NAMALUVAWE NA ADMINISTRACIJATA

Brojot na vrabotenite vo organite na upravata, po direktiva na Me|unarodniot monetaren fond, }e se namali za 3.000, od koi 1.500 vraboteni vo Ministerstvoto za obrazovanie }e bidat proglaseni za tehnolo{ki vi{ok ili }e bidat predvremeno penzionirani. Buxetarite koi }e ostanat bez rabota }e dobijat 12 prose~ni plati, a tie {to imaat tri godini do penzija }e imaat mo`nost predvreme da se penzioniraat.

BEZ STUDENTSKA PARTICIPACIJA

Fakultetite nema da mo`e da zapi{uvaat studenti so participacija, bidej}i toa ne e pridvideno so noviot Zakon za visoko obrazovanie, tvrdi ministerot za obrazovanie i nauka, g. Nenad Novkovski, pri {to na fakultetite }e im bide ponudena mo`nost site studenti da gi zapi{uvaat so linearna {kolarina od 200 ili 300 germanski marki.

BENZINOT POEVTINUVA?

Cenite na naftenite derivati vo zemjava do Nova godina mo`no e da se namalat za okolu 7 otsto. Okta planira da dostavi predlog za namaluvawe na cenata na naftenite derivati do Vladata, so koi se predlaga cenata na benzinite da se namali za 4 denari, a kaj dizel gorivata za dva denari.

RASKOL VO DPMNE

Generalniot sekretar na DPMNE, Vojo Mihajlovski, e odgovoren za padot na ugledot na partijata, tvrdi pratenikot na DPMNE Jordan Bo{kov i najavi deka }e bara smena na Mihajlovski na vonreden partiski Kongres.

TAJPEJ ZAGRI@EN ZA ODNOSITE SO MAKEDONIJA

Oficijalen Tajpej so vnimanie i so zagri`enost go sledi razvojot na situacijata vo Makedonija po konstituiraweto na novoto parlamentarno mnozinstvo vo i po najavite za odredeni promeni vo nadvore{no-politi~kiot kurs na novata makedonska Vlada kon Tajpej. Vakvata zagri`enost na Tajpej doa|a od najavite za povtornoto vospostavuvawe na diplomatski odnosi na dr`avava so Peking.

MORALNA POTKREPA ZA TAT

Pretstavnicite na noviot Inicijativen odbor na {teda~ite na TAT, po sredbata so {efot na Misijata na MMF za Makedonija, Bi{vaxit Banerxi, izjavija deka se zadovolni od razgovorot, iako ne dobija konkreten odgovor deka }e bidat obes{teteni, tuku samo moralna potkrepa i objasnuvawe deka problemot so TAT treba da se re{i so proda`bata na imot so koj raspolaga {tedilnicata, a ne so sredstva od Buxetot.

GERMANSKI AMBASADOR SE^E MAKEDONSKI MOLIKI

Germanskiot ambasador vo Republika Makedonija, Verner Burkart, negovata sopruga i nivniot voza~, pred nabli`uvaweto na katoli~kiot Bo`i}, re{ile da naberat granki od ubavite zimzeleni drvja, moliki, od "Pelister" i so niv da ja ukrasat Ambasadata vo Skopje. No, vo momentot nai{ol bitolskiot inspektor Qup~o Stojanovski koj im napravil zapisnik za ekolo{ki prekr{ok, tvrdi "Dnevnik".

KOLE@ VO BITOLSKATA ZOO

Vo bitolskata Zoolo{ka gradina glutnica volci napravile vistinski kole`, usmrtuvaj}i vo kafezite 12 mufloni i 2 elena pri {to, spored Bitolskoto osiguritelno dru{tvo, e napravena {teta od 150.000 denari. No, {tetata e pogolema, tvrdat vrabotenite, bidej}i stanuva zbor za redok vid mufloni.