EKOLO[KI "CRNI" TO^KI

Vo deset industriski lokacii vo Makedonija `ivotnata sredina e degradirana do najvisok stepen i tie se proglaseni za ekolo{ki "crni to~ki" od strana na eksperti na Obedinetite nacii koi izvr{ile analizi i istra`uvawa, tvrdi "Dnevnik".

Spored izve{tajot na Ekolo{kata programa na OON, objaven na 18 dekemvri, kako najrizi~ni zoni se navedeni "Jugohrom" od Jegunovce, OHIS od Skopje, fabrikata za olovo i cink MHK "Zletovo" vo Veles, Elektri~nata centrala vo Bitola, rudnikot za cink i olovo vo Probi{tip, deponijata "Drisla" vo Skopje, fabrikata za |ubrivo vo Veles, metalur{kiot pogon vo Ki~evo, deponijata Lojane i rudnikot za bakar vo Probi{tip.

Toa e izve{taj izraboten vo sorabotka so na{i eksperti. Imame celosni soznanija za kriti~nata sostojba predizvikana od zastarenite industriski pogoni i o~ekuvame da pristigne ekspertot na UNEP so kogo }e ja razgledame sostojbata, izjavi g. Marjan Dodovski, minister za `ivotna sredina.

TRAJKOVSKI PROTIV ZAKONOT ZA PRATENICI

Pratenicite go donesoa Zakonot za pratenici predlo`en od pratenikot Slobodan Danevski, no pretsedatelot na Republika Makedonija, gospodinot Boris Trajkovski, nema da go potpi{e ukazot za proglasuvawe na ovoj Zakon. Vo obrazlo`enieto od kabinetot na pretsedatelot Trajkovski, me|u drugoto, se naveduva deka "toj vo su{tina e diskriminatorski vo odnos na preostanatite gra|ani i gi stava pratenicite vo krajno privilegirana polo`ba".

Inicijativa za preispituvawe na ustavnosta na ovoj Zakon ve}e najavija LDP i DS. Nekoi odredbi od Zakonot, kako {to se naveduva, se vo direktna sprotivnost so drugi zakoni koi gi donese istiot prateni~ki sostav.

PDP NE VLEGUVA VO VLASTA

Pregovorite me|u premierot Georgievski i ~elnicite na Partijata za demokratski prosperitet za vleguvawe na PDP kako ~etvrti koalicionen partner vo vlasta se prekinati.

Centralata na tetovskata PDP soop{ti deka bile iscrpeni natamo{nite pregovori so vladeja~kata VMRO-DPMNE koja ne poka`ala podgotvenost za ostvaruvawe na barawata od platformata za pregovori.

AMBASADORI I OD SDSM

Ministerot za nadvore{ni raboti, gospodinot Sr|an Kerim, ima namera na ambasadorski mesta da postavi i li~nosti od opozicijata. Kako {to izjavi g. Kerim, me|u kandidatite za ambasadori se i Ilinka Mitreva, Blagoj Hanxiski, \or|i Spasov, Nano Ru`in i drugi.

Pretsedatelstvoto na SDSM smeta deka vakviot predlog na ministerot za nadvore{ni raboti ne e slu~aen i ne e dobronameren.