Sveti Nikola Mirlikiski ^udotvorec

"BOG MOJ SI TI I TEBE ]E TE SLAVAM"

Pi{uva: axika @ivanka FILIPOVSKA

  • "Vistinata na s# kako pravilo na verata, obrazec na krotosta i u~itel na vozdr`livosta te poka`a na stadoto tvoe; o~e svja{tenona~alni~e Nikolae, moli go Hrista Boga da gi spasi na{ite du{i"
  • "Nema da umram, no }e `iveam i }e gi razglasuvam delata Gospodovi"

Sveti Nikola e eden od najpopularnite i najpo~ituvanite svetiteli vo svetata Makedonskapravoslavna crkva. Bog mu podari slava, za{to i toj go proslavi Nego. "Bog moj si Ti i Tebe }e te slavam; Bog moj si Ti i Tebe }e te prevoznesuvam... }e Te slavam za{to me usli{i i stana moe spasenie" (ps. prorok car David).

Na {esti dekemvri/19 dekemvri go praznuvame spomenot na Svetitelot, denot na negovata smrt poznat kako zimski Sveti Nikola.

Sveti Nikola ^udotvorec, arhiepiskop Mirlikiski bil sin edinec na Teofan i Nona, podaren od Boga po nivnite molitvi. Se rodil vo 280 g. vo gradot Patara, vo maloaziskata oblast Likija. Negovite roditeli go posvetile na Boga. Vo duhovniot `ivot go vodel ~i~ko mu, vladikata Nikola. Pri rakopolo`uvaweto na Sveti Nikola za sve{tenik, episkopot izvikal silno: "Eve, bra}a moi, gledam novo sonce koe se ra|a i izgreva nad Zemjata... Bla`eno }e bide duhovnoto stado koe }e go ima nego za pastir - patovoditel..." (prota stavrofor M. Lazarevski).

ZA[TITNIK NA BO@JATA VISTINA

Deka toa navistina se ispolnilo se gleda od troparot: "Vistinata na s# kako pravilo na verata, obrazec na krotosta i u~itel na vozdr`livosta te poka`a na stadoto tvoe; o~e svja{tenona~alni~e Nikolae, moli go Hrista Boga da gi spasi na{ite du{i".

Sveti Nikola se otka`al od zemnata slava i bogatstvo koe go razdal na siroma{nite i se zamona{il vo manastirot Nov Sion. Re{il celiot `ivot da go pomine vo osamenost, post, molitvi, no od neboto slu{nal glas koj mu velel: "Nikola, odi na podvig me|u narodot ako saka{ od mene da bide{ oven~an" (monah Tadij, 1984 g.). Nabrgu bil izbran za episkop na Mir vo Likija. Za vreme na hristobornite carevi Dioklecijan i Maksimijan, Svetitelot bil frlen vo zatvor. Sveti Nikola, za{titnikot na Bo`jata vistina, prisustvuval na Prviot vselenski sobor vo Nikeja vo 325 god. i od golema qubov i revnost kon Boga i bo`jata Majka, na Soborot javno pred 318 episkopi mu udril {lakanica na eretikot Arij, koj so pogre{noto u~ewe ja naru{uval najva`nata dogma vo na{ata crkva - Sveta Troica. Vedna{ bil otstranet od Soborot i mu go odzele arhijerejstvoto. No, Bog Isus Hristos i Bogorodica im se javile na son na pove}e arhijerei i im zapovedale da mu se vrati ~inot. Toa i se slu~ilo. Sveti Nikola bil vo Palestina da se pokloni na svetite mesta. Koga brodot so patnicite trgnal kon Egipet, nastanala golema bura koja toj so silna molitva kon Boga ja smiril.

PASTIR NA GOSPODOVOTO STADO

Poznat e kako golem ^udotvorec na zemjata i na neboto. Se smeta za gospodar na vodite, za{titnik na brodovite, patnicite i mornarite. Se razbolel i se upokoil na 6. XII. 343 godina. Bil pogreban vo Mir, a podocna, pred turskite osvojuvawa, svetite mo{ti se preneseni vo Bari, Italija. No, po smrtta stana u{te poslaven, pomo}en. "Nema da umram, no }e `iveam i }e gi razglasuvam delata Gospodovi" (car David). Milostiviot, mudriot, hrabriot, trudoqubiviot, pravdoqubiviot, za{titnikot na nepravedno osudenite, darovitiot pastir na Bo`joto stado od ~ie lice (kako {to pi{uva monah Tadij) "svetela svetlost kako od liceto na Mojsie... i toj so samata svoja pojava donesuval uteha i dobra volja me|u lu|eto", stana silen molitel pred prestolot na ve~niot Bog za dobroto na site lu|e. Slava mu!

So blagoslov na Negovoto Visokopreosve{tenstvo, Mitropolitot evropski g. Gorazd