Ogledalce, ogledalce

DALI E SAVO VO PRAVO?!

Gog ma Gog

Pra{ajte go filozofot za demokatijata, tri dena i tri no}i }e vi dr`i "predavawa" oti ja ima i oti ja nema. Otidete vo prvata menuva~nica, i toj {to broi pari, na pra{aweto }e vi vrati so pra{awe: "A, {to be{e toa demokratija?" Amalot stenkaweto od te`inata na tovarot, ne go smeta za diktatura!

Da ne ni e tolku sme{na situacijava vo koja se nao|ame, najmnogu po na{a vina, mnogu od nas bi pla~ele.

Objektivnata makedonska stvarnost sekojdnevno e ispolneta so nevideni turbulencii. Da gi brojam, mi e strav, da ne gi brojam, pak mi e strav. Mnogu humoristi, `urnalisti, politi~ari, profesori se obidoa izborniot debakl vo SAD da go identifikuvaat kako "makedonski patent", koj vo vid na virus se infiltiral vo amerikanskoto demokratsko tkivo. Cirkus, ama ne amerikanski, tuku makedonski. Poglednete samo so kakva revnost, serioznost i trpelivost se bara gre{kata vo izbornata tehnologija. Nikoj ne kreva panika, oti znae deka instituciite na sistemot na najubav mo`en na~in }e si ja svr{at zada~ata, vo odbrana na amerikanskata demokratska tvrdina.

Ako se vinovni, Amerikancite prvi }e priznaat deka izborniot model mora da go smenat. No, dotoga{ stopati, iljadapati }e proveruvaat i kontroliraat, kade e neodrazbiraweto. Demokratijata toa go saka i po~ituva.

Kaj nas s# {to se slu~uva na {teta na demokratijata, po~nuva i zavr{uva kako furija. Bea pretsedatelskite izbori, se slu~i toa {to se slu~i so albanskoto glasa~ko telo na Arben Xaferi, i nikomu ni{to. Dojdoa lokalnite izbori. ^ekajte, u{te ne se zavr{eni. Na izborite, ima{e s#, samo demokratija - ne... A, koga tuka }e se prikrade stravot, lek za taa bolest nema!

Iskreno vi velam: da bev blisku do Qub~o Georgievski premierot, }e go zamolev da pri~eka so izbrzuvaweto da im odgovori na pismoto na intelektualcite, a }e go "zgaznev" koga mu odr`a lekcija Savo Klimovski za negovoto - vospitanie.

Premierot, ili barem nekolkumina do Premierot mora da znaat deka "utroto e popametno od no}ta". Se se}avate na "Vartolomejskata i Valpurginata no}": no}ta na 24 juli, vo presret na stra{niot Vrtolum, godina 1572, katolicite gi masakriraa huganotite vo Pariz; a no}ta pak od 30 april, kon 1 maj gospodarkata Velpurga, gi sobira ve{ticite da diveat i grabaat.

Na{iot Premier mora da razbere, dodeka e na vlast, ne e i poet. Mene li~no mi se sfatlivi nekoi negovi "`estoki" aluzii, i drugite stilski figuri {to vo posledno vreme gi ar~i na razno-razni razgovori i intervjua. Ama ona so "Porto Karas" vo isto vreme e i negova li~na i kolektivna makedonska sramota. Ili ka`i kako {to e ili ne ka`uvaj ni{to.

Kako mlad novinar, Ilija Zafiroski i Pan~o Mihalov me u~ea: "Ako ve}e nema{ so {to da go napolni{ listiot hartija, toga{ ostavi go bel..." Ne zgre{iv, oti nikogo ne navrediv!

Na Premierot mu treba samo malku trpenie i vozdr`anost, da gi poka`e site svoi doblesti, oti li~no mislam deka sepak gi poseduva. Toa mom~e, se se}avate, edna{ odbi da bide premier i da sostavi vlada. Nekoi mu go zedoa za slabost, a nekoi za doblest. Potoa dolgi godini so neviden fanatizam ja predvode{e "najmakedonskata" partija kako opoziciska, no vo sekoj slu~aj so odgovornost za ve}e nastapeniot pluralizam i demokratija.

I sega, koga toa treba da go potvrdi kako partija na vlast, Premierot pravi gre{ki vo ~ekori. A, se znae {to sleduva po "pet li~ni"? Od pravilata nema begawe!

Savo Klimovski mo`e "stopati" da e komunist, ama ako stoi na branikot na demokratijata, za koja re~e deka vo Makedonija, ja nema dovolno, zo{to vedna{ se proglasuva za "crven |avol". Sre}ni se onie dr`avi koi tragaat po demokratijata, a ne onie koi tvrdat deka ja na{le!

Mo`ebi malku se zanesuvam, ama mi se ~ini u{te "sto" godini na ovie prostori, nema da najdeme i da barame ~ist nekomunist. Tolku mnogu se kontaminirani matkite na majkite.

I {to re~e tolku lo{o Savo? Deka "...Za deset godini ne se iskoristeni site mo`nosti na pluralizmot"!?

Pa ne se! Poglednete prvin koi bea pretsedateli na Parlamentot: Stojan Andov, Tito Petkovski i Savo Klimovski. Site koj od koj pogolem komunist!

Savo e vo pravo. Taka mene mi se ~ini, i predvreme im se izvinuvam na site {to ne mislat kako jas!

Me|utoa, verbalnite raspravi za makedonskata demokratija, veruvajte ne mi zna~at ni{to. Toa e kako onoj Kardelov "verbalen delikt" koj & ~uva{e "stra`a na toga{nata samoupravna Jugoslavija" ako bide{ miren i poslu{en, }e dobie{ rakovodno mesto!

Dosta so kolektivnata odgovornost. Vreme e sekoj poedinec da si go zaslu`i toa {to go zaslu`uva. Dosta "site sme vivnovni", kako {to mu re~e Horacie na princot Hamlet, "za smrtta na kralot". Savo Klimovski ne ja negira{e "vrvno" kako {to prokomentira Premierot, parlamentarnata demokratija, tuku re~e deka toa ne se koristi. A, zo{to? Odgovorot e kako vo prikaznite: "Site nie si znaeme"!