94 GODINI OD SMRTTA NA DAME GRUEV

Vo berovskoto selo Rusinovo, prigodno ~e{e odbele`ana 94-godi{ninata od ubistvoto na vojvodata Dame Gruev. Po~ituva~ite na deloto na makedonskiot revolucioner izvedoa ednodneven mar{ do seloto Rusinovo - mestoto na ubistvoto, a be{e organiziran i komitski ru~ek. Posmrtnite ostanki na Gruev, pred nekolku godini se preneseni od seloto Rusinovo vo negovoto rodno mesto Smilevo.

PRIVATEN UNIVERZITET

Pratenikot vo Parlamentot, Zamir Dika, po sredbata so visokiot komesar na OBSE za nacionalni malcinstva, Maks van der [tul, izjavi deka na osmi januari }e bide gotova nacrt-verzijata na kampusot na noviot tetovski univerzitet: "Izveduva~ot e od Avstrija, proektant e arhitektonska firma od London, a kreatorite na delovniot plan se od Cirih. Institucijata }e ~ini okolu 22 milioni dolari, a investitori }e bidat SAD, EU, Holandija, Norve{ka, [vajcarija i Xorx Soros".

MAKEDONIJA VO EU BEZ VIZI?

[to e mo`no poskoro da se ukinat vleznite vizi za gra|anite na Makedonija vo dr`avite-~lenki na Unijata e del od baraweto na Pretsedatelstvoto na Panevropskata unija (PEU), do EU i evropskiot Parlament. Rezolucijata be{e usvoena ednoglasno i be{e potencirano deka Makedonija e edna od zemjite-voda~i vo regionot na Jugoisto~na Evropa vo odnos na reformite, po~ituvaweto na standardite na demokratijata i ~ovekovite prava.

OHRID I ERUSALIM ZBRATIMENI

Pokrenata e inicijativa Ohrid da se zbratimi so svetiot evrejski grad Erusalim, a toj proces mo`e da trae edna godina. Ova e istaknato po vra}aweto na dr`avno-crkovnata delegacija, koja prestojuva{e vo Erusalim, vo ramkite na odbele`uvaweto na 2000-godi{ninata od hristijanstvoto. Delegacijata ja predvode{e gradona~alnikot na Ohrid, Nikola Naumov, a vo nejzin sostav bea i nadle`niot arhijerej na Debarsko-ki~evskata eparhija so sedi{te vo Ohrid, mitropolit g. Timotej, kako i pratenikot Tomislav Petkoski.

79 GODINI OD RA\AWETO NA BLA@E KONESKI

Pred rodnata ku}a vo seloto Nebregovo, Op{tina Dolneni, minata nedela be{e odbele`ana 79-godi{ninata od ra|aweto na golemiot makedonski poet i lingvist Bla`e Koneski. Na Sobirot prisustvuvaa po~ituva~i na negovoto delo, pretstavnici na Dru{tvoto na pisatelite na Makedonija, pretstavnici od Filolo{kiot fakultet od Skopje, kolegi i negovi u~enici.

"Deloto na Bla`e Koneski napravi Makedoncite da se ~uvstvuvaat gordi na svoeto poteklo. Rodnata ku}a na Koneski }e bide restavrirana i }e se formira fondacija 'Bla`e Koneski'", re~e Vele Smilevski, pretsedatel na Dru{tvoto na pisatelite.