Vernite Hristovi apostoli i Sveta Velikoma~enica Zlata Meglenska

"VERUVAM SAMO VO GOSPODA ISUSA HRISTA"

Pi{uva: axika @ivanka Filipovska

  • "Tie ne go najdoa teloto, tuku samo edna pla{tanica"
  • "Jas veruvam i se poklonuvam samo na Gospoda Isusa, i od nego nema da se otka`am, pa makar i da me se~ete na sitni par~iwa; a osven toa sum se zarekla na devstvena ~esnost, koja{to ne mo`e ni{to da ja izmeni"

Golemiot apostol Toma e eden od dvanaesette Hristovi apostoli koj se proslavuva na 6.10/19/10. Se rodil vo galilejskiot grad Paneada. Go propovedal Evangelieto vo Indija i Meliapor. Vr{el ~uda i gi otkrival i potvrduval bo`jite tajni. Toj e svedok za Hristovoto voskresenie i stavaj}i ja svojata raka vo Hristovite rebra, se uveril deka Hristos voskresnal i e `iv. Sv. Apostol Toma (zaedno so drugite apostoli) svedo~i deka Bo`jata Majka, kako i nejziniot sin, voskresnala na tretiot den i so teloto bila voznesena na neboto. Vo toa se uveril koga go otvorile nejziniot grob za da & se pokloni. "Tie ne go najdoa teloto, tuku samo edna pla{tanica". Kalamidskiot car Muzdij, bidej}i apostolot ja krstil `ena mu i sinot, go osudil na te{ki ma~ewa i smrt. Pet vojnici go probodele Sv. Apostol Toma so pet kopja i hrabriot veren u~enik se udostoil za carstvoto Bo`je.

SVETI APOSTOL JAKOV

Sv. Ap. Jakov Alfeev e eden od dvanaesette Hristovi apostoli. Go propovedal Evangelieto vo Elefteropol i Egipet. Toj e svedok za `ivotot i delata na Hrista. Umrel ma~eni~ki, koga neznabo`cite go raspnale na krst vo Ostracin, Egipet. Se proslavuva na 22 oktomvri. Sveta Velikoma~enica Zlata Meglenska `iveela kon krajot na 18-tiot vek. Za nejziniot `ivot i ma~eni~ka smrt doznavame od `itieto napi{ano na gr~ki od o~evidecot na ma~eni{tvoto, Nikodim Svetogorec vo 1790 g. Podocna, vo 1862 god., nejzinoto `itie bilo prevedeno vo Sankt Peterburg na ruski jazik od sve{tenikot Petr Solovjev. Bilo izdadeno i na bugarski i srpski jazik, a vo 1996 g. od J. Takovski i D. Milovska i na makedonski jazik.

Sv. Zlata Meglenska e rodena vo s. Slatina, Meglenska oblast, Egejska Makedonija. Imeto Zlata sosema i odgovaralo na nejzinata priroda. Poradi retkata ubavina bila zabele`ana od eden Tur~in. Toj re{il da ja potur~i i obes~esti. Organiziral silexiski grabe` i ja odnel doma. Ja ubeduval da premine vo islamskata vera, vetuvaj}i i deka }e se o`eni so nea, a vo sprotivno }e bide izlo`ena na te{ki ma~ewa. Taa hrabro go odbila so zborovite: "Jas veruvam i se poklonuvam samo na Gospoda Isusa, i od nego nema da se otka`am, pa makar i da me se~ete na sitni par~iwa; a osven toa sum se zarekla na devstvena ~esnost, koja{to ne mo`e ni{to da ja izmeni" (prev. od ruski M. Georgievski).

PODVIG NA VELIKOMA^ENICA

Roditelite i sestrite na Zlata ja ubeduvale prividno da se otka`e od Hrista, no poradi toa taa se otka`ala od niv. Taa ~uvstvuvala dolg kon Hrista i kon Makedonija. Turcite ja frlile vo temen zatvor, ja tepale, a teloto & go prekrile so rani. Glavata & ja probodele so usvitena `elezna {ipka. Bog ja blagoslovil da go izdr`i do kraj podvigot na Velikoma~enica. Ja obesile na drvo, a teloto & go isekle na sitni par~iwa. Po~inala na 13.10/26.10.1795 g. Na ikonite i freskite se slika vo makedonska narodna nosija, so {amija prefrlena preku ramewata i so krst vo racete. Hram posveten na Sveta Zlata Meglenska se gradi vo s. Saraj, Skopje. Makedoncite ne treba da zaboravat ~ie ~isto srce ranuvale Turcite, ~ija krv te~ela. Tie stradawa, krvavi rani i solzi bile i na makedonskiot obespraven narod.