Morski specijaliteti

OKTOPODI, LIGWI, [KAMPI...

Pi{uva: Aneta POPANTOSKA

]e re~ete: "Daleku e moreto od nas, i ezeroto i rekata". Sepak, bez razlika na "sonot nare~en letuvawe" ovoj prilog Ve vodi vo leto i letna prikve~erina, kade za Vas i Va{eto semejstvo sleduva meni od morski plodovi koi{to mo`at da se najdat vo najbliskite prodavnici.

U`ivajte vo vkusovite, otvorete {i{e studeno belo vino i zamislete si deka ste barem edna ve~er pokraj voda...

PASTRMKA SO BADEMI

Potrebno: 4 pastrmki od 250 gr., bra{no, maslo, 2 la`ici puter, 100 gr. bademi.

Podgotovka: Bademite se obaruvaat, lupat, se solat i se potpekuvaat. Koga }e stanat zlatnokafeni krupno se se~kaat. Pastrmkite se solat, se prpelaat vo bra{no i se pr`at vo vrelo maslo. Koga pastrmkite }e se svrtat na druga strana, vo poseben sad se stava puterot, se zagreva i vo nego se stavaat bademite i vedna{ se trga od ognot. Pastrmkata se servira vo ~inii, a odgore se stavaat puterot i bademite.

^istewe na ribata

Ribata najlesno se ~isti vo voda zatoa {to toga{ krlu{kite se simnuvaat bez te{kotii.

Miris na ribata

Silniot miris na ribata {to se {iri dodeka ja pr`ite ribata ne e prijaten, osobeno ne po ru~ekot. Me|utoa, ako vo zagreanoto maslo stavate liv~iwa magdonos, ribata }e bide u{te povkusna, a mirisot na ribata pomalku prodoren.

Pr`ena riba

Dokolku sakate ribata da ima zlatno-crvena kora, par~iwata riba najprvo prpelajte gi vo soleno mleko, potoa vo bra{no i taka ispr`ete ja vo vrelo maslo. Vaka podgotvenata riba }e ima podobar vkus i poprivle~en izgled.

FA[IRANA HARINGA

(ruski specijalitet)

Potrebno: 4 soleni haringi, 1 glavica kromid, 400 gr. suv bel leb, 2 jajca, 4 la`. kisela pavlaka, 1 la`i~ka crn piper.

Podgotovka: Nekolku ~asovi pred podgotvuvaweto, haringite se stavaat vo voda. Potoa se ~istat, glavata i opa{kata se se~at i se vadi glavnata koska. Kromidot sitno ise~kan se pr`i na maslo. Suviot leb (bez korka), otkako bil potopen vo voda, se proceduva i se dodava na haringite. Potoa se dodavaat jajcata, kiselata pavlaka, crniot piper i s# dobro se prome{uva kako za }ofte. Se pravat 4 {nicli vo oblik na haringa, se prema~kuvaat so jajce i se poturaat so bra{no. Se pr`at na vrelo maslo i se serviraat vo istata tava vo koja se pr`eni. Ribata se slu`i so pire od kompiri.

OKTOPOD VO SALATA

Potrebno: 750 gr. oktopod, 4-5 ~e{niwa luk, kitka magdonos, maslinovo maslo, vinski ocet, sol, crn piper.

Podgotovka: Vareniot i izladen oktopod se se~e na trkalca. Potoa se dodava se~kan luk, magdonos, sol, crn piper, se preleva so maslinovo maslo i ocet i s# ubavo se me{a.

POLNETI LIGWI

Potrebno: 1 kg. mali ligwi, 2 ~e{niwa luk, kitka magdonos, sol, crn piper, 2 soleni sardeli, nekolku maslinki, maslinovo maslo.

Podgotovka: Na ligwite im se se~at kracite, se vadi sipinata koska, a kracite sitno se se~kaat. Na maslinkite im se vadi koskata i tie se se~at na sitni par~enca. Lukot se tol~i ili pasira preku ma{inka. S# dobro se me{a i so toa se polnat ligwite. Se pricvrstuvaat so ~epkalki i se pr`at.

[KAMPI NA PARISKI NA^IN

Potrebno: 1 kg. krupni {kampi, bra{no, 1 jajce, malku mleko, maslinovo maslo.

Podgotovka: [kampite se varat, se vadi mesoto od opa{kata i se ostava na toplo. Od jajceto, bra{noto i mlekoto se pravi testo kako za pala~inki. Testoto mora da bide dovolno gusto. [kampite se prpelaat vo ovaa smesa i se pr`at na vrelo maslo. Se slu`at so majonez vo koj e dodaden limonov sok, malku kiseli krastavi~ki i sitno se~kan magdonos.