IZBORI 2000-09-20


Izjava na premierot na RM, Qub~o Georgievski

PREDVREMENI IZBORI - NEMA!

Predvremeni izbori nema da ima, bidej}i, kako {to istakna premierot Qub~o Georgievski, za toa ne se ispolneti mnogu uslovi. Na primer, vladinata koalicija so povtoruvaweto na glasaweto mo`e da izleze da ima eden do dva procenti pove}e glasovi od Zdru`enata opozicija. Vtoriot moment, veli Georgievski, e toa {to, sepak, ako gi sobereme site glasovi na Zdru`enata opozicija, tie vo ovoj moment se nekade okolu 20 otsto od vkupnoto glasa~o telo vo RM, a 20 otsto ne se nikakva legitimnost da se bara prekr{uvawe, odnosno skratuvawe na ustavnite i zakonite prava. Tretiot moment e mnogu karakteristi~en, a mnogu malku se komentira. Toa e faktot {to ako nekoj ima seriozen pad na rejtingot, toa sepak e opozicijata, vo imeto pred s# na SDSM... Jas ne sakam da ka`am deka rezultatite na vladinata koalicija se premnogu sjajni, me|utoa i onie {to se na opozicijata govorat za pad na nivniot rejting, komentira{e premierot Georgievski za rezultatite od prviot krug na lokalnite izbori.

Vo vrska so 10-te procenti i raspi{uvaweto na predvremeni izbori, premierot ka`a: Mislam deka stavot be{e mnogu jasen. Televiziskiot spot mo`evte da go ~uete. Ne mo`e da begame od faktot deka vladinata koalicija i koga se glasa{e vo Parlamentot, ode{e so tri partii. Vladinata koalicija be{e pretstavena i sega i legitimnosta se dava na onie partii koi u~estvuvaa vo Vladata. A za incidentite: Ako ne se pojaveja incidentite mislam deka }e mo`evme da objavime deka navistina prvpat imame najfer i najdemokratski izbori.


Koordinativna sednica na VMRO-DPMNE

DESTRUKTIVNATA KAMPAWA NA ZA

Na sednicata na prateni~kata grupa na VMRO-DPMNE se govorelo za partiskiot transfer na {este nivni kolegi vo novoformiranata VMRO i za tekot i sodr`inata na predizbornata kampawa. Za ova vtoroto e konstatirano deka: Zdru`enata opozicija, predvodena od juri{nicite na SDSM, kako refleksija na patolo{ka `elba za vlast i nezaslu`eni udobstva, vodi destruktivna politi~ka kampawa za destabiliziacija na politi~koto institucionalno ustrojstvo.


Najavi na opozicijata - prodol`uvawe na `albenata postapka pred Vrhovniot sud

LIV^IWATA NE SE "KRUNISAN SVEDOK"

Povtorno odime kon kr{ewe na Zakonot, se veli od SDSM. Nekoj ima polza da ne se vr{i uvid vo niv, za da ne se utvrdi pravilniot rezulatat i da ne se spoznae pogolemiot procent od 10 otsto za predvremeni parlamentarni izbori, velat ~lenovite na DIK od opozicionite partii. No, za pove}eto ~lenovi na DIK, neva`e~kite liv~iwa ne se krunisan svedok.

Pove}eto ~lenovi na DIK ne gi poddr`aa ~lenovite na opozicionite partii vo nastojuvaweto na DIK da izvr{i uvid vo krucijalniot dokaz - neva`e~kite glasa~ki liv~iwa so otvorawe na kutiite doneseni vo DIK, za da se utvrdi fakti~kata sostojba. Inaku, spored analiti~kiot centar na SDSM, vo prviot krug na lokalnite izbori ima nad 90.000 neva`e~ki liv~iwa.


VMRO-DPMNE i DA

"ARMAGEDONSKITE" PLANOVI NA OPOZICIJATA

[tabovite na VMRO-DPMNE i DA istaknaa deka ako ne uspeat planovite na opozicijata za mirno simnuvawe na vlasta, toa zna~i namera tie nasilno da go osvojat Parlamentot i da predizvikaat vonredna sostojba. Pritoa, portparolite na dvete partii, Slobodan ^a{ule i Danilo Gligorovski, gi opi{aa planovite na opozicijata {to vodat do golem miting vo Skopje (200.000 lu|e), po {to bi sleduvalo osvojuvawe na Parlamentot, voveduvawe vonredna sostojba i nazna~uvawe privremeni rakovodstva vo site institucii {to se neophodni za funkcionirawe na dr`avata. A potoa, organizirawe na parlamentarni izbori za spas na Makedonija. Ovie "armagedonski" planovi na opozicijata, kako {to velat Gligorovski i ^a{ule, }e ja uni{tat dr`avata.


Odlo`uvawe na vtoriot krug?!

DIKOVATA RAZVRSKA BEZ KRAJ

Dr`avnata izborna komisija i Apelacioniot sud s# u{te rabotat na re{avaweto na `albite. Zakonot za lokalni izbori nikade ne precizira do koga op{tinskite izborni komisii treba da donesat re{enija za prigovorite, {to e dovolna pri~ina za prolongirawe na datumot za eventualno preglasuvawe za odr`uvawe na vtoriot krug!

Inaku, do Dr`avnata izborna komisija pristignale 38 `albi za re{enijata na prigovorite po objavenite rezultati, od koi, re{eni se 27 `albi. Spored ka`uvawata na pretsedatelot na DIK, Josif Lukovski, od 19 podgotveni odluki, DIK vo ~etiri slu~ai celosno gi uva`il `albite, 14 bile odbieni, a eden delumno.

Od pretsedatelkata na skopskiot Apelacionen sud, Filimena Manevska, se doznava deka od 47 predmeti, 40 bile re{eni. Vo Apelacioniot sud od [tip bile re{eni pet `albi. Spored Olga Bo{evska, od Apelacioniot sud vo Bitola, bile re{eni 26 `albi. No, krajot na `albite koi postojano pristignuvaat e nedogleden.


Branko Crvenkovski, za nova vlada i fer i demokratski izbori

PLANOT "B", "C" ILI "D"

Po izjavite na premierot Qub~o Georgievski deka nema da ima predvremeni parlamentarni izbori, bidej}i ne se ispolneti mnogu uslovi za da dojde do toa, se oglasi i liderot na opozicionata SDSM, Branko Crvenkovski koj najavi deka po lokalnite izbori, Zdru`enata opozicija vo Sobranieto na Makedonija }e zapo~ne aktivnosti za sozdavawe na novo parlamentarno mnozinstvo, dovolno da & se izglasa nedoverba na Vladata na premierot na Qub~o Georgievski. Mnozinstvoto }e bide dovolno za izglasuvawe preodna, tehni~ka ili ekspertska vlada {to }e organizira fer i demokratski izbori.

Momentot na podnesuvaweto na interpelacija }e zavisi od procentite na u~esnicite vo ovaa parlamentarna procedura, veli Branko Crvenkovski. ]e sorabotuvame so site politi~ki subjekti i poedinci {to ne se zadovolni od vladeeweto na Georgievski i {to smetaat deka toa treba da se prekine. Nivniot broj od den na den e s# pogolem. Istovremeno, Crvenkovski potvrdi deka za toa ve}e e razgovarano so partijata VMRO. Spored Crvenkovski, novoto parlamentarno mnozinstvo e mo`no bez pratenicite na Demokratskata alternativa, no e mo`na i druga varijanta. Toa e t.n. plan "B" ili alternativa na dadenata situacija, no opozicijata ima pove}e alternativni re{enija {to mo`e da se nare~at plan "C" ili "D".

Davam garancija, istakna Crvenkovski, deka predvremenite parlamentarni izbori }e se ostvarat. Nie imame problem {to }e se slu~i so dr`avata ako Georgievski ostane na ~elo na Vladata. Pritoa, Crvenkovski }e ka`e: Georgievski izjavi deka predvremeni izbori nema da ima, no zaboravi da ka`e "so nego na ~elo". Predvremeni izbori }e ima, no bez nego na ~elo. Toa, spored ka`uvawata na Crvenkovski, }e zna~i stabilizacija na Makedonija i nejzino brzo integrirawe vo EU.


Od VMRO-Vistinska makedonska reformska opcija informacijata

120.000 NEVA@E^KI LIV^IWA

Spored podatocite od analizata na VMRO-Vistinska makedonska reformska opcija, potparolot na ovaa partija, g. Dragi Ivanovski, istakna deka se raboti za 120.000 neva`e~ki liv~iwa. Spored podatocite {to gi ima ovaa Partija, pove}eto od polovinata neva`e~ki liv~iwa od prviot krug se glasovi na VMRO-Vistinska makedonska reformska opcija, a deka vlasta manipulirala i mamela so glasovite.


Liberalna partija

DR@AVNA MANIPULACIJA

Liberalnata partija smeta deka lokalnite izbori vo Makedonija se "golema dr`avna manipulacija". Brojot na zapi{anite izbira~i, velat od ovaa partija, be{e za 100.000 pogolem od normalniot priliv na polnoletni gra|ani. Zna~i, pe~ateni se dopolnitelni glasa~ki liv~iwa. Poradi ova, partijata }e bara rasprava vo Sobranieto i usvojuvawe na proporcionalniot izboren materijal. Spored liberalite, ne se potvrdila tezata za referendumskiot karakter na lokalnite izbori. Tie go povikuvaat SDSM da pobara raspu{tawe na Parlamentot i raspi{uvawe vonredni parlamentarni izbori.

Podgotvila: Jasminka MARKOVSKA