Fudbal

ZAGREVAWE PRED ME^OT SO "PARMA"

Podgotvila: Aneta POPANTOSKA

  • Povratnikot Sa{ko Krstev, debitant vo "Pobeda", pokraj toa {to postigna dva gola i asistira{e pri postignuvaweto na tretiot gol, be{e proglasen i za najdobar igra~ na natprevarot

Stadion vo \or~e Petrov. Gleda~i: 1.500. Sudii: Seqa Iqir (glaven), Tode Tikoski, Mirko Kutanoski (pomo{ni), site od Struga. Delegat: Mirko Jov~evski (Tetovo).

Strelci: Stojkovi} vo 28 min. za M\P, Krstev vo 13 i 32 min., Naumoski vo 42 min., Zdraveski vo 43 min. i Stoj~evski vo 80 min. za "Pobeda".

@olti kartoni: Ilioski, Slavko Georgievski ("Makedonija \or~e Petrov").

"Makedonija": Stojanovi}, Braga, Bo`inovski, Ilioski, Milevski, Kolev, S.Georgievski, Donev (debitira{e D.\eor|ievski od 52 min.), Trajkovski, Stojkovi} (Spasovski od 75 min.), Petkov (Xeferson od 72 min.).

Trener: Vujadin Stanojkovi}.

"Pobeda": Tenev, Ristevski, Dini} (Manov od 72 min.), Nikolaevski, Nacev, ]umbev, @ilson, Karanfilovski, Zdravevski (Stoj~evski od 75 min.), Krstev (Meglenski od 81 min.).

Trener: Nikola Ilievski.

Prilepska "Pobeda" vo sredbata od tretoto kolo protiv "Makedonija \or~e Petrov" go ima{e posledniot trening pred natprevarot od prvoto kolo vo Kupot na UEFA protiv "Parma". Tie na doma}inite im odr`aa vistinski ~as po fudbal, pobeduvaj}i gi so 1:5.

Povratnikot Sa{ko Krstev, debitant vo "Pobeda", pokraj toa {to postigna dva gola i asistira{e pri postignuvaweto na tretiot gol, be{e proglasen i za najdobar igra~ na natprevarot.

Od druga strana, pak, netreniraweto (~etiri dena), neisplatenite plati i lo{ata sostojba na Kubot, katastrofalno se odrazi na igrata na "Makedonija \or~e Petrov", koja ovaa godina ne e ni nalik na onaa od minatite, koga ima{e zna~ajna uloga vo makedonskiot fudbal.


Vaterpolo

DESETTO MESTO ZA MAKEDONIJA

Makedonskata vaterpolo reprezentacija, vo konkurencija na 12 ekipi, go osvoi desettoto mesto na "B" Evropskoto prvenstvo vo Malta. Taa go osvoi desettoto mesto otkako pretrpe poraz od Danska so 10:13. Na Makedonija ova & e petti poraz od {est sredbi na ovoj {ampionat, a edinstvenata pobeda ja zabele`a vo vtoroto kolo, vo ramkite na B-grupata protiv Belgija so 9:8. Prvite osum reprezentacii }e obezbedat plasman vo kvalifikaciite za "A" evropskiot samit {to }e se odr`i slednata godina vo Budimpe{ta.


Vo Holandija odbele`ana devetgodi{ninata od ostvaruvaweto na vekovniot son

TRIUMF NA MAKEDONCITE OD GERMANIJA

  • Po povod Denot na nezavisnosta na Republika Makedonija, Makedonskoto kulturno zdru`enie "Goce Del~ev" od Weert - Holandija organizira{e turnir vo mal fudbal na koj zedoa u~estvo osum ekipi od Holandija i Germanija

Makedonskoto kulturno zdu`enie "Goce Del~ev" vo Weert, Holandija organizira{e golema proslava po povod Denot na nezavisnosta na Republika Makedonija koja se odr`a vo sabotata, na devetti septemvri. Po povod ovoj svetol den od makedonskata istorija, be{e organiziran turnir vo mal fudbal vo sportskata sala "Leuken" vo Weert na koj u~estvo zedoa osum ekipi od Holandija i Germanija.

Sve~eniot del od programata zapo~na vo 20 ~asot koga g. Marjan Jankoski, od imeto na pretsedatelstvoto na MKZ "Goce Del~ev", gi pozdravi prisutnite gosti i im posaka srde~no dobredojde.

OTVORAWE

Po intoniraweto na makedonskata nacionalna himna, referat za Denot na nezavisnosta na Republika Makedonija pro~ita g. Kire Xaleski, pretsedatel na MKZ "Goce Del~ev" koj me|u drugoto potseti na : "... dolgotrajnata i te{ka borba za vozobnovuvaweto na drevnata makedonska dr`ava na Filip i Aleksandar Makedonski i posledniot makedonski car Samuil koja se ostvari so Referendumot od osmi septemvri 1991 godina. Nie Makedoncite treba da go znaeme zna~eweto na suverenitetot na na{ata dr`ava i da ostaneme vo poddr{ka na nejziniot opstanok, vo poddr{ka na idejata i procesot za edno globalno makedonsko obedinuvawe na duhoven i ekonomski plan koe zapo~na so sozdavaweto na Svetskiot makedonski kongres, i da gi ispravime site nepravdi napraveni vrz makedonskiot narod".

Pozdravno obra}awe po povod Denot na nezavisnosta ima{e i ambasadorot na Republika Makedonija vo Kralstvoto Holandija, g. Petre Mitev koj uka`a za {iroko otvorenite vrati na Ambasadata za site potrebi na makedonskite gragani, koi se nao|aat na privremen prestoj vo Holandija i im dade sesrdna poddr{ka na vakvite sobiri, a pritoa oddavaj}i mu posebno priznanie na makedonskoto kulturno zdru`enie "Goce Del~ev", koe ambasadorot Mitev go vbroi "vo edno od najaktivnite ovde, vo Holandija".

NAGRADI

Eden od najinteresnite momenti na ve~erta be{e dodeluvaweto na peharite na pobednicite na fudbalskiot turnir, koe go izvr{i mladiot fudbalski reprezentativec i eden od najgolemite sportski ambasadori na Makedonija vo svetot, na{iot \or|i Goce Hristov, koj inaku svojata fudbalska kariera od angliskiot "Barnsley" sega ja prodol`uva vo Holandija vo dresot na "NEC Nijmegen".

Hristov vo tekot na ve~erta be{e "glavna meta" za najmladite qubiteli na fudbalot na koi im pozira{e i na koi im podeli fotografii so avtogram.

Rezultatite od sportskiot nastan bea slednite: prvoto mesto go osvoi ekipata "Goce Del~ev" od Dortmund - SR Germanija, vtoroto mesto sportskoto dru{tvo "Car Samuil" od provincijata Zeeland, Holandija i tretoto mesto im pripadna na ekipata "Makedonija" od Troisdorf, SR Germanija.

Ve~erta gostite gi zabavuva{e grupata "Veseli Makedonci" od Germanija, a pod generalno sponzorstvo na Nacionalniot avioprevoznik "MAT" be{e organizirana bogata tombola so glavna nagrada - besplaten aviobilet za tatkovinata koja ja dobi g. Ivan Pavleski od Ohrid, koj sega `ivee i raboti vo Weert, Holandija, na koj nagradata mu ja vra~i direktorot na MAT od Dizeldorf, g. Mir~e Dimitrovski.