Gledano odnadvor

MPO: IZLO@BA ILI POLITIKA

Pi{uva: Slavko MANGOVSKI

Gledam, izlo`bata za MPO (Makedonska patriotska organizacija) se preselila vo Skopje i povtorno gledam izjavi na promotorite deka istorijata na MPO dosega bila "politizirana, ideologizirana, partiska, itn." i ne mo`am da se izna~udam {to ima politi~ko, ideolo{ko i partisko vo izjavite, dadeni od samata MPO, o~igledno od mnogute dokumenti, deka se raboti za organizacija na makedonski Bugari. Eve {to veli za toa eden od organizatorite na izlo`bata vo intervjuto za eden vesnik:

"... Vo 1976 godina ~lenovite na CK na MPO, redakcijata na 'Makedonska tribuna' i Van~o Mihajlov, 'vo imeto na makedonskoto osloboditelno dvi`ewe', ispratile zaedni~ko pismo do pretsedatelot na SAD, Xerald Ford. Obra}aj}i se vo imeto na 'makedonskite Bugari' i zagri`eni za sudbinata na 'bugarskoto ime, jazik i istorija', tie vo pismoto go negirale postoeweto na toga{na SR Makedonija vo ramkite na SFRJ, negoduvaj}i deka 'makedonskite Bugari gi nemaat ostvareno osnovnite slobodi i prava'. Sli~ni antinacionalni epiteti se zabele`uvaat i na 57-iot kongres vo 1978 godina, kako {to e 'makedonskata narodnost e drvo bez koren', 'vo Makedonija `iveat makedonski Bugari', potoa deka vo Makedonija ima 'srbokomunisti~ki teror' itn...".

Kade e problemot? Problemot e deka nekoi sakaat da veruvame oti samo pred 22 godini gospodata od MPO bea super-Bugari i antimakedonci i deka denes tie isti lu|e si gi promenile stavovite i toa isklu~ivo samo zaradi nivnite magloviti izjavi deka ja poddr`uvaat idejata za nezavisna Makedonija. To~no e deka ako denes go pra{ate pretsedatelot na MPO dali organizacijata e bugarska, toj }e vi re~e oti e makedonska. Samo {to toa "makedonsko" za niv zna~i geografski poim, a ne nacionalen. Ubavo e toa {to MPO saka da & pomogne na Makedonija, no toa neka se pravi bez maski i otvoreno. A, vsu{nost, najgolemiot problem e deka MPO-vcite, kako i site bugarski, doma{ni i nadvore{ni, nacional{ovinisti, veruvaat deka site nie sme odrodeni Bugari, deka makedonskata nacija e ve{ta~ka tvorba od komunistite i deka toj proces, bidej}i ve{ta~ki, e reversibilen preku voveduvawe na smislena bugarizacija, preku "zapoznavaweto" na Makedoncite so bugarskata istorija so koja na Makedoncite }e im se pretstavi deka car Samuil, bra}ata Miladinovi, Goce Del~ev i mnogu drugi bile Bugari i spored toa site Makedonci se prosto odnarodeni Bugari. Za toa vsu{nost se raboti koga slu{ame za procesot na bugarizacija vo Makedonija, toa e ona {to go veruvaat lu|eto od Vladata na RM. Toa se obiduvame da go objasnime preku serijata napisi koi gi objavivme vo minatite dva, vo ovoj i, a i vo slednite nekolku broevi. Za site onie koi mo`at i sakaat da vidat, jasno e postoeweto na konspiracija na bugarskite sili, vo dr`avata i nadvor, za smisleno "vra}awe kon na{ite koreni". Ako se gledaat site pokazateli od gledna to~ka na postoewe na konspiracija, s# stanuva jasno. Sepak, ostanuva deka i pokraj jasnosta, mnogu ne{ta ne im se jasni, ne sakaat da gi gledaat ili ne se sposobni da gi vidat. Zatoa ovaa izlo`ba mora da se gleda preku edna politi~ka prizma, kako del na taa konspiracija. Ima takvi koi gi gledaat rabotite, no ne veruvaat deka edna vakva konspiracija ima perspektivi za uspeh. No, konspiratorite imaat jasna vizija za toa {to sakaat da go postignat i vo toa se poddr`ani od edna silna nacionalna dr`ava. Kako protivnik imaat eden neverojaten kaleidoskop na egoisti, oportunisti, nihilisti, ekonomski ajduci, firomijanci, naivci i sli~ni koi dosega poka`aa deka ne se golema pre~ka.

To~no e i deka vo MPO postojat makedonski sili i deka verojatno pove}eto od ~lenstvoto se so makedonsko samo~uvstvo, no za `al, ~lenovite na Centralniot komitet se so silno bugarsko samo~uvstvo. Kako e toa mo`no, }e zapra{a nekoj, ~lenstvo makedonsko, a vodstvo bugarsko? Kako odgovor na toa mo`e da se poso~i istiot fenomen koj postoi vo DPMNE. Naporite za voveduvawe na ~lenovi so makedonska svest vo Centralniot komitet dosega ne bea uspe{ni. Nivnoto glasilo "Makedonska tribina" ja odrazuva ovaa struktura, pa taka vo sekoj broj mo`e da se najde barem po eden napis deka Makedoncite bile Bugari. Faktot deka sega se objavuvaat i tekstovi na makedonski zna~i deka denes mo`e da se pro~ita oti Makedoncite se Bugari i na ubav, literaturen makedonski jazik. Ako MPO navistina saka, mo`e da napravi ~ekori koi bi ja krenale maglata vo koja se nao|aat sega: neka go prifati postoeweto na makedonskata nacija, neka se izjasni deka Makedoncite ne se Bugari, neka go prifati postoeweto na makedonskiot jazik, neka ka`e deka dosega gre{ele. Tolku li e te{ko da se napravi takva rabota? Deka ne go napravile toa zboruva nivnata iskrenost vo deklariranite nameri da & pomognat na Makedonija.

KRAJ NA MILO[EVI]?

Se znae{e. Posledniot diktator na Balkanot mora{e da si odi koga-toga{. I si otide. Mo`ebi ne na na~in na koj site posakuvavme i o~ekuvavme, no si otide i toa najposle }e otvori novi mo`nosti za razvoj na Balkanot, ako barem gi otvori starite pati{ta na komunikacii. Ona {to zagri`uva e deka Milo{evi} i negovite strukturi ostanaa nedopirlivi so mo`nost i vo idnina da vlijaat vo politikata na Srbija i na regionot. Toa zna~i deka rabotata so nego ne e zavr{ena i deka vo skora idnina treba da o~ekuvame novi itro{tini.