Dimitrov vo Moskva

AMBASADORSKO "FILSTVO"

Nekoga{niot minister za kultura, Dimitar Dimitrov, najverojatno }e patuva vo Moskva za da sedne vo ambasadorskata fotelja. Znaej}i gi negovite stavovi za makedon{tinata, se postavuva pra{aweto na koj na~in }e gi {titi interesite na Makedonija, ako i samiot razmisluva deka e tvorevina na drug narod.

Od bliski izvori doznavame deka na Katedrata po makedonski jazik vo Moskva voop{to ne se voodu{eveni od negovoto doa|awe, bidej}i gi znaat negovite "|avol{tini".

R.Z.


Nema mesto za deca vo MNR

DETSKATA GRADINKA NA DIMITROV

Aleksandar Dimitrov, minister za nadvore{ni raboti, formiraj}i si tim za rabota zaklu~i deka Ministerstvoto za nadvore{ni raboti ne e detska gradinka, pa zatoa od "svojata ekipa" go otstrani zamenik-ministerot Nikola Dimitrov, sin na Dimitar Dimitrov. Izgleda deka vo Ministerstvoto nema grupa za pret{kolska vozrast.

R.Z.


Vo Makedonija i toa e mo`no

MESTO NA MAJ^IN - NA TU\

Odr`uvaweto na pres-konferencii na tu| jazik vo nekoja dr`ava, ne e voobi~aeno nikade, osven kaj nas, kako {to toa skoro se poka`a. Dru{tvoto na albanskite izdava~i na Makedonija, vo Makedonija, neodamna odr`a pres-konferencija na albanski jazik!?

Na presot se ka`a deka albanskite izdava~i sakaat da go razbijat monopolot na "Prosvetno delo" i deka baraat od Vladata tie da sozdadat monopol za izdavawe na celokupnata {kolska i univerzitetska literatura na albanski jazik!?

J.M.


^ij e?

MOLIVOT E NA[!

Neodamna vo `e{kata predizborna kampawa, me|u preostanatite kavgi i raspravii pome|u partiite, be{e i raspravijata za molivot, za koj diskutiraa DPMNE i LPM. Ovaa detska diskusija me|u vozrasnite lideri ne ja dobija nitu politi~arite od DPMNE nitu pak LP, bidej}i molivot e na{!

Kolku da se znae, onie rasfrlani moliv~iwa {to se upotrebeni vo reklamniot materijal na DPMNE potsetuvaat na rasfrlenite moliv~iwa na Tanas Lulovski koj na slikata so moliv~iwata ja prika`uva idejata na jabolkoto na razdorot koja asocira na sudbinata na teritorijata kade {to `iveat Makedonci.

Zaklu~ok: Molivot e tipi~en makedonski simbol.

Predlog: molivot za grb na Makedonija.

J.M.


Ministri ili partiski ~lenovi?!

ZLOUPOTREBA NA VLASTA VO KAMPAWATA

Partijata na vlast, DPMNE postojano gi dostavuva aktivnostite vo ramkite na predizbornata kampawa i aktivnostite na oficijalnite lica na DPMNE.

Seto toa bi bilo vo red, dokolku od dostavenata informacija na vladeja~kata partija ne e voo~liva zloupotrebata na vlasta. O~igledno e deka spomenatava partija nastapuva kako partija vo ~ii race e mo}ta, pa taka si dava za pravo svoite ~lenovi vo predizbornata kampawa da gi pretstavuva kako ministri.

Normalno, sekomu mu godi da go imenuvaat i da go najavuvaat kako minister, no sepak potrebno e da se ima usul i respekt kon drugite partii, a i kon gra|anite. Dokolku se tvrdi deka sme demokratska dr`ava, neli bi trebalo vladeja~kata partija barem za vreme na predizborna kampawa da bide ednakva so drugite partii?!

M.L.