Pamflet so antimakedonska sodr`ina

MAKEDONIZMOT - LO[IOT DUH ZA SRBINOVSKI

Podgotvila: Rozita ZAKEVA

  • Na drzok i perverzno negatorski na~in se anatemisuva makedonskoto i s# se frla vo pregratkite na bugarskoto. So ironizirawe i omraza pi{uva Srbinovski za s# {to e so makedonski nacionalni belezi, a od druga strana ja veli~i bugarskata duhovnost
  • Vo ovaa kniga iskrivoli~ena e makedonskata kultura, jazik, nacija od ~ovek, koj sebesi se deklarira kako makedonski Bugarin. Toj bezobyirno ja valka i prekrojuva istorijata na makedonskiot narod

Knigata na Mladen Srbinovski "Obedi ni{to`nosti", vo izdanie na "Na{e delo" od Skopje, e pamflet so antimakedonski i antiistoriski sodr`ini. Ovaa kniga na dveste stranici so fakti gi potvrduva negovite stavovi za makedon{tinata. Obvinuvawata deka Srbinovski pove}e miluva da se deklarira kako Bugarin, a ne kako Makedonec, se potvrduvaat so negoviot stav deka makedonizmot e ideologija koja pove}e od polovina vek pretstavuva antibugarstvo.

JAZIKOT MAKEDONSKI

Vo "Obedi ni{to`nost" avtorot gi razrabotuva problemite za navodnite bugarski koreni na makedonskiot jazik, nacija, kultura. Na drzok i perverzno negatorski na~in se anatemisuva makedonskoto i s# se frla vo pregratkite na bugarskoto, veli Van~o Meanxiski vo svojot tekst objaven vo "Nova Makedonija" (12-13 juni 1999 godina), so naslov "Tetovirawe na makedonskata nacija i dr`ava". So ironizirawe i omraza pi{uva Srbinovski za s# {to e so makedonski nacionalni belezi, a od druga strana ja veli~i bugarskata duhovnost i "nejzinite visoki 'evropejski' strojnosti".

Dr`avata vo koja `ivee, tvori i direktoruva{e, avtorot ja narekuva Turbomakedonija. Negovite stavovi za maj~iniot jazik na koj se {koluval se slednite: "So na{iov jazik odamna ne se letnuva: otsekoga{ go znam inflatoren i izaben, vo krotka pokornost pred silite na denot. Slu`eweto vo nego e kurs po pelte~ewe. Jazicite vo slepite evropski }o{ovi se obedi radioaktivna ni{to`nost skladirani vo ~ove~ki ampuli. Glavnoto |ubri{te od koe se gnoi na{iot jazik se blutkavi samoupravni floskuli, srpski kafeanski dert i skopski uli~en sleng. Turbo-jazik za turbo-narod. Turbojazik za turbonarod, zna~i 'ne{to me|u bugarski i kineski'". Eve, vakvi karakteristiki mu dava avtorot na sovremeniot standarden makedonski jazik.

MAKEDONIZAM

Lo{iot duh koj postojano e vo borba so Srbinovski e makedonizmot. Citat: "Dr`avnata ideologija na makedonizmot pove}e od polovina vek e antibugarstvo, znak za prepoznavawe za 'Makedonija bez metafori'. Ideolo{ka pravovernost e izbegnuvawe na sekoj na~in kontakt so Bugarija duri i vo mislite, puritanizam vsaden vo nas kako usloven refleks. Makedonizmot i hristijanstvoto rabotat na ist princip, na samoobvinuvawe poradi prviot grev, izobilno polzuvan pri site prisili na nasilno vsaduvawe na novata svest vrz egzarhiskoto naselenie vo Makedonija. Na postojanata religiozna matrica samo & dade nova znakovnost. Makedonizmot, kako sekoj fundamentalizam bara bespogovorni vernici i za nego sme gre{ni od ra|aweto i samo so molitva }e si gi otkupime grevovite: gre{ni sme {to u{te so vcicuvaweto na maj~inoto mleko go primame vo nas predavstvoto". Makedonizmot kako te{ka trauma provejuva niz "Obedi ni{to`nost". Za nego, site vrhovizmi vo Makedonija se so negativna konotacija, no bugarskiot e vistinskiot i toj mu go nosi dobroto na makedonskiot narod. Vo ovaa kniga iskrivoli~ena e makedonskata kultura, jazik, nacija od ~ovek koj sebesi se deklarira kako makedonski Bugarin. Toj bezobyirno ja valka i prekrojuva istorijata na makedonskiot narod so svoeto pi{uvawe za periodi va`ni za opstojuvaweto na Makedonija: Ilindenskoto vostanie, NOV, Sanstefanskiot miroven dogovor, Berlinskiot kongres, pluka i po na{iot osnovopolo`nik na makedonskiot literaturen jazik, Krste Petkov-Misirkov, a i po makedonskiot najistaknat lingvist - Bla`e Koneski.