Cisternite na "Makpetrol" i natamu problem

"OKTA" NE DOZVOLUVA KONKURENCIJA?

Cisternite so bezoloven benzin na "Makpetrol" bea nekolku dena zadr`ani na makedonsko-gr~kata granica, me|u grani~nite premini Evzoni i Bogorodica. Kako pri~ina za vakvata odluka na Vladata vo carinskite slu`bi go naveduvaa poni{tuvaweto na Odlukata za odzemawe na ekskluzivnoto pravo na "OKTA" za uvoz na nafta i nafteni derivati.

Iako na benzinskite pumpi na "Makpetrol" se namaluva{e koli~estvoto na bezoloven benzin, od "OKTA" najavuvaa deka nema potreba od panika, bidej}i vo Rafinerijata bezolovniot benzin go imalo vo dovolni koli~ini. Se {pekulira{e, isto taka, deka e mo`no "OKTA" da gi otkupi i zarobenite koli~estva benzin na me|ugrani~niot pojas.

Iako cisternite na "Makpetrol" na krajot bea pu{teni, "OKTA" najavi deka }e podnese krivi~na prijava protiv Vladata.


Novi ceni za komunalnite uslugi

POSKAPUVAWE DO 40 OTSTO

Zgolemenite ceni na gorivoto, strujata i PTT-uslugite gi stavija vo nezavidna polo`ba komunalnite pretprijatija, koi poradi ova, no i poradi drugi tro{oci, rabotat so zaguba ili se na granica na rentabilnosta. Cenite na komunalnite uslugi ne se promeneti od april 1995 godina, a poradi zastareni vodovodni mre`i se gubat 40 - 60 otsto od distributivnite koli~estva voda. Osven ova, |ubreto se sobira so vozila koi se stari skoro 20 godini.

Pretstavnik na Zaednicata za komunalni pretprijatija na Makedonija (MAKKOM) istakna deka vakvata situacija ne mo`e da se tolerira i zatoa }e pobaraat od Vladata zgolemuvawe na cenite na komunalnite uslugi za 40 otsto.


Podelba na carinskiot kontingent p~enka

NEDOSTIG OD STO^NA HRANA

So problemot na nedostig na sto~na hrana, a posebno p~enka za proizvodstvo na koncentrirana sto~na hrana, vo poslednive tri meseci so ovoj problem se soo~uvaat pretprijatijata za proizvodstvo na dobito~na hrana i sto~arskite farmi vo zemjava. Poradi ova do nadle`nite ministerstva i do Vladata, od strana na Stopanskata komora e pobarano da se prezemat merki, koi podrazbiraat carinski kontingent za uvoz na 35.000 toni merkantilna p~enka.

Grupaciite za sto~arstvo i proizvodstvo na dobito~na hrana dostavija barawe do Ministerstvoto za ekonomija i do Biroto za stokovi rezervi za: raspredelba na carinskiot kontingent na p~enka po nositeli; do stignuvaweto na p~enka do krajnite korisnici Biroto da intervenira so p~enka vo republi~kite stokovni rezervi; itno da se nabavi p~enka od Biroto za stokovni rezervi so sredstva od prodadenata p~enka dobiena od SAD.


Kilimarnica "Siltin" - Kratovo

KILIM KAKO LI^EN DOHOD

Vo najstarata kilimarnica vo op{tina Kratovo kade {to ra~no se izrabotuvaat persiski kilimi, ve}e nekolku godini problem e isplatata na li~niot dohod. Po stavaweto vo ste~aj na Kilimarnicata pred tri godini, minatata godina restartiran e eden pogon i na rabota se vrateni 175 kilimarki.

Bidej}i doma{noto proizvodstvo ne e za{titeno od uvozot na stranski proizvodi, ovoj stopanski subjekt se soo~il so problem, objasnuvaat pretpostavenite vo "Siltin". Nemaj}i da im se isplati li~en dohod na vrabotenite, direktorot im ponudil za kompenzacija kilimi od nekolku iljadi germanski marki. Vrabotenite vakviot predlog ne go prifatile so obrazlo`enie deka ne im do{lo do tolku skapi kilimi, bidej}i `iveat vo ku}i koi prokisnuvaat.

Pi{uva: Rozita ZAKEVA