Gledano odnadvor

IZBORI ILI GRA\ANSKA VOJNA

Pi{uva: Slavko MANGOVSKI

Pomina i najnovoto izdanie na tragikomedijata vikana lokalni izbori. I ova, kako i drugite, pove}e li~e{e na gra|anska vojna otkolku na izbori. Rafali, povredeni, presmetki… Veruvam i vie, kako i jas, ne mo`evme da si veruvame na o~ite od ona {to se slu~uva{e. Se poka`a, u{te edna{, deka vo Republika Makedonija demokratija i pravna dr`ava ne postojat. Rezilot e u{te pogolem koga }e pogledneme deka samo kaj nas i na Kosovo (alias Div zapad) se slu~uvaat vakvi raboti i deka i Albanija i Srbija se stepen ponapred od nas, barem koga se raboti za izbori. Vlastta u{te edna{ poka`a deka bezobyirno i bezobrazno e podgotvena na s# za da se odr`i tamu kade {to e. Kapa na site zbidnuvawa be{e koga se ~u vesta deka vo Ohrid izbornata komisija po~na da konfiskuva la`ni legitimacii. Po kratko vreme se razbra i koi se falsifikatorite na takvite legitimacii. Nivniot pretstavnik vo Dr`avnata izborna komisija se javi so barawe vedna{ da se prekine so odzemaweto na falsifikuvanite legitimacii, bidej}i toa bilo "nezakonsko" i namesto odzemawe trebalo da se pravat zapisnici i potoa policijata }e gi gonela storitelite. Se razbira, DIK vedna{ ja sprovede ovaa zabele{ka i taka se izgubi mo`nosta da se zaplenat dokazite za storeni krivi~ni dela, a za toa koga i kako }e gi goni policijata e druga rabota. Mislam deka retko mo`e da se vidi vakvo bezobrazno, drsko i navredlivo odnesuvawe. O~igledno e deka preovladuva misleweto na vlastodr{cite deka narodot se ovci. Denovive me poseti delegacija na amerikanskata Vlada so cel da go slu{ne moeto mislewe dali sme imale demokratija. Im ka`av deka mislam oti nemame. I dopolnuvam: mo`ebi ni e potreben referendum za toa dali ni trebaat predvremeni izbori. So eden uslov: da go vikneme NATO da gi obezbeduva glasa~kite mesta i da ja spre~i gra|anskata vojna, koja verojatno bi nastanala.

STUDENTI

Vo poslednite nekolku broevi, nekolkupati zboruvavme za odnosot na ovaa vlast kon na{ite studenti od delovite na Makedonija nadvor od dr`avata. Da rezimirame: kon na{ite studenti odnosot e kako kon nepo`elni, so denovi se vle~ka nivnoto smestuvawe, na najdobrite im se pravat razni pre~ki pri zapi{uvaweto, nikoj ne se gri`i za niv, stipendiite se ispla}aat so zadocnuvawe od nekolku meseci, so eden zbor, na{ite voop{to ne se ~uvstvuvaat kako da pristignale vo svojata mati~na zemja, tuku se ostaveni da se snao|aat kako znaat i umeat. Mo`ebi toa e i pri~inata {to mnogu od niv se otka`uvaat i se vra}aat nazad. Kakva razlika od toa {to se slu~uva so Makedoncite koi sakaat da studiraat vo Bugarija. Site problemi koi studentite gi sre}avaat tuka, tamu gi nema. Spored na{i soznanija, na na{ite studenti pri polagaweto na ispiti im se progleduva niz prsti, kako nagrada za nivnoto uspe{no sovladuvawe na na{ata "vistinska" istorija. Na{iot izvor veli deka kako rezultat na seto toa, pokraj novokomponirani Bugari, nazad dobivame i nesposobni i nekfalifikuvani kadri. Lesnotijata so koja pominuvale na{ite studenti vo Bugarija, sporedeni so te{kotiite so koi se soo~uvaat kaj nas, sigurno ja objasnuva pri~inita {to ovaa godina za prv pat ima pove}e Makedonci od Albanija zapi{ani vo Bugarija, otkolku kaj nas (prilo`uvame faksimil od molbata na stranski dr`avjani so "bugarska narodnost" do bugarskata Vlada). Spored na{iot izvor ovaa e smislena politika na onie delovi na na{ite vlasti so "bugarsko samo~uvstvo" po direktiva od Bugarija. Toa voop{to ne e ~udno ako se zemat predvid napisite od serijata posvetena na bugar{tinata vo Makedonija.

 

RADKO

Za onie {to ne znaat, Radko be{e prekarot na Ivan (Van~o) Mihajlov, sigurno najgolemiot bugarski nacionalist na ovoj vek (a bogami i na site vremiwa). RADKO e i imeto na "bugaromakedonskata partija" koja, spored pokanata koja{to ja dobivme preku Internet od Bugarija, }e odr`i kongres na 27 oktomvri ovaa godina vo hotelot "Holidej in" vo Skopje so po~etok vo 13 ~asot. Hotelot toa ni go potvrdi, no ni ka`aa deka spored niv se raboti za zdru`enie na gra|ani, a ne partija i ne se raboti za kongres, tuku za koktel. Od koga postoi ovaa partija (ili ona {to e), koga se registrirala i dali e voop{to registrirana ne znaeme, no se nadevame deka ovaa sostojba }e se izmeni po nivniot kongres. Ne znaeme ni koi se ~lenovite na partijata, ni koi se rakovoditelite. Ona {to go znaeme vo momentov e deka kako gostin }e prisustuva ultrabugarskiot nacionalist, antimakedonec i porane{en ~len na MPO od Kanada, Georgi Mladenov. Ne znaeme dali na kongresot }e prisustvuvaat i liderite na DPMNE, no sigurno }e vidime. Krajno vreme be{e onie koi se so "bugarsko samo~uvstvo", vo vlasta i nadvor od nea, da si formiraat partija/organizacija, da prestanat da se krijat i javno da nastapat na izbori, pa narodot neka glasa. Nie go pozdravuvame formiraweto na vakva organizacija, bidej}i toa }e poka`e deka vo ovaa dr`ava site imaat pravo da si ka`at {to se. Se nadevame deka toa }e bide znak i za bugarskata dr`ava da go napravi istoto za Makedoncite vo Bugarija.