SKANDAL: Bugarija gi selektira makedonskite novinari. Odbiena novata akreditacija na Viktor Cvetanoski

DOPISNIKOT NA "UTRINSKI" NEPO@ELEN ZA SOFIJA

(Prezemeno od "Utrinski vesnik")

  • Po ~etirigodi{no izvestuvawe, Viktor Cvetanoski, prinuden da se vrati vo Skopje bez da dobie kakvo bilo obrazlo`enie od nadle`nite bugarski vlasti zo{to ne mu se dava akreditacija za narednata godina

Ministerstvoto za nadvore{ni raboti na Bugarija ne mu ja prodol`i akreditacijata na na{iot postojan dopisnik od Sofija, Viktor Cvetanoski. Potrebnata dokumentacija do nadle`nite slu`bi be{e dostavena navreme, desetina dena pred 1 avgust, koga vsu{nost istekuva{e ednogodi{niot rok na prethodnata akreditacija. Odgovorot na Sofija, deka na{iot novinar ne e po`elen da informira od Bugarija, dojde ~etiriesetina dena podocna, {to ne bilo slu~aj vo prethodnite godini, koga akreditacijata se dobivala za nekolku dena. Oficijalnite objasnuvawa bea deka vo tek se godi{nite odmori, pa poradi toa gi nema nadle`nite lu|e {to re{avaat za toa. No, pri~inite, o~igledno, bile od druga priroda.

Na{iot postojan dopisnik od Sofija izvestuva{e ~etiri godini. Dve ipol godini rabote{e za "Nova Makedonija", a potoa premina vo na{iot vesnik. Istovremeno, vo posledno vreme se javuva{e i za radio Doj~e vele i za skopskata televizija Telma. Toj be{e edinstveniot makedonski novinar postojano akreditiran vo Sofija. Vo site izminati godini, pri prodol`uvaweto na akreditacijata, nemal nikakvi problemi. Sega, koga bugarskite vlasti na site yvona yvonat deka nivnata dr`ava e podemokratska od koga i da e porano, koga nastojuva da se prisoedini kon demokratska Evropa, na iznenaduvawe na site mu zabrani na na{iot dopisnik i natamu da ja informira makedonskata javnost za ona {to se slu~uva vo nejziniot isto~en sosed.

OTKA@ANO GOSTOPRIMSTVO

Stanuva u{te po~udno {to otka`uvaweto na gostoprimstvoto od strana na Bugarija na Cvetanoski doa|a vo vremeto koga, kako {to se tvrdi od dvete strani, bugarsko-makedonskite odnosi nikoga{ ne bile podobri otkolku poslednive godini, po doa|aweto na vlast na VMRO-DPMNE, ~ija{to vlada se smeta za mo{ne blagonakloneta kon Bugarija. Vo izminatite pet decenii vo odnosite me|u Bugarija i Makedonija imalo mnogu te{ki godini, no do otka`uvawe na akreditacija na makedonski novinari od bugarska strana nemalo.

Mnogu ~udno e i simptomati~no i toa {to otka`uvaweto na gostoprimstvo na na{iot novinar se sovpa|a i so akcijata {to ja prezema bugarskata dr`ava za progonuvawe na pove}emina stranci, so motivacija deka tie ja zagrozuvale nacionalnata bezbednost na dr`avata. Taa pred izvesno vreme protera petmina sovetski poznati biznismeni, koi vo Bugarija pove}e godini imaat svoi firmi, a edna sedmica podocna i osummina Srbi.

Tie {to ja sledat rabotata na na{iot dopisnik od Sofija sigurno }e zabele`at deka toj so ni{to ne & na{tetil na bugarskata dr`ava, nitu pak objavil nekakva dezinformacija za sostojbite vo nea. Sekoga{ vodel smetka da ne go navredi dostoinstvoto na dr`avata doma}in, iako ne se soglasuval so tamo{nata dr`avna politika koga stanuva zbor za makedonskiot nacionalen identitet, makedonskata nacija, {to javno go ka`uval vo svoite tekstovi. Ednostavno, go prenesuva{e seto toa {to se slu~uva{e vo bugarskata dr`ava, se razbira, videno od negova prizma, kako i reagirawata na bugarskite sredstva za informirawe za nastanite vo Makedonija, koi sekoga{, bez isklu~ok bile antimakedonski i tendenciozni.

Prvite otvoreni najavi na bugarskata strana deka na{iot dopisnik ne im se bendisuva kako pi{uva, se pojavija vo posledno vreme, iako i vo prethodinite godini ne go krie{e faktot deka negovite otvoreni tekstovi vo odbrana na s# {to e makedonsko vo Bugarija ne korespondira{e so nivnata negatorska politika. O~igledno deka najmnogu im pre~e{e faktot {to na makedonskata javnost & ja prenesuva{e bugarskata vistina za Makedonija, takva kakva {to e. Posebno {to ja ka`uva{e vistinata za Makedoncite vo Bugarija, koi se nao|aat pod neviden pritisok i tortura na bugarskite vlasti, poradi toa {to se sprotivstavuvaat na o~iglednata golemobugarska asimilatorska politika. "Utrinski vesnik" za niv be{e edinstvenata mo`nost da gi ka`at svoite stavovi, da ja ka`at vistinata za sebe kako Makedonci, da ja afirmiraat svojata borba za za~uvuvawe na nacionalniot identitet. Za{to za niv, bugarskite sredstva za informirawe bea totalno zatvoreni. A ako ve}e pi{uvaa, ili surovo gi napa|aa i navreduvaa ili ka`uvaa lagi.

ANTIBUGARSTVO

Otvorenoto pi{uvawe na na{iot novinar za vistinata za Makedoncite sigurno be{e i glavnata pri~ina vo posledno vreme toj da bide budno sleden od specijalnite slu`bi. Pokraj toa {to mu be{e prislu{kuvan telefonot, vo po~etokot be{e podlo`en na indirekten pritisok, za podocna da bide direktno maltretiran. Taka, pred nekolku meseci, na grani~niot premin \ue{evo - Deve Bair od bugarskata policija i tajnite slu`bi be{e tormozen nekolku ~asovi i pretresuvan temelno kako najgolem kriminalec.

Vo napadite protiv nego i na{iot vesnik, koj od nekoi javni glasila be{e proglasuvan duri i za agentura na tajnite slu`bi na Belgrad, organizirano se vklu~i i bugarskiot pe~at. Istiot den, koga na granicata, po direktiva od centralata vo Sofija be{e maltretiran na{iot novinar, najtira`niot bugarski vesnik "Trud", o~igledno instruiran od vlastite, objavi komentar protiv "Utrinski vesnik" i Cvetanoski, obvinuvaj}i gi za antibugarstvo. Nekolku meseci podocna, istiot vesnik, objavi grupna fotografija od osnova~kiot kongres na VMRO - SMO, na koj se gleda i na{iot dopisnik, koj toga{ informiral za "Nova Makedonija". Celta na objavuvaweto na ova fotografija, snimena pred pove}e od dve godini, bila o~igledna: Negovoto prisustvo da go povrze so lu|e na biv{a UDBA i biv{i ~lenovi na OMO "Ilinden" koi, predavaj}i ja makedonskata kauza, se proglasile za "Bugari".