Generalno sobranie na Evropskata slobodna alijansa

"VINO@ITO" VO EVROPSKIOT PARLAMENT

Delegacija na "Vino`ito" na 9 i 10 noemvri 2000 godina u~estvuva{e vo rabotata na Generalnoto sobranie na Evropskata slobodna alijansa (ESA), koja se odr`a vo sedi{teto na evropskiot Parlament vo Brisel.

Me|u temite na dnevniot red be{e i potvrduvaweto, odnosno glasaweto od Sobranieto za priem na novi partii-~lenki, me|u koi i na partijata "Vino`ito".

Po ednogodi{en period vo koj "Vino`ito" be{e primeno i u~estvuva{e vo rabotite na Alijansata kako partija-nabquduva~, Generalnoto sobranie ednoglasno odlu~i da go primi "Vino`ito" kako polnopraven ~len na Evropskata slobodna alijansa.

Inaku, vo ovoj sojuz na 23 malcinski i regionalni partii od zemjite-~lenki na Evropskata unija vo evropskiot Parlament e pretstaven so 10 pratenici koi zaedno so 38 pratenici od grupata na "Zelenite" so~inuvat edinstvena koaliciona grupa so vkupno 48 pratenici koja e ~etvrta po golemina vo evropskiot Parlament.

Minatiot maj, vo periodot vo koj "Vino`ito" go ima{e statusot na partija-nabquduva~, koalicijata na ESA i na "Zelenite" upati, kako potez na solidarnost kon "Vino`ito" i makedonskoto malcinstvo, pismo do premierot na Grcija Simitis so barawe za preispituvawe na gr~kiot stav okolu malcinskite pra{awa. Vo pismoto, me|u drugoto, se bara{e od gr~kata Vlada do go priznae makedonskiot jazik kako malcinski jazik vo dr`avata.

Vo ramkite na rabotata na Generalnoto sobranie na ESA se razgovara{e za baraweto na "Vino`ito" da se ostvari poseta od grupa pratenici od evropskiot Parlament vo mestata vo Grcija vo koi `ivee makedonskoto naselenie, mesta vo koi se zboruva makedonskiot jazik. Datumot, odnosno vremeto na posetata }e se odredi vo sorabotka me|u "Vino`ito" i pretsedatelstvoto na ESA.

Vo ramkite na polnopravnoto ~lenstvo na "Vino`ito" vo Evropskata slobodna alijansa vo naslovot na grupata i vo logotipot, inaku pe~aten na formularite na grupata, }e se vklu~i i makedonskiot jazik ramnopravno so drugite jazici upotrebuvani od partiite-~lenki. Toa zna~i deka makedonskiot jazik i kirili~noto pismo za prvpat oficijalno }e se upotrebuvaat vo edna evropska institucija kako {to e evropskiot Parlament.

Za vremeto na rabotata na Generalnoto sobranie zasedava{e i novoformiranata mladinska sekcija na Evropskata slobodna alijansa vo koja u~estvuvaat pretstavnicite na mladinskite organizacii na partiite-~lenki. Vo sozdadenoto pretsedatelstvo, pretstavnikot na mladinskata organizacija na "Vino`ito" be{e izbran na mestoto na potpresedatel.

Politi~ki sekretarijat na partijata "Vino`ito"