Sveti Kuzman i Damjan i svetite mo{ti na Sveti Velikoma~enik \or|i

"BESPLATNO DOBIVTE, BESPLATNO DAVAJTE"

Pi{uva: axika @ivanka Filipovska

  • Svetite Bessrebrenici Kuzman i Damjan pravele ~uda za vreme na `ivotot, no i po smrtta. Tie le~ele od sekakvi du{evni i telesni bolesti, ispolnuvaj}i ja Hristovata zapoved zabele`ana vo Svetoto pismo po Matej
  • Mudriot Hristov vojnik, Sv. \or|i, go povikal vo zatvorot svojot veren sluga, go pregrnal, go baknal i go zamolil po smrtta teloto da mu bide preneseno vo Lida, Palestina

Svetata crkva na 1. 11./14.11. gi slavi hristijanskite velikani, bra}ata Svetite Bessrebrenici Kuzman i Damjan - svetite lekari koi rabotele bez da ja naplatat uslugata i nivnata majka Sveta Teodotija. Rodeni se vo Azija, nivnata majka bila vdovica i gi vospitala da veruvaat vo vistinskiot Bog. Tie pravele ~uda za vreme na `ivotot, no i po smrtta. Le~ele od sekakvi du{evni i telesni bolesti. Ja ispolnile Hristovata zapoved zabele`ana vo Svetoto pismo po Matej: "Besplatno dobivte, besplatno davajte". Lekuvale zaradi slava na Boga od sekakvo zlo i |avolski mre`i, so qubov kon nego i bli`nite.

Svojot `ivot go zavr{ile mirno, najprvin Sveti Kuzman, potoa Sveti Damjan. Po smrtta bile pogrebani vo ist grob vo Fereman (Mesopotamija). Podocna, nivnite sveti mo{ti bile preneseni vo Amin.

JUNA^KA SMRT

Na 3. 11./16.11. se proslavuva prenesuvaweto na mo{tite na slavniot Sveti Velikoma~enik \or|i Pobedonosec od Nikomidija (Mala Azija) vo gradot Lidija (Palestina). Za vreme na carot Dioklecijan, na 20-godi{na vozrast go dobil visokiot vojni~ki ~in tribun. Zaradi poka`anata hrabrost vo bitkite, carot go proizvel vo u{te povisok ~in i go pridru`uval pri patuvawata, a voedno bil i carski sovetnik. Znaej}i deka zaradi verata vo Hrista nabrgu }e nastrada, Sveti \or|i go razdal svoeto bogatstvo i imot na siroma{nite, a robovite gi oslobodil. Pred carot, knezovite i senatorite hrabro izjavil deka e hristijanin. Ja otfrlil svetskata slava i carskata po~est od qubov kon Hrista, a Bog za taa qubov go nagradi so ve~en `ivot na neboto. Go frlile vo zatvor. Mu stavile te`ok kamen na gradite, go vrtele na trkalo so klinci koi navleguvale vo teloto, mu dale smrtonosen otrov, go ostavile da stoi tri dena zakopan vo rov, ostavaj}i mu ja samo glavata nad zemja. Go tepale dodeka tr~al vo usviteni ~izmi so {ajki. Seto toa juna~ki go podnel so Bo`ja pomo{. Gledaj}i gi negovite ~uda imperatorkata Aleksandra, glavniot gata~ Atanasije, Glikerije, Donat, Terina, gradskite sudii Anatolij i Protoleon poveruvale vo Hrista. Carot naredil da bidat pose~eni so me~ Sveti \or|i, Anatolij i Protoleon vo 303 g., a carskata `ena, bla`enata Aleksandra go ispu{tila svojot duh na gubili{teto u{te pred da ja dopre me~ot. Mudriot Hristov vojnik, Sveti \or|i, go povikal vo zatvorot svojot veren sluga, go pregrnal, go baknal i go zamolil po smrtta teloto da mu bide preneseno vo Lida, Palestina.

HRISTOVIOT VELIKOMA^ENIK

Preku nad~ove~kite maki i stradawa na koi bil izlo`en, Sveti \or|i so smrtta se proslavil i stanal Velikoma~enik Pobedonosec. I negoviot tatko nastradal ma~eni~ki. Za vreme na carot Konstantin Veliki svetite i ~udotvorni mo{ti na Sveti \or|i bile preneseni vo Lida i pogrebani vo hramot posveten na negovoto ime koj go izgradile pobo`nite hristijani. Gi prenele na denot na osvetuvaweto na hramot. I den-denes tamu po~ivaat, a lu|eto im se poklonuvaat vo posebna grobnica pod crkvata. Na grobot, na gornata mermerna plo~a e izraboten dopojasen reqef na Sveti \or|i koj dr`i kopje vo race. Nad grobot, na yidot stoi ikona na koja Svetecot e pretstaven kako mlad vojnik koj java na kow i go ubiva zmejot, dr`ej}i kopje so krst na vrvot - svetoto nepobedivo oru`je.

Grobot na Sv. \or|i vo gradot Lida vo Palestina