Sve~eno postavuvawe na kamen-temelnikot na crkvata "Sveti Kliment" na Plao{nik

HRAM SO VEKOVITIOT KLIMENTOV DUH

Pi{uva: Marina STAMENKOVA

  • Svetiklimentovata crkva }e se gradi na starite temeli od 9 vek, so site natamo{ni gradbi do 14 vek
  • "Sveti Kliment e postojano i sekade so na{iot narod. Negovite mo{ti se vo trite razdeleni dela na Makedonija. Toj vo momentov e so nas i se moli na{ata crkva da bide priznata vo redot na drugite sestrinski crkvi", re~e g.g. Stefan

Na golemiot den na koj se slavi imeto na za{titnikot na gradot Ohrid, Sveti Kliment Ohridski ^udotvorec, na sve~en na~in be{e osveten kamen - temelnikot na novata Svetiklimentova crkva na Plao{nik. Crkvata }e se gradi na starite temeli od 9 vek, so site natamo{ni gradbi do 14 vek i }e bide u{te edna ni{ka vo vezot od crkvi vo Ohridsko.

Vo ranite utrinski ~asovi vo crkvata "Sveta Bogorodica - Perivlepta" se slu`e{e Sveta arhijerejska liturgija so koja ~inona~alstvuva{e negovoto bla`enstvo, Arhiepiskopot Ohridski i Makedonski, g.g. Stefan vo soslu`enie na pove}e arhijerei od Makedonskata pravoslavna crkva. Po litijata od Crkvata Sveta Bogorodica do Plao{nik, na starite temeli se postavi i se osveti kamen-temelnikot na manastirskata Svetiklimentova crkva, posvetena na Sveti Pantelejmon i Sveti Kliment.

Relikvii za kamen-temelnikot na "Sveti Kliment"

Prigodni slova odr`aa Mitropolitot Debarsko-ki~evski, g. Timotej, akademik Krum Tomovski, pretsedatel na odborot za vozobnovuvawe, Arhiepiskopot Ohridski i Makedonski g.g Stefan i premierot Qub~o Georgievski.

Vo svojot govor g.g. Stefan istakna deka obnovuvaweto na Plao{nik e najgolemiot den za Makedonija. "Sveti Kliment e postojano i sekade so na{iot narod. Negovite mo{ti se vo trite razdeleni dela na Makedonija. Toj vo momentov e so nas i se moli na{ata crkva da bide priznata vo redot na drugite sestrinski crkvi", re~e Poglavarot na MPC.

Arhiepiskopot g.g. Stefan odr`a Sveta arhijerejska liturgija

Premierot Qub~o Georgievski istakna deka najgolemiot predizvik na ovaa Vlada e tokmu vozobnovuvaweto na Svetiklimentovata crkva vo Plao{nik, bidej}i taa sega se gradi vrz temelite na prviot univerzitet. Toj me|u drugoto re~e: "Sekoj narod koj dr`i do sebe ima nekoe sveto mesto, za nas toa sveto mesto e Plao{nik i Svetiklimentovata crkva".


VANDALIZAM VRZ KAMEN-TEMELNIKOT

Vo sabotata popladne vo novoosvetenata Svetiklimentova crkva e izvr{en vandalski ~in na nadgradbata na kamen-temelnikot, bidej}i storitelot na ova delo se nadeval deka }e najde predmeti od golema vrednost. Policijata podnela krivi~na prijava so koja storitelot go somni~i za o{tetuvawe ili uni{tuvawe spomenici od kulturata so istorisko zna~ewe i za te{ka kra`ba.