Pikanterii od ovo{je

SLATKO, VKUSNO I SVE@O

Zrnestoto ovo{je mo{ne ednostavno se zamrznuva, a vo zima mo`e da poslu`i kako vkusen desert. Borovinkite, ribizlite, jagodite, malinite, vi{nite, {ipkite... se ~istat od dr{kite, se mijat, cedat i se sobiraat vo plasti~ni kesiwa od 25 grama ovo{je so 100 grama {e}er. Potoa se zamrznuvaat

OVO[NA SALATA

Se odmrznuva raznovidno ovo{je, se dodava sezonsko (kru{a, jabolko, banana, portokal, mandarina) ili suvo ovo{je i zadol`itelno sok od limon. S# se me{a i po potreba se dodava {e}er. Salatata se servira studena, a ako e nameneta za vozrasni, mo`e da se dodade rum ili kowak.

So razli~ni kombinacii se postignuva odredena aroma. Me|utoa dobro odat borovinki, ribizli i sezonsko ovo{je; potoa jagodi i sezonsko ovo{je; malini, ribizli i sezonsko ovo{je; kapini, jabolka, kru{i, banani i portokali, pa vi{ni so nekoe sve`o ovo{je. Zadol`itelno se dodava sok od limon, za da se za~uva prirodnata boja.

KOMPOT

Za kompot mo`e da se zamrznat slivi, kajsii i praski (ako se golemi, se se~at na par~iwa). Izmieni i iscedeni se sobiraat vo plasti~ni kesiwa i se zamrznuvaat. Pri vareweto, po potreba se dodava {e}er, a za podobra aroma mo`e da se dodade malku cimet ili nekoe sezonsko ovo{je.

OVO[EN KUP

Ako na ovo{nata salata & se dodade {lag, krem ili sladoled se dobiva ovo{en kup. Kremot mo`e da se napravi i od ovo{niot sok, izme{an so dve mateni belki.


Ne samo da se ima, tuku i da se umee

AZBUKA ZA SLATKA ZIMNICA

Vkusot i kvalitetot na varenoto ovo{je, pred s#, zavisi od izborot na ovo{jeto. Na primer, praskite ne treba da bidat prezreani, dodeka slivite treba da bidat sosema zreli. Eve nekolku korisni soveti

* AKO LU[PATA na ovo{jeto ne e mazna i zdrava, toga{ toa se koristi za podgotvuvawe marmalad ili xem {to vedna{ se tro{i.

* ZA DA GO SO^UVA prijatniot vkus, ovo{jeto se vari na posilen ogan, so {to se zabrzuva isparuvaweto na vodata {to ja sodr`i.

* SADOT VO KOJ SE VARI ovo{jeto treba da bide nov, so podebelo dno. No, isto taka dobro e da se varat pomali koli`ini ovo{je (okolu dva kg.), bidej}i taka }e se za~uva aromata i bojata.

* PRI VAREWETO ovo{jeto treba postojano da se prome{uva za da ne zagori i toa so nova drvena me{alka (la`ica). Ista e postapkata i pri varewe zelen~uk.

* ZA DA SE UTVRDI dali e postignata potrebnata gustina, se postapuva na sledniot na~in: na mala ~inija se kapnuvaat nekolku kapki od sokot, pa ako toj ne se razlie po ~inijata, varivoto treba da se trgne od oganot.

* PRED TRGNUVAWETO na sadot od {poretot dobro e da se zasili oganot za sodr`inata brzo da provrie. Taka penata se sobira polesno i pobrzo.

* TEGLITE VO KOI se sobira varenoto ovo{je ili zelen~uk treba vnimatelno da bidat izmieni i, po mo`nost, sterilizirani. Pred upotreba treba da bidat suvi.

* NE SE PREPORA^UVA xemot ili marmaladot podolgo vreme da stoi vo sadot vo koj e varen. Najdobro e malku da se izladi, pa potoa postepeno da se napolnat teglite so {to stakloto postepeno }e se zagreva.

* NAPOLNETITE TEGLI izvesno vreme se ostavaat vo zagreana otvorena reran za odozgora da se sozdade kora. Ovoj za{titen sloj go ~uva xemot (marmaladot) od rasipuvawe. Potoa teglite se zatvoraat so celofan.

* PRI VAREWETO SLATKO ne se prepora~uva sirupot od {e}er i voda da se me{a so la`ica, za da ne dojde do kristalizacija na istiot. Sodr`inata samo odvreme-navreme se protresuva.

* NA KRAJOT, na napolnetite tegli se stava nalepnica na koja e napi{an vidot na ovo{jeto i datumot koga e napraveno. Policata na koja se redat teglite ne treba da bide izlo`ena na sonce, svetlina i vlaga.

Pi{uva: Aneta POPANTOSKA