Ogledalce, ogledalce

ESENSKA SESIJA

Gog ma Gog

Izborot na mestoto za `iveewe odsekoga{ bil li~en rizik. Balkanot, kako Bermudskiot triagolnik, najgolem rizik! Taka e "sto otsto", ama ajde, kako da izbegame?!

Nema begawe. Neodamna papata vo Rim na vernicite im pora~a {to im pora~uvale site dosega{ni papi: NE PLA[ETE SE OD @IVOTOT!

Koga slu{am oti prviot zbor na site Srbi, i prvata obvrska na sekoj Srbin im e demokratijata, po totalitarizmot na Milo{evi}, seriozno si mislam, majkata, znaat li Qub~o, Branko i drugite lideri na partiite od Makedonija edna{ zasekoga{ da napravat demokratska dr`ava? Ili si igraaat so demokratijata kako so Rubikovata kocka!

Vo prikaskata za "Titovata Jugoslavija" se raska`uvaat pikanterii od tipot na najneproverenite slu~uvawa, koi ne morale, no mo`ele da ja izmenat duri i geografskata karta na Balkanot. Edna od tie "pikanterii" e zo{to Tito sedumdesettite godini, koga Evropskata zaednica mu nudela da & pristapi, mol~elivo odbil? Odgovor e: Ne mo`el dvapati na ruskite diktatori, prvin Stalin, potoa Bre`wev da im re~e - ne!

E, sega kako nezavisna, samostojna Makedonija }e ~ekame mo`ebi posledni (da ne dade Gospod) da vlezeme vo Evropskata unija. Li~no mu veruvam na papata i ne se pla{am od `ivotot! Ama zo{to tolku se pla{at Branko, Qub~o, Cile, Xaferi, Gu{terov, Trajanov, Yingo, Penov. Makedonija e zemja kako onaa sveta planina na koja Gospod mu re~e na Noe da se istovari po potopot. Istorisko pra{awe e samo, dali Noe gi odbral "vistinskite `ivotni" {to gi ponel vo kov~egot?!

Zabele`uvate, upotrebuvam eden mnogu surov, ~uvstvitelen i ne ba{ prepora~liv zbor "strav" direktno upaten do "neustra{livite" lideri, i toa so mnogu "~ista sovest". A, zo{to da ne, koga site tie so nevidena stravotija izleguvaat na izbori, pla{ej}i se za nivniot ishod, koristej}i arsenal od nedoli~ni oru`ja i orudija, samo i samo da pobedat!

Imav edna baba, koja kako dete me tera{e "da & dr`am" od predenoto da napravime klop~e. Priznavam, ponekoga{ si poigruvav so starosta na baba mi i od klop~eto pravev - kol~opere. Na moja {teta! Taka Qub~o, si poigra so onie lesno veteni i famozni 10 otsto (a, nikoj ni{to nitu go tera{e, nitu mu bara{e) i od Makedonija napravi "izbira~ko bojno pole".

Koga eden premier }e veti ne{to, vo pra{awe e ve}e sueta. Za taa da ne bide povredena, mora da se odbrani. I planot "Azbuka" so pozajmuvawe na podplanovite A, pa B, pa V... go "pikna" eks-premierot Branko vo istoto "duvlo" so Qub~o. Kako {to trgnale, site lideri eden den }e se soberat na pozicijata koja }e gi "svrti" protiv Makedonija, ako ne ja nadrasnat suetata.

So po~etokot na "esenskata sesija" na makedonskiot Parlament, ne gledam, novi popovolni vetrovi nad makedonskoto parlamentarno nebo. Savo Klimovski i natamu e samo glaven "dispe~er" na naso~uvawe na navredite koi doa|aat od govornicata. O~igledno ne mo`e da gi odbrani, oti ni kaj ednite, ni kaj drugite, go nema onoj minimum "imunitet" da go spre~i makedonskiot sindrom na omalova`uvawe! Vo hrvatskiot Sabor, toa ne se ni sonuva, a kamo li da se slu~i: spikerot Tomi~i} (Zlatko) tolku e buden i aktiven {to ne dozvoluva ni edno malku "posilno zbor~e" da ja pomine "`oltata linija" koja vodi do navreda. Tamu zborot na navreduva~ot se odzema, a kaj nas, navreduva~ot se ostava na govornica dodeka ne - "ubie"!

[to & tekna na opozicijata {to bara{e rasprava za kriminaliziranite lokalni izbori, koga kako lo{ "advokat na narodot" ne znae da go odbrani negovoto pravo na glas, a vo isto vreme da ne bide izlo`en na otstrel?!

I pozicijata i opozicijata mora da znaat deka "sto godini" ovde na ovie makedonski prostori }e se zboruva za najnevinite ubistva {to se slu~ija na izbira~ki mesta, letoto Gospodovo 2000-ta, i isto kako {to "milion godini" }e se spomnuva turskoto robstvo.

Demokratija, gospodine Qub~o i gospodine Branko, & treba na ovaa zemja! Se "jade" li taa demokratija, ili se "pie", ne znam, samo znam deka ne sum sloboden ~ovek, deka nemam pravo na rabota, oti ovde dolgi godini vladee pravoto na nerabota, deka ako ka`am ne{to (zna~i i zborot mi e zaroben) }e go "jadam stapot", a ako posakam ne{to, duri toga{ }e go "udram bu~ko"!

Vo demokratski zemji, narodot e posleden koj se tepa... Se tepaat prvin "me~kite" koi kradat, koi zakusuvaat danoci, koi prekr{uvaat zakoni, koi primaat mito. Deset godini me uveruvate deka `iveam vo demokratska zemja, a nitu edna{ javno ne vidov spisok na deklariran imot na glavnite {to ja vodat zemjata. Ne znam {to imate, kolku zemate? Znam, onoj Perikle, koj to~no dvanaest godini vladee{e so Atina, i ima{e pove}e avtoritet od mo}, za edna drahma ne go zgolemi svojot imot koga ja napu{ti vlasta!

Ovde, nikoj ne ostanuva, a za svoite (ne)dela da ne bide - prokolnat!