Sobor na Sveti Arhangel Mihail i site bestelesni nebesni sili

KOJ E RAMEN NA BOGA?

Pi{uva: axika @ivanka Filipovska

  • "Da vnimavame! Da zastaneme dobro, da zastaneme so strav. Da stoime smerno pred na{iot Sozdatel i da ne pomislime na toa {to e sprotivno na Boga! I zaedno so nego site nebesni angelski vojski gromoglasno ja zapeale tor`estvenata pesna: svet, svet, svet e Gospod Savaot, polni se nebesata i zemjata so tvojata slava!"

Se pribli`uva golemiot praznik "Sobor na Sveti Arhangel Mihail i site bestelesni nebesni sili", posveten na vernite, poslu{ni, ~isti i nevini Bo`ji slugi - angelite, vernite ~uvari na hristijanskata vera, koi imaat dlabok koren vo istorijata, ~ove{tvoto i spasitelna uloga od po~etokot na sozdavaweto na svetot.

Gospod go sozdal duhovniot svet (angelite), u{te pred da go sozdade materijalniot svet (zemjata, yvezdite, ~ovekot itn.). Angelite se duhovi i zatoa se nevidlivi. Zborot angel zna~i vesnik. Tie se Gospodovi vesnici, glasnici, koi gi prenesuvaat Bo`jite zapovedi i poraki.

Svetata crkva n# u~i deka ima devet angelski ~inovi: {estokrilni serafimi, mnoguo~ni heruvimi, Bogonosni prestoli, gospodstva, sili, vlasti na~alstva, arhangeli i angeli.

BO@JIOT PRVOANGEL

Sekoj od ovie ~inovi vr{i posebna slu`ba. Za na~alnik i vojvoda na site devet angelski ~inovi, Bog go postavil prvoangelot Bo`ji, Sveti Arhangel Mihail. Toj e prvovrhoven arhangel i najgolem ~inona~alnik (stare{ina) na nebesnite sili. Koga satanata Lucifer, zaradi svojata gordost i od zavist kon Boga, posakal da bide ednakov so Boga, otpadnal od Boga i so sebe povlekol del od angelite. Toga{ verniot na Boga i hrabriot arhangel Mihail, zastanal na ~elo na celiot Sobor od angeli i silno izvikal: "Da vnimavame! Da zastaneme dobro, da zastaneme so strav. Da stoime smerno pred na{iot Sozdatel i da ne pomislime na toa {to e sprotivno na Boga! Izadeno so nego site nebesni angelski vojski gromoglasno ja zapeale tor`estvenata pesna: svet, svet, svet e Gospod Savaot, polni se nebesata i zemjata so tvojata slava!"

Sveti arhangel Mihail go pobedil satanata i negovite crni angeli - demonskite ne~isti sili, i gi otfrlil od neboto. Poradi toa {to angelite, slo`eno, zdru`no, ednoglasno zapeale slavej}i go Otecot i Sinot i Svetiot duh - Sveta troica, takvoto soedinuvawe na svetite angeli dobilo naziv Sobor na angelite. Zna~i Svetata crkva go vostanovila praznikot "Sobor na Sveti arhangel Mihail i bestelesnite nebesni sili", {to se praznuvaat na 08. 11. / 21. 11. po nov kalendar, vo spomen na ovoj Sobir. So toa im se oddava ~est i slava na bezbrojnite angeli, na celite nebesni angelski vojski. Angelite vo nebesnata erarhija, od site ~inovi imaat ponizok ~in. Me|utoa i site vi{i nebesni ~inovi, iako imaat razni nazivi, se vikaat so zaedni~ko ime, angeli, bidej}i site slu`at po Bo`jo nareduvawe. Svetoto pismo nepobitno svedo~i deka Bo`jite angeli neprekinato op{tat so ovoj svet. Imiwata na na~alnicite na angelskite sili se: Mihail, Gavril, Rafail, Uril, Salatil, Jegudil, Varahil i Eremil.

KREPOST BO@JA

Sveti Mihail na evrejski jazik zna~i: koj e kako Bog ili koj e ramen na Boga? Toj e najgolem borec protiv verskite eresi i najgolem ~uvar na pravoslavnata vera. Na ikonite se izobrazuva kako vojvoda, koj vo levata raka dr`i palmova zelena granka, a vo desnata dr`i kopje. So kopjeto go dopira Lucifer, satanata. Na vrvot na kopjeto ima pandelka so crven krst. Na nekoi ikoni e pretstaven so terezija vo ednata raka i ognen me~ vo drugata raka. Sveti arhangel Mihail poseduva neobi~na duhovna sila i ima vlast nad smrtta. Se spomnuva vo Stariot i vo Noviot zavet. Vo knigata na prorokot Danail, Sveti Mihail e opi{an kako pokrovitel na Evrejskiot narod. Vo Otkrovenieto na sv. Jovan Bogoslov, e opi{an kako hrabar za{titnik na hristijanite koj koga nastanala borba na neboto, go pobedil satanata koj ja mamel vselenata, zaedno so crnite angeli, i gi isfrlil na zemjata. Bezbroj i preslavni se negovite ~uda niz vekovite. Sveti Gavril zna~i krepost Bo`ja, blagovestitel e na najgolemite Bo`ji tajni. Na Presveta Bogorodica & ja donel vesta za za~nuvaweto i ra|aweto na Spasitelot na svetot. Toj & se javil pred smrtta i ja izvestil to~no koj den i vo kolku ~asot }e zamine na neboto kaj svojot sin. Sveti Rafail zna~i izlekuvawe od Boga, Uril zna~i ogan Bo`ji, Sveti Salatil - molitvenik Bo`ji, Sveti Jegudil - slavitel Bo`ji, Sveti Varahil zna~i - blagoslov Bo`ji, Sveti Eremil zna~i vozvi{uvawe Bo`jo.

Slava im na angelite i Presveta troica niz site vekovi. Da potsetime deka istiot den se slavi i Sveti Angel Lerinski.