Upokoenie na svetiot apostol i evangelist Sveti Jovan Bogoslov

"SIN NA GROMOVITE"

Pi{uva: axika @ivanka Filipovska

  • "A Isus, {tom ja vide majka si i u~enikot, kogo go qube{e, kako stoi, & re~e na majka si: "Ete ti sin! a na u~enikot mu re~e: "Ete ti majka"
  • Sveti Jovan Bogoslov, pred negovata smrt, ostavil poraka upatena do site lu|e: "Da ja zapomnat i propovedaat prvata i najglavnata evangelska zapoved 'Zapovedta na qubovta'"

Svetata crkva odredila na 26. 9./ 9.10. da se praznuva Upokoenieto na eden od najsvetite i najkorisnite lu|e vo istorijata na svetot, Sveti Jovan Bogoslov.

Svetiot apostol i evangelist Jovan Bogoslov, najqubeniot Hristov u~enik, so svojata neizmerna qubov kon Boga i lu|eto se izdignal do prestolot na Sesilniot Bog. Samiot Gospod Isus Hristos, silniot apostol go narekol "sin na gromovite", za{to odnapred znael deka negovoto bogoslovie }e se slu{ne po celiot svet.

Toj e eden od dvanaesette apostoli, koj se karakterizira so blaga krotkost, milost i nezloblivost. Bog go qubel "zaradi negovata sovr{ena nezloblivost i devstvena celomudrenost". Sv. Jovan Bogoslov e sin na ribarite Zavedej i Salomija, a brat na Sv. apostol Jakov. Gospod na svoite tri najbliski u~enici Petar, Jakov i Jovan im otkril najgolemi Bo`ji tajni.

Zaedno so Petar i Jakov prisustvuval na Preobra`enieto Gospodovo na gorata Tavor i go slu{nal glasot na Otecot koj za Hrista rekol: "Ovoj e mojot vozquben Sin, vo kogo e mojata volja; Nego poslu{ajte go!" (Sv. Ev. po Mateja). Zaedno so niv prisustvuval na golemoto ~udo, koga Gospod Isus Hristos ja voskresnal 12-godi{nata }erka na Jair-upravnikot na sinagogata.

SMRTONOSNIOT BAKNE@

I kako {to ni pi{uva prof. J. Popovi}, Sv. J. Bogoslov so negovata silna molitva kon Boga go razru{il idolskiot Artemidin hram i go otstranil demonot koj `iveel tamu 249 godini. Na Veliki ^etvrtok, na tajnata Ve~era, koga Hristos im rekol deka eden od dvanaesette u~enici }e go izdade, Sv. Jovan Bogoslov "eden od u~enicite kogo go miluva{e Isus, se navalil na gradite Isusovi i pra{al "Koj e Gospodi?" (Sv. Ev. po Jovana).

Bil vo blizina na Getsimanskata Gradina koga Gospod so nata`ena du{a, padnat ni~kum, upatil posledni molitvi kon Svojot Otec: "O~e! Otkloni ja od mene ovaa ~a{a, no ne kako {to jas sakam, tuku kako ti". Bil vo blizina na Hrista koga Juda Iskariot go izdal svojot u~itel na gre{nicite koga srebroqubecot Juda so ~eta vojnici i slugi od prvosve{tenicite i fariseite, do{ol na mestoto kade bile Hristovite u~enici i so bakne` na liceto (koe mu bilo znak koj e Hristos) go predal. Koga Gospod Isus Hristos bil raspnat na Golgota, desno pod krstot stoela Bo`jata Majka, a levo pod krstot stoel Sv. Jovan Bogoslov, verniot Hristov u~enik, koj u~estvuval vo nivnata najgolema bolka na zemniot `ivot i go oplakuval Hrista. Toga{ Hristos, krvarej}i, umiraj}i vo najte{ki maki, so silna qubov, po~it i gri`a za svojata majka, ostavil poraka zabele`ana vo Svetoto Pismo: "A Isus, {tom ja vide majka si i u~enikot kogo go qube{e, kako stoi, & re~e na majka si: "Ete ti sin! a na u~enikot mu re~e: "Ete ti majka" (Sv. Ev. po Jovan). I navistina tie bile nerazdelni celiot `ivot, do Uspenieto na Presveta Bogorodica. Na sve~eniot pogreb na Majkata Bo`ja, Sv. J. Bogoslov ja ispratil dostojno. Zaslu`eno, Hristoviot iskren u~enik odel najnapred pred povorkata, najnapred ja nosel pred odarot palmovata rajska granka, {to Sv. arh. Gavril & ja podaril na Presveta Bogorodica pred smrtta. A po nejzinoto uspenie Sv. J. Bogoslov go propovedal Svetoto Evangelie vo Mala Azija. Imal posebna darba za propoved, ~udotvorna mo} na le~ewe i voskresnuvawe na mrtvi. Ja pro{iri Hristovata vera niz svetot. No, Asirskiot eparh go ispratil Apostolot okovan kaj carot Domecijan vo Rim, koj bil gonitel na hristijanite.

^UDESNO UPOKOJUVAWE

Zaradi verata vo Hrista, hrabriot Hristov vojnik go tepale, ma~ele, mu dale da ispie smrten otrov, no i toj ne dejstvuval. Se ispolnile Hristovite zborovi zabele`ani vo Svetoto Evangelie: "A znacite, na onie {to }e poveruvaat, }e im bidat ovie: 'So moeto ime i ako ne{to smrtno ispijat nema da im na{teti''. Go frlile vo vrelo maslo, no i toa ne mu na{tetilo. Carot se ispla{il i uveruvaj}i se deka toj ~ovek e besmrten, go ispratil vo progonstvo na ostrovot Patmos. Tamu sv. Jovan Bogoslov izvr{il dela dostojni za golem svetitel: go napi{al Evangelieto i Otkrovenieto i ja utvrdil crkvata Bo`ja. Za vreme na carot Nerv, se vratil vo Efes kade {to prodol`il da go propoveda Hristovoto u~ewe. @iveel nad 100 godini. Se upokoil na neobi~en na~in. Pred smrtta gi povikal svoite sedum u~enici i im rekol da odat nadvor od gradot Efes. Im naredil da iskopaat grob vo vid na Krst. Se pomolil na Gospod, gi baknal u~enicite i im rekol: "Zemete zemja, mojata majka, i pokrijte me so nea". Svetitelot legnal vo grobot `iv i bil pogreban. Podocna, hristijanite od gradot go otkopale grobot, no ne go na{le negovoto telo, bidej}i grobot bil prazen. Sekoja godina, na osmi maj od negoviot grob izleguval lekovit mirizliv pra{ok. Sveti Jovan Bogoslov, pred negovata smrt, ostavil poraka upatena do site lu|e: "Da ja zapomnat i propovedaat prvata i najglavna evangelska zapoved - zapovedta za qubovta".