VOSKRESNUVAWE NA TERORIZMOT VO MAKEDONIJA

Pretsedatelstvoto, Nacionalniot komitet i Nau~niot forum na Sojuzot na dru{tvata na istori~arite na Republika Makedonija, na sostanokot {to be{e odr`an na 25 oktomvri pokraj tekovnite raboti, rasprava{e i za baraweto na bugarskiot ambasador vo Republika Hrvatska, vo \akovo da im se podigne spomenik na bra}ata Miladinovci kako na bugarski dejci, kako i za novoformiranoto Zdru`enie na gra|ani "Radko" vo Ohrid.

Prika`uvaweto na bra}ata Miladinovci kako bugarski dejci od strana na Republika Bugarija go smetame za prisvojuvawe na del od istorijata na makedonskiot narod, {to se pravelo vo ne tolku dale~noto istorisko minato. So toj akt se bara deloto na bra}ata Miladinovci da se otu|i od narodot za koj be{e nameneto - makedonskiot, ve{ta~ki da se izmeni i da se pripoi kon bugarskiot, {to pretstavuva svoeviden apsurd. Takvoto barawe na bugarskiot ambasador vo Hrvatska go smetame za provokacija i za otvoren atak vrz makedonskiot narod i vrz Republika Makedonija, poradi {to javno go osuduvame.

Vo odnos na Zdru`enieto na gra|ani "Radko" od Ohrid, trite rabotni tela na Sojuzot na dru{tvata na istori~arite na Republika Makedonija smetaat deka takvite zdru`enija koi vo na{ata dr`ava se registriraat vrz osnova na Ustavot na Republika Makedonija, spored svojata programa i celi pretstavuvaat osnova za voskresnuvawe na terorizmot vo Makedonija koj po Prvata svetska vojna na makedonskiot narod mu nanese najgolemo zlo.

Sojuz na dru{tvata na istori~arite na R. Makedonija

d-r Vasil Jotevski, pretsedatel


CRNI DEJSTVIJA PROTIV MAKEDONCITE

Povod: Podmetnatiot po`ar vo crkvata "Sveti \or|i" vo Melburn

Ogor~enost i najostra osuda izrazuvaat ~lenovite na Zdru`enieto na Makedoncite od Egejskiot del na Makedonija - Bitola, za podmetnatiot po`ar vo makedonskata crkva "Sv. \or|i" vo Melburn, Avstralija.

Zgrozeni sme od toj ~in na podmolni crni dejstvija protiv Makedoncite i makedonskiot duh, kultura, istorija, tradicija i obi~ai. Dejstvija koi se protiv Makedoncite i samobitnosta na na{iot narod. Dejstvija protiv duhovnoto obedinuvawe na celokupniot narod {iroko vo svetot.

Ako e toa delo na tu|inci - pripadnici na drugi narodi koi se protiv samobitnosta na Makedonija i Makedoncite, toa nema mnogu da n# zagri`uva, zatoa {to veruvame vo na{ata sila i vo na{iot duh. Nie }e izgradime u{te poubava makedonska crkva i u{te mnogu takvi crkvi.

Makedonskoto ime nema da zagine!

Ako crnite du{mani se od redovite na Makedoncite, koi toa go napravile od li~ni ili od nekakvi interesi na grupacii - politi~ki ili ekonomski, toga{ nie izrazuvame zgrozuvawe i ogor~enost i gi osuduvame i na ovoj i na onoj svet da bidat prokolnati od celiot makedonski narod i da gorat vo pekolot!

Nie kako Zdru`enie sme protiv onie {to go potkopuvaat edinstvoto na Makedoncite nasekade kade {to `iveat, bez razlika na nivnoto mesto na ra|awe.

Gi povikuvame Makedoncite da se splotat vo edinstvenata partija, a toa e Makedonija!!!

Duhovnoto obedinuvawe na Makedoncite zavisi od samite Makedonci!!!

Pretsedatelstvo na Zdru`enieto Aleksandar Popovski,pretsedatel


KLUB "MAKEDONSKO SONCE"

Vi ispra}ame srde~ni pozdravi od Upravata na klubot "Makedonsko sonce" vo Eberzberg - Munhen.

Na 1. 10. 2000, nie Makedoncite koi sme na privremena rabota vo Germanija se sobravme i go osnovavme na{iot klub na koj mu dadovme ime "Makedonsko sonce". Glaven organizator i inicijator e g. Atanas Jakimovski kogo nie, site Makedonci, ednoglasno go izbravme za pretsedatel. Na sostanokot neutralni po~esni gosti bea od Karlsrue , Tiho Lozanovski so negovata majka Borka. Tie kako dolgogodi{ni aktivisti gi prenesoa nivnite iskustva i na klubot mu podarija knigi.

Vo tajnoto glasawe, prisutnite Makedonci za zamenik na pretsedatelot go izbraa g. Risto Arizanov, za sekretar g. Zoran Tabanov so negoviot zamenik Mile Srebrenov, za blagajnik g. Venco Todorov, a zamenik g. Darko Tenev. Se izbra i nadzorna Komisija od 3 ~lena i toa Silvana Tabanova, Van~o Arizanov i Asparuh Mitrev.

Site prisutni se za~lenija vo novoformiraniot klub "Makedonsko sonce" i go uplatija iznosot 55 dm za ~lenarina.

Upatuvame povik do site Makedonci koi `iveat vo okolnite mesta da se za~lenat vo ovoj klub, da go neguvame na{iot jazik, na{ite obi~ai i tradicii.

Vera Koceva, Minhen