Makedonski pluralizam

@ENSKO [OU VO PARLAMENTOT

Pi{uva: Mi{ko TALESKI

  • [to li mislat site onie {to se nao|aat vo zemjava i {to n# gledaat? Se krstat li, se fa}aat li za glava, n# pcujat li ili voop{to ne obrnuvaat vnimanie na na{ata malogra|an{tina?
  • Dodeka "pametnite" ni ja krojat sudbinata i idninata, nie }e go ~ekame sekoj prvi za da ja dobieme socijalnata pomo{. Za plati i ne zboruvame zatoa {to i tie se socijalna pomo{

I nedelava koja izmina re~isi celosno be{e vo znakot na parlamentarizmot. Gi ~uvme istite raboti {to sme naviknale so meseci i godini nanazad da gi slu{ame. Koj bil kradecot, koj pi{tolxijata, koj ubiecot itn. @enite po~esto po~naa da im gi rasipuvaat smetkite na ma`ite natprevaruvaj}i se koja od koja e posuperiorna. Valentina, \ulistana ili Radmila? Dve nasproti edna. Ednata bila poemotivna od drugata, drugata poagresivna od prvata, tretata popoeti~na od drugite dve. Ostanatite ma`i-parlamentarci, seir gledaat. Prviot me|u ednakvite, Savo Klimovski, za toa }e re~e: "Deneska gledame `ensko {ou" . Ne{to sli~no kako na "Pink" televizija koga Lepa Brena, Vesna Zmijanac i Mira [kori} ja peat popularnata "Mu{karci".

Koga Radmila [e}erinska }e re~e deka ovaa dr`ava e nenormalna, nejzinite sopartijci velat: "O da, da, da, da, da", a protivnicite: "O ne, ne, ne, ne, ne".

Navistina, na{iot Parlament stana vistinsko {ou i toa grandiozno.

NAJMLADOTO PORTPAROL^E

@enskata kavga pomina {to pomina, sega na udar se najde i najmladoto portparol~e {to Makedonija dosega go imala poradi negovata izjava (slu~ajna ili namerna) deka ona {to se rasprava vo Sobranieto e glupost. Navredeni se najdoa, pred s#, opozicionite partii koi so poddr{ka na Klimovski pobaraa izvinuvawe od vladiniot soop{tuva~. Dilemata dali takvata izjava e li~na portparolska ili stav na celata Vlada ostana enigma. Rabotite po~naa da se izvrtuvaat, da se krie opa{kata, s# so cel da ne se ra{iri i ovaa neprofesionalna izjava.

[to li mislat site onie {to se nao|aat vo zemjava i {to n# gledaat? Se krstat li, se fa}aat li za glava, n# pcujat li ili voop{to ne obrnuvaat vnimanie na na{ata malogra|an{tina? A takvi gi ima mnogu, no mol~at.

Ili se beter od nas ili im e nezgodno da n# kvalifikuvaat. Rabotite kaj nas treba i mora da se ras~istat. Barem od ovaa sfera za koja denovive se zboruva{e vo zakonodavniot dom. Ako tuku - taka se premine preku niv, mnogu e verojatno deka ve}e na prvite sledni izbori }e ni se povtorat, pa duri i nadminat. Ne mo`e nekogo da pretepate, a za toa nikoj da ne odgovara. Ne mo`e nekogo da naklevetite za ne{to {to ne e taka, a potoa da si ja podvitkate opa{kata. Ne mo`e isto taka da napravite obid za lin~ toa da go poddr`ite. So ovie raboti stanavme Isto~en Timor, Filipini, Albanija. A na sobirite site znaat da re~at demokratija i pravna dr`ava. UTOPIJA !!! Ako ova ti bilo demokratija, toga{ {to e avtokratija? Ne{to podobro ili tiranija?

Vakov moderen oblik na demokratija sproveduva{e i Milo{evi}.

Ste go ~ule li nekoga{ Slobo da ka`e ne{to lo{o za narodot ili demokratijata? Sekoga{ govore{e za mir, stabilnost, prosperitet, razvoj i sloboda. No, toa be{e samo teorijata, a praktikata poka`uva{e ne{to drugo. Se prepoznavame li? Aj, da ne se la`eme, prv sosed ni be{e, barem imavme od kogo da u~ime. Mototo na Slobodan: "Vas mo`e da bije samo na{a policija i niko drugi", mo`e da si go prifatime i nie. Doa|aat takvi vremiwa. Ne se opametivme i ne. Site devijacii ni stanaa sekojdnevie i normalna rabota. Normalno e da glasate za desetmina, normalno e tepate nekogo zatoa {to ne misli kako vas, normalno e da ostanete bez rabota, normalno e da "drpnete" milioni marki, normalno e da klevetite za ni{to, normalno e da la`ete. S# e normalno, samo Ustavot i zakonite ne se normalni. Onoj koj }e gi po~ituva }e go pravat naiven, prost i budala. Site ostanati se pametni i demokrati.

K - 15 NAJDOBROTO OD MAKEDONIJA!

Dodeka "pametnite" ni ja krojat sudbinata i idninata, nie }e go ~ekame sekoj prvi za da ja dobieme socijalnata pomo{. Za plati i ne zboruvame zatoa {to i tie se socijalna pomo{. Se poraduvaa malku buxetarite so godine{niot K-15 i paket~iwata {to ~i~ko Bedredin im gi dade za da se omezat. Za toa kolkava radost im pri~inuva{e toa paket~e }e vi ka`am za eden slu~aj koj go zabele`av vo avtobus, odej}i na rabota. Se vra}aat od rabota trojca buxetari, dve `eni i eden ma`, i vo avtobus razgovaraat za ona {to u{te treba da go zemat od paket~eto. Vo racete dr`at po edna pita ka{kaval, ja fatile kako kolsko trkalo i se smeat poneseni od radosta {to dobile i vakov "luksuzen" prehranben proizvod.

"More odi doma", mu veli ednata `ena na svojot pristar kolega , "`ena ti ti mesila topol leb, se~i ka{kaval i jadi. Ovaa nedela }e istera{".

Se simnaa trojcata od avtobusot i edna `ena od avtobusot dofrla: "Vie arno }e jadete ka{kaval, a nie {to? Grav cacar?" Ostanatite patnici vo avtobusot po~naa da se smeat. Vedna{ sfativ deka e socijalen slu~aj.

Si rekov, na {to spadna narodov, da zaviduva na edna pita ka{kaval, da zaviduva na jadeweto. Nema nekoj od koko{arnicite na Tupurkovski da kasneme po nekoe kopan~e ili belo mevce, nema nekoj od pogonite za ke~ap i majonez da im napravime na decata po edno sendvi~e, nema ni{to od sviwarskite farmi da napravevme nekoe skari~e za vreme na vikendot. A tolku se podgotvuvavme za niv. Vaka bez niv, narodot izgladne i sega }e ~eka ka{kaval~e, salam~e i sirence, ama pritoa mora brzo da gi izede za{to }e im pomine rokot.

"Denovi li se denovi , argatski maki golemi ...

skotski cel `ivot raboti za drugi tu|i imoti".

Najadi se, napi se i legni si. Za drugo ne razmisluvaj. ]e po~nat i lekarite ovie recepti da vi gi prepora~uvaat. Arno ama, ako ima kaj da se legne, nema {to da se kasne i da se pie. So leb i voda ne biva rabota. Du{ata si saka po nekoe pu{eno vrat~e i pivce. Ova novovo prilepsko stana dosta popularno. Veli : "Ako se fa}a{ , fati se za dab". Bidej}i nemame pari da se fatime za dab, }e se fatime za stap i so nego pravo v planina ovci da terame. Starite velat: "So `ivotni podobro }e se razbere{ otkolku so lu|e".