TRKALEZNA MASA: "Kom{i-kapixik. Kultura i politika-umetnosta i deficitot na setilnosta"

MULTIKULTURIZMOT - IMPERATIV NA MAKEDONIJA?

Pi{uva: Marina STAMENKOVA

  • Periodot od poslednite nekolku godini vo Makedonija, kako godini na radikalni politi~ki i ekonomski promeni, donesoa isto taka promeni i vo oblasta na kulturata. Vo toj odnos kulturata vo Makedonija se soo~uva i so identifikacija na eden redefiniran kulturen model imenuvan kako multikulturen

Na 18 oktomvri vo organizacija na Zdru`enieto na gra|ani "359o - Mre`a za lokalni i subalterni hermenevtiki", kako i programskiot odbor na proektot, be{e odr`ana Trkalezna masa vo kulturnata lokacija "Mesto" kade {to se promovira{e proektot "Kom{i - Kapixik. Kultura i politika - umetnosta i deficitot na setilnosta".

Proektot se zafa}a so problemot na derivatnosta na diskursite na voveduvaweto na multi - kulturniot model vo Makedonija i mestoto na umetnikot vo ostvaruvaweto na proekciite na toj model. Proektot opfa}a tri programski sodr`ini so cel da gi izdvoi potrebite za novi kulturni diskursi i da predlo`i rabotna {ema na mo`ni termini i kategorii koi{to }e ja definiraat postoe~kata tranziciona priroda na kulturniot razvoj vo regionot i }e strukturiraat sistem na kulturni vrednosti relevantni za idninata na makedonskiot multi - kulturen prostor. Niz prakti~ni, teoretski i metodolo{ki istra`uvawa proektot }e ovozmo`i podlaboki analizi na sega{nite uslovi vo oblasta na multikulturnoto definirawe na kulturata vo Makedonija.

DOVERBA I RAZBIRAWE

Periodot od poslednite nekolku godini vo Makedonija, kako godini na radikalni politi~ki i ekonomski promeni, donesoa isto taka promeni i vo oblasta na kulturata. Vo toj odnos kulturata vo Makedonija se soo~uva i so identifikacija na eden redefiniran kulturen model imenuvan kako multikulturen. Multikulturniot model pretpostavuva deka zada~a na razli~nite kulturni modeli bi trebalo da razvijat potoleranten, a preku toa i pokreativen odnos so cel izgradba na sostojba na doverba i razbirawe. Bidej}i kulturniot identitet od minatoto, zasnovan na jugoslovenskiot se izmeni i se napravi svrtuvawe kon zapadnata kultura, se pojavi negova nefunkcionalnost tokmu poradi faktot {to makedonskata kultura e specifi~na vo odnos na identitetniot konflikt koj makedonskata kultura go ima kon sosednite zemji. Vo toj kontekst ovoj proekt kako predmet na obrabotka se obiduva da odgovori na pra{aweto: dali multikulturizmot mo`e da bide vistinski imperativ na makedonskata kultura?

CELI NA PROEKTOT

Proektot "Kom{i - Kapixik. Kultura i politika - umetnosta i deficitot na setilnosta" ima za cel da ja problematizira koncepcijata na multikulturizmot razgleduvaj}i ja derivatnosta kako princip vo prezemaweto na multikulturniot model i da go vovede dejstvuvaweto kako princip za dobli`uvawe me|u raznite kulturi na prostorot na Makedonija. Toj ima za cel da gi pretolkuva minatite i sega{nite teoriski odreduvawa i imperativi na kulturnata zadnina i da odredi posoodvetni sistemi na kulturni vrednosti za postoe~kite sostojbi. Vo taa smisla proektot predlaga da se ispitaat i istra`at razni i razli~ni sistemi na vrednosti i tolkuvawa na makedonskata umetnost i kultura i da se otvori patot kon pronao|awe na najsoodvetnite.