Po jadeweto

KAFE ZA NAZDRAVJE

Ovoj ~udesen napitok e cenet vo celiot svet. Ne samo poradi odli~niot vkus, tuku i poradi sodr`inata na kofeinot vo nego. Kofeinot dejstvuva stimulativno, go zakrepnuva organizmot i go namaluva zamorot. No, sepak vnimavajte, kafeto pijte go vo umereni koli~ini.

Nekolku pravila:

* Za varenoto kafe da bide vkusno, zrnata treba da bidat dobro pr`eni, no ne i prepr`eni.

* Po`elno e kafeto da se mele neposredno pred vareweto, vodata dobro da zovrie, a kafeto se stava samo da prostrui.

* Kafeto se slu`i vedna{ {tom }e se svari, nikoga{ podgreano.

* Talogot od kafeto ne smee povtorno da se upotrebi.

TURSKO KAFE 1

Vo zovriena zasladena voda stavete sitno meleno kafe (edno meleno la`i~e kafe za sekoj filxan), dobro izme{ajte go i ostavete go edna{ da zovrie. Trgnete go kafeto nastrana, prelijte go so edna golema la`ica voda i ostavete go da stoi nekolku minuti.

TURSKO KAFE 2

Vo poseben sad stavete voda i {e}er da zovrie. Vo |ezve stavete za sekoj filxan po edno malo la`i~e sitno meleno kafe. Kafeto prelijte go so zovrienata voda, ostavete go edna{ da zovrie, a potoa trgnete go nastrana.

ZA^INETO KAFE

Potrebno: 1/2 stap~e cimet, 1 kora od portokal, 6 kocki {e}er,

4 golemi la`ici rum, 8 golemi la`ici brendi i 3/4 jako crno kafe.

Podgotvuvawe:

Cimetot, korata od portokal, {e}erot i alkoholot izme{ajte gi i stavete gi na ogan za da se stopi {e}erot. Zgreanata masa zapalete ja so kibrit, a koga plamenot }e is~ezne, dodadete vareno crno kafe i dobro izme{ajte. Kafeto servirajte go vo golemi filxani.

VIENSKO KAFE

Potrebno: 500 gr. zasladeno crno kafe, 5-10 golemila`ici slatka pavlaka so malku prav-{e}er.

Podgotvuvawe: Vo ~a{i za belo kafe stavete `e{ko kafe i ukrasete go so matena slatka pavlaka.

IRSKO KAFE

Vo zagreana ~a{a stavete, vo visina na prstot, irsko viski so {e}er i zapalete go. Stavete toplo kafe i odozgora ukrasete go so slatka pavlaka.

A.P.


Makedonska kujna

DUWI SO PILE[KO

Ova e "starinsko" jadewe. Vo minatoto ~estopati se pojavuvalo na trpezite, no i denes toa ima svoi qubiteli. Duwite obi~no se gotvat so pile{ko meso. Ponekoga{ mo`at da se podgotvuvaat bez ili so jagne{ko ili ov~o meso.

Potrebno: edno pile, 1 kg. zreli `olti duwi, maslinovo maslo ili svinska mast, malku kristal-{e}er, 1 la`ica bra{no, sol.

Podgotovuvawe: Pileto se se~e na par~iwa i se obaruva vo nesolena voda. Za toa vreme dobro izmienite duwi se se~at na rezanki kako lubenica (se vadi semeto), no ne se lupat za da ne se raspadnat. Vo zagreana tava so maslo se stavaat duwite, prethodno potureni so kristal-{e}er. Rezankite se propr`uvaat so masloto i se redat vo ~inija. Vo istoto maslo, so malku bra{no, se pravi svetla zapr{ka. Vo nea povtorno se vra}aat duwite, vrz niv se stavaat par~iwata pile{ko so ~orbata vo koja se varele, sol i malku bel piper. Se vari dodeka sosema ne bide svareno i se slu`i toplo.

Pi{uva: Aneta POPANTOSKA