Gledano odnadvor

STUDENTITE KAKO NEPO@ELNI

Pi{uva: Slavko MANGOVSKI

Pokraj drugite raboti koi ne funkcioniraat vo makedonskata dr`ava e i odnosot kon Makedoncite od sosednite zemji koi sakaat da studiraat vo mati~nata zemja. Od neobjasnivi pri~ini tie se soo~uvaat so birokratski yidovi koi odbivaat da gi smestat vo studentskite domovi, pa taka studentite se prisileni da se snao|aat kako mo`at i umeat. Sli~na e situacijata i so dodeluvaweto na stipendiite koi docnat so meseci. Mo`ete da zamislite {to sevo ova zna~i za studentite koi doa|aat od Bugarija i od Albanija kade standardot na `ivot e mnogu nizok. So vakvite postapki administracijata na Republika Makedonija im dava jasen signal na na{ite studenti deka ne se ba{ mnogu po`elni i deka podobro da si ja baraat sre}ata vo drugi dr`avi, kako na primer Bugarija, ~ii vlasti se presre}ni sekoga{ koga }e mo`at da privle~at nekoe Makedon~e na koe }e mu ponudat odli~ni uslovi so cel da go "osvestat" koi se negovite vistinski koreni. Kakva razlika! Od edna strana edna dr`ava koja ne vodi nikakva gri`a za svoite deca, a od drugata- dr`ava koja privlekuva tu|i. Kako kapak na seto ova se glasinite za mito koe se bara od na{i studenti od stranstvo za da gi pominat ispitite. Sostojbata navistina ja odrazuva op{tata polo`ba na rabotite. Toneme sekoj den s# podlaboko (Pove}e za skandalot na str.10).

IZBORI

Farsata nare~ena lokalni izbori prodol`uva ovaa nedela. Stranskite nabquduva~i gledaat, no ne ka`uvaat verojatno zgrozeni od pomislata na u{te edno voeno `ari{te. Mesto komentar, eve {to veli Pecko.