GR^KO-MAKEDONSKI MEMORANDUM

Na sredbata me|u gr~kiot minister za odbrana, Apostolos Cohayopulos, i ministerot za odbrana na Republika Makedonija, Quben Paunovski, be{e poti{an Memorandum za razbirawe i bezbednosen dogovor.

Bilateralnata sorabotka me|u dvajcata ministri za odbrana e oceneta mnogu pozitivno, pri {to e izrazen i interes za ponatamo{na sorabotka koja }e se odviva preku obuka na makedonski oficeri vo Grcija, unapreduvaweto na sistemot i metodite za ~uvawe na granicite, kako i me|usebna razmena na informacii so cel da se postigne pogolema efikasnost.

PAVLOVSKI ME\U PRVITE 500

Vo izdanie na Internacionalniot biografski centar vo Kembrix denovive izleze od pe~at ekskluzivnoto izdanie "Prvite 500 vo noviot milenium", vo koe se prezentirani tvore~kite biografii na del od najistaknatite li~nosti {to go obele`aa preminot vo noviot milenium. Na stranicite na ovaa prva od vakov vid edicija, kako edinstven od Makedonija, zastapen e i poetot, eseist i patepisec Radovan Pavlovski. Biografijata na Pavlovski go sodr`i negoviot tvore~ki pat od 1955 godina, prosledena e so negova fotografija i poetska poraka koja se odnesuva na noviot milenium.

GRADE@NICITE NEANGA@IRANI

Direktorite na pogolemite grade`ni firmi vo Makedonija denovive bea na razgovor kaj ministerot za transport i vrski, Qup~o Balkoski, i pritoa gi prezentirale svoite aktivnosti od domenot na grade`ni{tvoto. Na sredbata bilo zaku~eno deka instaliranite kapciteti i kadrovskiot potencijali na firmite ne se anga`irani onolku kolku {to tie objektivno mo`at da realiziraat.

[PEKULACII ZA TE[EIRA

"Ambasadorot Pinto Te{eira svojata funkcija, {ef na delegacijata na Evropskata komisija vo Skopje ja izvr{uva na izvonreden na~in. Nitu komesarot, nitu Evropskata komisija imaat namera da u~estvuvaat vo kakvo bilo prodol`enie na vakvite apsurdni {pekulacii. Komesarot bi sakal da ja iskoristi ovaa prilika i da razjasni deka ne obrnuva vnimanie na vakvi zlobni fabrikuvani nevistini, koi go doveduvaat vo pra{awe li~niot i profesionalniot integritet na {efot na delegacijata i na Evropskata komisija", izjavi Gunar Vigmand, portparol na komesarot za nadvore{ni raboti, Kris Paten.

MATI^EN STOMATOLOG

Osigurenicite na Fondot za zdravstvo, za desetina dena }e mora zadol`itelno da si izberat i mati~en stomatolog. Vo nivnite zdravstveni legitimacii }e mora da se zavedat i izmenite na izbranite lekari, koi }e gi pregleduvaat i }e im izdavaat recepti i upati vo periodot koga nivnite mati~ni lekari }e bidat otsutni ili na godi{en odmor. Na hroni~no bolni }e im sleduva terapija za 30 dena, a za sanirawe na akutnite zaboluvawa }e mo`e da im se prepi{at lekovi samo za osum dena.

SUKCESIJA - SFRJ

Guvernerot na Narodnata banka na Makedonija, Qube Trpeski, na 12 ovoj mesec vo Belgrad prisustvuva{e na ednodnevniot sostanok na guvernerite na centralnite banki na zemjite nasledni~ki na porane{na SFRJ. Na sostanokot se razgovara{e i za deviznite rezervi na Narodnata banka na porane{na SFRJ {to se zamrznati vo komercijalnite banki vo svetot.

Kako {to se najavuva, Makedonija treba da dobie 7,22 otsto od zlatoto i devizite na porane{nata SFRJ.