Pokrov na Presveta Bogorodica i na Sv. Jovan Kukuzel

"SO VAS SUM VO SITE DENOVI"

Pi{uva: axika @ivanka FILIPOVSKA

  • "Pokrij n# so Tvojot ~esen pokrov i izbavi n# od sekoe zlo, molej}i go Tvojot Sin Hristos, Na{iot Bog, da gi spasi na{ite du{i"
  • "Be{e oble~ena vo zlatokrasen porfir i seta bleska{e vo neiska`liv sjaj, opkru`ena so apostolite, svetitelite, ma~enicite i devicite"

Niz site vekovi qubovta na Bo`jata Majka e sovr{ena. Taa neizmerno go sakala Boga,Sinot Bo`ji i site lu|e na svetot. No, lu|eto koi taa gi sakala, go raspnale nejziniot sin edinec. I pokraj toa, taa prodol`uva da go saka svetot i da go za{tituva pod svojot pokrov. Qubovta na Presveta Bogorodica e beskrajna i nesfatliva za ~ove~kiot um.

Neboto i zemjata se raduvaat na nejzinata neizmerna qubov, bo`estvena sila i pokrov nad svetot. Svetata pravoslavna crkva n# u~i deka "nejzinata qubov go opfa}a celiot svet i so Svetiot duh od neboto taa gi gleda site lu|e na zemjata, i kako nejziniot Sin- site gi so`aluva i site gi saka". Starecot Siluan vo svoite pouki pi{uva deka e golema i nesfatliva taa tajna {to Bogorodica, iako `ivee na neboto i postojano ja gleda Bo`jata Slava, nikoga{ ne n# zaborava i so svoeto milosrdie ja za{tituva celata zemja i site narodi. Zborovite na Presveta Bogorodica iska`ani po nejzinoto uspenie: "Raduvajte se za{to sum so vas vo site denovi" se ispolnija i nejziniot svetol pokrov go ~uvstvuvaat i so duhoven vid gledaat site generacii niz site vekovi. ]e go opi{am nastanot povrzan so nejzinata qubov i pokrov na svetot.

Na 1.10/14.10.911 godina za vreme na carot Lav Mudriot (Filozof) Bogorodi~nata Crkva vo Vlaherna kaj Konstantinopol bila prepolna so lu|e pri no}noto bdenie. Vo crkvata prisustvuval i Sv. Andrej Jurudivi so u~enikot Epifanij. Odedna{ nastanalo ~udo. Vo ~etiri ~asot po polno} se pojavila Bo`jata Majka nad narodot so ra{iren, rasprostranet omofor na racete, so pokrov na racete, so koj kako da gi pokrivala, {titela svoite ~eda. Monah Tadij go opi{uva nastanot: "Be{e oble~ena vo zlatokrasen porfir i seta bleska{e vo neiska`liv sjaj, opkru`ena so apostolite, svetitelite, ma~enicite i devicite". Toga{ Sv. Andrej, poka`uvaj}i mu so raka na bla`eniot Epifanij, mu rekol: "Ja gleda{ li, brate, caricata i gospodarkata na svetot, kako se moli za celiot svet?" Vozbudeniot Epifanij odgovoril: "Gledam o~e, i me fa}a u`as!" Zatoa se vostanovil toj praznik da n# potsetuva na toj golem nastan i na postojanoto pokrovitelstvo na Bo`jata Majka nad hristijanite, koi ja molat za pomo{. Praznikot Pokrov na Presveta Bogorodica se praznuva od 12 vek. Taa n# povikuva da bideme pod nejziniot pokrov i da go obnovi na{iot `ivot. "Pokrij n# so Tvojot ~esen pokrov i izbavi n# od sekoe zlo, molej}i go Tvojot Sin Hristos, Na{iot Bog, da gi spasi na{ite du{i" (del od troparot) .

Vo Skopje, pokraj r. Vardar, se nao|a crkvata "Pokrov na Presveta Bogorodica" koja n# povikuva na poklonenie.

Prepodobniot Jovan Kukuzel, po poteklo Sloven, e roden vo Dra~. Muzi~ko u~ili{te zavr{il vo Carigrad. Stanal omilen pevec na carskiot dvor. Zaminal na Sveta Gora, i vo manastirot Lavra rabotel kako ov~ar, a se podvizuval i kako monah. Edna{, pri peeweto na akatistot, mu se javila Bogorodica i mu rekla: "Pej i nemoj da prestane{ da pee{, a jas zaradi toa nema da te ostavam", i mu stavila vo rakata zlatnik. Sv. Jovan se upokoil vo 12 vek.